E-engineering

Dünya tarihinde kökten değişim içeren her gelişme, o zamana kadar fazla olan birikimlerin sonucudur. Bu birikimleri kullanarak toplumu bir üst seviyeye taşıyacak olan kişiler, o zamana kadar farklı uzmanlaşma alanlarına ait olan bilgilerin hepsini üzerlerinde toplamalarıyla öne çıkarlar. Leonorda Da Vinci buna verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Kendisi hem bir ressam ve sanatçı hem de bir mekanik uzmanı, bir mimar hatta hayatının belli dönemlerinde bir inşaat mühendisi gibi çalışmıştır. Bu hem belli uzmanlık alanlarındaki değişim çözüm yaklaşımlarını bir araya toplamaya hem de farklı bakış açıları üretmeye yardımcı olur.
Şu günlerde yine böyle bir bilgi birikiminin varolduğunu görebiliyoruz. Bu bilgi birikimini yeni teknolojinin imkanları ile birleştirmek yeni dünyanın temel taşlarını oluşturmak konusunda topluma yardımcı olacaktır. Daha sonra ise toplumun diğer kesimleri bu basamakları teker teker çıkacaklardır.
Dünya tam bu basamakların önündeyken, spermatik teknolojiler, medyalar yani platformlar arasında yer alan internet, genel yaklaşımlardan, toplumun iş anlayışına kadar her alanda yeni değişikliklere neden olmaya başladı.
Son on yılın en önemli yönetim buluşlarından birisi tabii ki “”re-engineering””di. Bu doğunun toplam kalite yönetimi yaklaşımlarına batılı bir bakış açısı getirmişti. Re-engineering , tüm iş süreçlerini yeniden tanımlayarak, maliyetleri aşağı çeken ve sonuçta karlılığı arttıran bir model olup, dünyanın her yakasında yankılar uyandırdı. Rekabet ortamında, pazarda etkin yer sahibi olmak isteyen her şirket bu yeni yöntemle, yeni stratejiler üretip yeni yaklaşımlar oluşturdular.
Ancak, son yıllarda internet üzerinde iş yapma olanaklarına imkan sağlayan “”e-business””in akıl almaz şekilde yayılması, bildik organizasyon yapısını da köklü bir biçimde değiştirdi. İlk zamanlar şirketler, e-business’ı müşterileriyle web ortamında buluşmak olarak algılamış olsalar da daha sonra, bu ortamdan tedarik zincirini yönetmekten, şirket içi yapıları organize etmeye kadar her konuyu web veya diğer internet protokolleri üzerinden yapılanmanın gerekli olduğunu gördüler.
Dijital bir yapıda çalışmak şirketlerin her türlü mekanizmalarının denetlenip, gözden geçirilmesine yardımcı olduğu gibi, oluşacak her türlü yönetimsel ve/veya insandan kaynaklanan aksamalarda sorunun genel kaynağına son derece hızlı bir şekilde ulaşma imkanı sağlar. İnternet üzerinden bir iletişim altyapısı kuran şirketler içi dinamiklerini hızlandırıp, iletişim için harcadıkları kaynakları başka bir yöne yönlendirebilirler.
İşin teorik altyapısı ve getirimleri, ayrılan güç ve planlama ile ilgili gibi görünse de, tamamen dijital bir yapıya oturtulmuş bir şirketin, genel kalite standartlarını belirlemek için almak isteyeceği ISO belgelerini de almaları oldukça kolaylaşır. Çünkü gerçekten dijital bir platform kullanan bir şirketin, iç mekanizmaları ve işletim yapısının algoritması, onu bu ortama çıkaran şirket tarafından tanımlanacaktır. Bu tanımlar ISO belgesinin yapı taşlarıdır.
Dijital ortama geçen şirketler, tederik zincirleri veya kendilerinin içinde bulundukları tedarik zincirleri açısından da bulunmaz bir nimet halini alırlar. Bu konudaki ilk kazanç, lojistik destek veren kurumlar, bankalar tarafından yaşandı. E-ticaret projelerinde şirketin iki önemli çözüm ortağı olan banka ve lojistik destek şirketleri arasında seçim yapılırken dijital altyapısını hazırlamış olan şirketler son dönemde büyük ataklara kalktılar.
Bu altyapının oluşturulması için gerçekleşecek olan e-engineering yapısı, şirketin hierarşik yapısında da son derece etkin ve köklü düzenlemelerin oluşmasına neden olur. Genel olarak son dönemlerin etkin yönetim biçimlerinden matrix yapının uygulanabilir olmasını dijital altyapının düzeni sağlamaktadır.
McConell Internetional’ın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye dijital altyapısı açısından bazı eksiklerine rağmen bu konuda hızlı gelişmeler yapabilecek ülkeler arasında görünüyor. Bu noktada bizim de bu gelişmelere yakın olmamız, oluşturacağımız yapının yeni ekonominin bir parçası olmasını sağlayacaktır. Unutmamak gerekir ki internet üzerinde her zaman ve her noktada doğru olan tek şey, hızlı ve ilk olmaktır. Başarının ilk adımı budur.
NETleşmek üzere…

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir