Sibermekanlarda proje yönetimi

Siber ortam üzerindeki her proje üç ana fazdan oluşur. Planlamak yani tasarım bu fazların en önemlisidir. Çünkü projenin genel yapısının hazırlanması aşamasında yapılacak en ufak hata daha sonra hedef oluşumda büyük sapmalara yol açacaktır. Bu sapmalardan dönüş için yapılacak yeni planlamalar ise iş gücünün boşa kullanılmasına neden olacaktır.
Planlamanın ilk safası, projenin amaçlarının oluşturulmasıdır. Bir internet projesi birçok konuyu hedef alabilir. Normal büyüklüklerdeki bir kobinin bile birbirine entegre etmeye ihtiyaç duyacağı üç veya dört proje bulunur. Bu projelerin kısa zamanda yerini alabilmesi için, hedef kitlenin sınırlandırılması projenin marjlarının çizilmesi büyük bir gerekliliktir.
İnternet projelerinin en önde geleni yani katarın başı kurum kimliğinin oluşturulacağı bir prezantasyon sitesidir. Bu son derece önemlidir çünkü nasıl kurum kimliğini oluşturan logo, renkler ve tipografi değişmiyorsa bu siteninde isim, tasarım ve yapısının çok fazla gelişmemesi gerekmektedir. Bu nedenle bu projenin gerçekleştirilmesi aşamasında son derece önemli iki sorunun şirket yetkilileri ve kurum kimliğini oluşturan kişiler tarafından çözümlenmesi gerekmektedir. Bu soruların birincisi hedef kitedir. Hedef kitlenin yani şirketin kurum kimliği ile ilgilenecek kulanıcıların karekter ve yapıları belirlenmelidir. Bunu yaparken internet danışmanları önemli bir ihtiyaçdır. Çünkü bir internet projesindeki kullanıcıların demografik yapıları nasıl grafik tasarımını etkiliyorsa, kullanıcıların tahmini teknolojik yapılandırmaları da siteyi planlayacak takım için o derece önemli bir hal alır.
Bu nedenle daha planlama aşamasında bu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Düğümün ikinci önemli parçası ise, şirketin kurumsal kimliğindeki karakteridir. Bu ise projenin geliştirileceği teknolojinin ne olması gerektiğini belirleyen ikinci önemli parçadır. Dünyada hiçbir medyanın kullanıcıları o medyaya ulaşmak için kullanmaları gereken teknolojilerin eksikliğinden medyayı sorumlu tutmazlarken, internet bu talihsiz durumun bir parçasıdır. İnternet kullanıcıları, bilgisayarlarındaki font eksikliklerinden, ayarlanmamış çözünürlüklerine hatta çalışmayan işletim sistemlerine kadar her konuda internet teknolojilerini ve tasarımcıları sorumlu tutarlar. Bu nedenle tahmini hedef kitlenin bağlandığı bilgisayardan, bağlantı hızlarına kadar herşey internet projesinin bir parçası, tasarımcının dikkate alması gereken konular kapsamındadır. Dünyanın herhangi bir yerinde 14 saniyeden daha uzun sürede karşılık alınamayan bir site bağlantı hızı ne kadar düşük olursa olsun başarısız olarak nitelendirilir. Renk uyumları, kullanılan görsel malzemenin kalitesi de projeyi başarı ile başarısızlık arasında getirip götürebilir. Bu nedenle tasarımdaki dikkat son derece önemlidir.
Planlama aşamsında dikkat edilmesi gereken ikinci konu ise projenin genişleyebilir olmasıdır. Her ne kadar bu artık kullanılmayan bir yöntem olsa da bazı şirketler kurumsal kimliklerini yansıtan sitelere ürünlerini de yerleştirmek isteyebilirler. Bu katalog mantığı ile yapılan bir planlama olup her ürünle birlikte kurumsal sitede bazı yenilemeler yapılmasını gerektirir. Her nekadar kabul edilebilir gibi olmasa da bu mantıkla hazırlanan bir sitede bu genişlemelerin öngörülüp yapının ona göre yerleştirilmesi gerekmektedir.
Planlama konusunda ihtiyaçlar karşılandıktan sonra üretim aşaması gelir. Bu faz aslında sanıldığından daha çok parçalı ve birbirinin içine geçmiş kompleks bir yapıdır. Bu aşamada teknolojiyi üreten yani projeyi gerçekleştiren teknik grubun bir süre kendisine gelen bilgileri değerlendirmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, planlama için ne kadar çok zaman harcanırsa, üretim için o kadar az zaman harcanır. Çünkğ planlama aşamasının net bir şekilde bitirilmiş olması aşamasında her geri dönüş üretim aşamasının yeniden başlaması ile sonuçlanır. Bu nedenle planlama aşaması bitilrilmiş olan bir proje o noktada üretilmelidir. Daha sonra üzerine eklenmesi gerekenler ikinci döngüde sisteme eklenmelidir.
Planlanan, üretilen bir proje aslında bitmiş sayılmaz. Bu noktada önemli aşamalardan bir diğeri de o projenin yönetilmesidir Artık yapılan projelerin çoğu iki taraflı bir ineraksiyona sahiptir. Yani hem kullanıcı hem sitenin sahibi olan şirket, sitenin geliştirilmesi için yeni bilgiler eklemeye başlar. Zaten bir projenin yaşamasıda bu eklentilerle mümkün olacaktır. Planlama ve üretim aşamasında şirketler yaptıkları projenin yönetilmesi gerektiğini unutmamalıdırlar. İnternet yaşayan bir ortamdır ve yaşayan her ortam gibi ihtiyaçları vardır. Bunları karşılamak ise projenin sahibi olan şirketin sorumluluğundadır, sorumluluğunda olmalıdır. Bu nedenle projenin yürütülmesi için bir birim oluşturulması bir gereklilikdir. Bu noktada yapılan en büyük yanlış zaten bir sorumluğa sahip olan bir elemana bu işin ikincil bir iş olarak verilmesidir. İnternet projelerinde zaman son derece önemlidir. Amerika’da yapılan bir araştırmada bir şirketin destek hattına geçen bir telefon mesajına 24 saat içinde cevap verilmesi müşteriler için yeterli olurken, bu bilginin e-mail ile gönderilmesi aşamasın cevabın 6 saat gibi kısa bir sürede gelmesini istemişlerdir. Tabii gelmeyen bu cevaplar, daha sonra bizim zincir mesaj dediğimiz şekilde kısa sürede şirketi kötüleyen bir kampanya haline dönüşebilir. Bu noktada Türkiye’nin “”Mahir”” isimli bir genci kısa zamanda bir internet ünlüsü haline getirdiğini kesinlikle unutmamak gerekir. Yani bu zincir yapılar bu ülkede son derec başarılı bir şekilde işlemektedir.
Aynı zamanda bir internet projesinin başarısı onun ne kadar kişi tarafından kullanıldığına da bağlıdır. Bu kullanım oranı sitenin yaşayan bir yapı olması ve kaç kişiye duyurulmuş olduğu ile doğru orantılıdır. Artık birçok şirket yaşayan projelerinin içine pazarlama ve basına tanıtım modülleri eklemeyi de uygun buluyorlar.
İnternet devinimlerden oluşan bir ortam olduğundan, kesin başlangıç ve kesin sonlanmaların olması beklenemez, beklenmemelidir. Dolaysıyla web projeleri devamlı devinim halindedir. Her fazın bitimi bir diğerinin başlaması ihtiyacını doğurur. Bu doğum herzaman yeni bir yapının oluşmasına yardımcı olur. Fakat unutulması gereken en önemli nokta sonlanan her fazın projeyi daha üst bir mertebeye taşıdığıdır. İnternet _her ne kadar “”cyberspace”” terimi Türkiye’de “”Sanal Ortam”” gibi yanlış bir şekilde kullanılıyorsa da_ bir siber ortamdır ve sibernetik bilminin bütün oluşumlarında olduğu gibi amaç doğayı taklit etme işini devinimlerle en üst seviyeye çıkarmaktır. Dolaysıyla siber ortam da oluşacak projelerinizin asıl amacının alışmış olduğunuz sistemleri internet platformuna taşımak ve bu sayede daha fazla verim almak, giderleri azaltmak ve her process için harcadığınız enerjiyi azalatmak olduğunu unutulmamalıdır.
NETleşmek üzere…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir