Nisan 1998 – ODTÜ gene yanlış yapıyor

Başvurusu yapılan her alan adına ilişkin bilgiler (başvuru tarihi, değerlendirme tarihi, durumu, varsa kullanım hakkı sahibi vb).tr DNS sayfalarında ve/veya tr otoritesinin (.tr authority) uygun göreceği bir ortamda WWW.FTP.WHOIS vb) Internet üzerinden erişilebilecek bir sorgulama mekanizması ile kamuoyuna açılır. Eksik ve/veya hatalı başvuru sebebi ile değerlendirmeye alınmayan alan-adları bu kapsam dışındadır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
İlk cümleye tamamenkatılıyorum fakat ikinci önerme için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Daha önceki uygulamalarda gördük ki, başvurular yapıldıktan sonra, başvurunuz ellerine mi ulaşmadı yoksa red mi edildi bunu anlamak mümkün değil. Sonra başlasın telefon trafiği. Eğer aynı yerde göstermek istemiyorsanız bile konuşulup alınamayan dns name’leri görebilmemiz lazım. Eğer göstermemekte başka bir amacınız varsa (ki bu sistem eğer uygulanırsa normal olarak birinin alamadığı dns name’i başkası alamayacak) bunu neden belirtmediniz…

Yapılan her alan-adı başvurusu bir hafta süre ile DNS sayfalırında taramaya açılır. Bu süre sonunda herhangi bir itiraz bulunmazsa, ilgili alan adı diğer kurallar da gözetilerek başvuru sahibine tahsis edilir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Tamamen katılıyorum. Gerçi bir haftanın uzun bir süre olabilir gibi geliyor. Amerika’da dns namelerin 5 saat gibi kısa bir sürede verildiğini gözardı etmek bizce son derece yanlış olur. Nasıl olsa adres alındıktan sonra da itiraz etmek mümkün. Peki neden bu kadar süre beklenilsin

İnternet alan-adı tanımlama çalışması, belli sayıda personelin tam zamanlı işi olduğundan, kar amacı gütmeyen, sadece temel masrafları karşılayan belli bir ücret karşılığı yapılır. Bu ücret politikası, gereksinim halinde önceden dururulmak sureti ile değiştirilebilir. Mevcut ücretlendirme.tr DNS sayfalarında duyurulur. Yapılan her başvuru ücrete tabidir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun her dns name başvurusundan para alması ilginç değil mi? Eğer birileri yanlış bir dns name için başvurursa ne olacak, ya da ona jenerik gelmeyen bir isim ODTÜ’ye JENERİK gelirse? Bu durumda kar amacı gütmeyen kuruluşun ne yapacağını şimdi göreceğiz.

Yapılan her alan-adı başvurusu için uygun tescil belgesi istenir. Tescil belgelirinin başvuru sırasında istenip istenmeyeceği tr otoritesi tarafından belirlenir. Başvuru sırasında alınmayan belgeler daha sonradan (değerlendirme sırasında ve itiraz durumunda) istenebilir. Sonradan istenen belgelerin ilgili alan-adı için başvurusu tarihini kapsamadığı durumlarda belge geçersiz sayılır. Belgelerin geçerli olmaması ya da başvuru tarihini kapsamaması durumunda alan-adı geri alınabilecek ve/veya geçerli belge sahibi olan diğer başvuranlara devredilecektir. Geri alınma ve/veya devretme istemi, alan adının o andaki kullanım hakkı sahibine geçerli uyarı süresi yapıldıktan sonra uygulanacaktır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Evet, üst kurul filan derken şimdi de otorite kelimesi karşımıza çıktı. Burada aslında söylenmek istenen .tr dns name’lerini veren ve vatandaşa hizmet etmesi için kurulan bir kuruluş. İsmi sizi korkutmasın… Bu arada bu belge alma işinde ise bir çifte standart tutturulamamış gibi görünüyor. Yani belge istenecek mi gönderelim mi, yoksa sizin göndermenizi mi bekleyelim, yoksa belgeler eksik deyip red etmenin kolay yolumu bu?

Com.tr ikinci seviye alt alan-adı için gerekli belge Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Ticari Sicil Tescil Belgesi veya Patent Enstitüsü tarafından verilen Marka Tescil belgesidir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Bu belgeler nasıl alınır, almak kolay mıdır bilmiyorum. Fakat bir süre önce ODTÜ’nün baskıcı yapısından sıkılıp dns name verme işini yapmak amacı ile bir proje yapmıştık. (bu arada hemen belirtelim dns name verme işi hiçbir ülkede bir kişinin tekelinde değildir. İsterseniz hazırlıkları yapıp siz de bu hizmeti verebilirsiniz. Eğer böyle bir niyeti olankuruluşlar varsa, onlara ben ve grubumun know-how yönünden yardımcı olabileceğimi bildirmek isterim). Proje içinde patent enstitüsü bilgisayırını, dns name bilgisayarına online bağlayıp bilgilerin alınmasını sağlamak da vardı. Bu hem işi kolaylaştıracak, hem kırtasiyeyi azaltacak, hem de işi hızlandıracaktı. Fakat anlaşılan ODTÜ bunu düşünememiş.

Gov.tr ikinci seviye alt alan-adı için gerekli belge başvuru yapan kuruluşun en üst makamı tarafından verilen yazılı izin belgesidir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Org.tr ikinci seviye alt alan-adı için gerekli belge başvuru yapan organizasyonun yetkili Devlet Kurumlarınca verilen onay belgeleri veya kuruluş kanun ve/veya tüzükleridir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Tamamen katılıyorum… Fakat yurt dışında org ve com adresleri kişisel sayfalara da verilirken bizde neden böyle yapılmıyor. Bundan önce kişisel sayfalarına org ve com alanların akibetlerini daha sonraki önermelerde göreceğiz…

Edu.tr ikinci seviye alt alan-adı için gerekli belge başvuru yapan üniversitenin rektörlük makamınca verilen yazılı izin belgesidir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

K12.tr ikinci seviye alt alan-adı için gerekli belge başvuru yapan ilk-orta öğretim kurumunun müdürlük makamınca verilen yazılı izin belgesidir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Mil.tr ikinci seviye alt alan-adı için gerekli belge başvuru yapan kuruluşun TSK Genel Kurmay Başkanlığı’ndan aldığı izin belgesidir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Net.tr ikinci seviye alt alan-adı için gerekli belge başvuru yapan kuruluşun TURNET’ten aldığı yetki belgesidir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Bbs.tr ikinci seviye alt alan-adı için gerekli belge başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerinin resmi belgeleridir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Mevcut ikinci seviye alt alan adlarına yeni eklenebilecek ikinci seviye alt alan adları için gerekli belgeler zaman içinde EK maddeler olarak tanımlanacaktır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

İşte şimdi işin rengi ufak ufak ortaya çıkıyor. Yeni gelecek son eklerle elde edilen bu kadar eki ne yapacaklarını bilemeyen bir grup ile karşı karşıyayız. Peki bu belgeleri daha önce belirtildiği gibi küçük ve kar amacı gütmeyen kuruluşumuz nerede depolayacak. İstedikleri belgeler son derece fazla ve anlamsız. Bu belgelerin dijital yollardan gelmesini de kabul etmiyorlar.

Marka tescil belgesi veya tescil belgesi olarak kabul edilmiş belge için başvuru yapmış fakat başvurusu sonuçlanmamış kuruluşlara başvurdukları alan-adı tescil başvuruları sonuçlanana kadar geçici olarak verilir. Bu süre geçerli bekleme süresinden uzun olamaz. Bu süre içerisinde, ilgili kuruluşun ücret ödeme yükümlülükleri konusunda herhang ibir ayrıcalığı söz konusu değildir. Tescil başvuruları olumsuz sonuçlanan kuruluşların tanımlanmış alan adları geçerli uyarı süresi sonunad geri alınır. Alınan ücret geri ödenmez.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Önermelerde geçen sürelerin ne kadar olduklarının belli olmaması dikkatimizi çekti. Bu süreler belirlenmedi mi yoksa belirlendi de bizim hiç haberimiz olmayacak mı? Özellikle bu süre geçen yerlerde bir link olması ve başka sayfaya yönlendirilmiş olması dikkat çekiciydi. Bun uaraştırdığımızda karşımıza süreler hakkında gün ay ya da yıl gibi bildiğimiz zaman ölçülerinden bahsetmeyen bir bilgi çıktı. Ama açıkçası anlam vermekte son derece güçlük çektik.

Alan adı başvurusu yapan kuruluşların başvurdukalrı alan adının resmi tescillerine veya tescil belgesi olarak kabul edilen belgeye uygun olmas ıgerekmektedir. Kuruluş adının kısaltması olsa dahai resmi tesciline uygun olmayan başvuralarda, aynı kısaltmaya tescilli olarak sahip olan kuruluşlar tarafından sonradan yapılacak itirazların olumlu cevaplandırılacağı, başvurulan kuruluşa başvuru sırasında bildirilir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Alan adı başvurularında, ulusal örf ve adetlere, ahlak kurallarına uyum kesinlikle aranır. Alan adının tamamı ya da bir kısmı hakaret, küfür, çirkin tanımlama vb.içeremez. İngilizce ve diğer yabancı diller/harfler dolayısıyla bu tanıma girebilecek sözcükler de bu kapsam dahilindedir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Kişisel olarak katılmama rağmen, Internet etiği açısından böyle bir kısıtlamanın son derece yanlış olacağını düşünüyorum. Tahmin ediyorum bu kısıtlama sonradan bazı tıkanıklara yol açacaktır. Daha doğrusu bu tip kısıtlamalar sonunda bu tip adresleri isteyen insanlar daha jenerik adreslere başvuracaklardır. Bunun sonunda yine bir sıkışıklık meydana gelmesi mümkün.

Yerleşim birimlerinin isimleri alan adı olarak verilmez. Bu isimler sadece gov.tr ikinci seviye alt alan adı altında valiliklere ve kaymakamlıklara tahsis edilir. Bu isimlerin yeni açılacak ikinci seviye alt alan adları altında verilip verilemeyeceği de k kurallar olarak belirlenir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Bu durumda Istanbul.com gib idns name’ler kapatılacak mı? Bu tip yerleşim birimlerine rehberlik eden adara ne olacak?

.tr DNS uygulama kuralları T.C yasaları kapsamı dışına çıkamaz. Bu yüzden marka/ünvan tescili ilgili kanunlar ile tanınmış ve korunan veya kullanımı yasaklanmış isimler ile ilgili tanımlama itiraz başvurularında öncelikle ilgili kanun hükümlerine uyulur. Uygun kanun hükmü bulunmadığı durumlarda karar yetkisi .tr otoritesindedir. İsim kullanım hakkı konusunda açılmış davaların sonuçları .tr otoritesi tarafından sorgulanmadan uygulanır. Mahkeme kararına göre verilen süreye uyulmak kaydı ile en fazla geçerli uyarı süresi sonunda mahkeme kararı uygulanır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Bir alan adını alan kuruluş tüm organları ile kapanmış veya işlevine son verilmişse ve bu durum aynı adı talep eden başka bir kuruluşça ispatlanmışsa geçerli uyarı süresi sonrasında alan adı mevcut kurallar öngörülerek diğer kuruluşa verilir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Dünyanın en büyük kitabevlerinden biri olan Amazon iyi ki Türkiye’de açılmamış. Zira hiçbir yerde şubesi olmadığı için isim hakkı hemen elinden alınırdı. Zaten amazon da jenerik isim. Demek ki Türkiye’de şu anki yapı ile öyle bir kuruluşun bulunması söz konusu bile değil.

Alan adı için yapılan başvurularda, başvurulan alan adının ülke dışında başka bir şirkete ait olması tanımlamaya engel olarak kabul edilmiz. İsimleri uluslararası anlaşmalarla korunmuş firma ve/veya ürünler bu kapsamın dışındadır; ancak bu durumun saptanması alan adı için başvuru yapan kuruluşun/kişinin sorumluluğundadır. Tahsis edilmiş bir alan adının, 3.taraflara karşı yanlış, haksız kullanımından doğabilecek her türlü maddi veya nmanevi zarar alan adı kullanım hakkı sahibine aittir. Yapılan itirazlar sonucunda açılabilecek mahkemelere alan adı kullanım hakkı sahibi muhataptır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Kısmen katılıyorum. Fakat geçen gün bir panelde beraber olduğum Orhan Göksal bey bana Vestel adresini yurt dışında alan birinden nasıl zorla aldıklarını anlattı. Buradan çıkardığım sonuç bu gibi durumların yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’de adres almalarında da zorlanacaklarını gösteriyor.

Uluslararası DNS otoriteleri tarfından uygun görülerek kullanıma açılan ikinci seviye alt alan adları yeni bir tartışma ya da görüşme yapılmadan .tr otoritesi tarafından kullanıma açılabilir. Ayrıca, gerekli görüldüğü durumlarda .tr otoritesi .tr’a özgü ikinci seviye alt alan adlarını da kullanıma açabilir. Yöntemi uygulama anında kesinlişmek üzere ikinci seviye alt alan adlarının seçimi kamuoyu desteği ile yapılır. Yeni açılan bu alan adları ile ilgili uygulama yöntemleri EK maddeler halinde yayımlanır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Bu cümleyi anlamakta son derece güçlük çektim. Yani bu yöntem İnternet’ten haberi olmayan 100 kişinin oylamasına sokulabilir. Ya ad biz kendi aramızda 5-6 kişi bir halk oylaması da yapabiliriz.

Alan adı tanımlama kuralları her yılın birinci ayında .tr otoritesi tarafından gözden geçirilir ve yıl içinde gelen istek ve önerileri de göz önüne alarak ikinci ayın sonuna kadar değişen, eklenen, çıkarılan kurallar yayımlar. Değişen, çıkarılan, eklenen kuralların önceden alınmış alan adlarına uygulanıp uygulanmayacağı kuralın uygulama tarihinde belirleneek kural ile birlikte yayımlanır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Türk Hukukunda kazanılan hakların geri alınmayacağı yolunda bir kanun varken bu biraz ters düşmez mi? Ayrıca teknik açıdan da bu yapılan ülkenin tutarlılığını zedelemez mi? Şu an mesela yurt dışına iş yapan bir kurumun “”şu an örnek.com adresindeyiz ama bizde yasalar değişebiliyor yarın hangi dns name bizim olur bilemeyiz”” demesi o şirketin ticaretimen ve yapacağı iş anlaşmalarına hatta güvenilirliğine sekte vurmaz mı?

Alan adı kullanım hakkı sahibi kişinin olması
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Miras hukuku ne olacak. Bu noktada bir açıklama görmedim. Artık sanal bir ortamın da hayatımızın bir parçası olduğunu görmemiz lazım. Ben ölürsem dns name’imi kardeşime miras bırakmak istiyorum ve bir sorun çıkmaması içinde 30 yıllık bir ödeme yaptım. Şimdi ne olacak?

Com.tr ikinci seviye alt alan adının yanı sıra alan adı sisteminin genişletilmiş amacıyla uluslararası DNS otoriteleri tarafından saptanan yedi adet yeni ikinci seviye alt alan adı tr.altında ikinci seviye alan adları olarak tanımlanacaktır. (firm.tr,shop.tr,web,tr.rec.tr.arts,tr.info.tr.nom.tr)
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Biz basın mensupları ve bir çok ISS bunu OTDÜ’ye tam bir yıldır anlatmaya çalışıyoruz. Evet beklenen gerçekleşti ve bir sürü dns name’imiz var.. Artık tepe tepe kullanırız…

Kişisel alan adları için açılacak ikinci seviye alt alan adı(nom.tr) altında yapılacak başvurularda kişinin ad ve soyadı kombinasyonları kullanılacaktır. Daha önceden tanımlanmış olan kişisel alan adlarına yapılan başvuralarda alan adının sonuna belirleyici bir rakam konması istenecektir. Belirleyici rakam için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Kişiler ad veya soyad bilgilerini içeren birden fazla alan adı alabilirler. Tüzel kişilikler ve kuruluşlar kişisel alan adı başvurusu yapamazlar.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Bu kısıtlama son derece yanlıştır. Bu da daha sonra bir sorun haline gelecektir. Rakam yerine bir kısaltma konulamamasına dikkatinizi çekerim. Bu durumda insanlar bir süre içinde kendilerini tanıtan dns name’leri almanın yolunu bulamayacaklar. Akademisyenler daha iyi bilirler rakam tek haneli bir sayıdır ve rakam konması durumunda tarihte bile bir sürü yerde geçen ve Türk halkının sevdiği isimlerden olan Murat Dns name’ini almak isteyen 11.kişi ne olacak. 0,1,2,3,…9 dan sonra ne gelecek. Eğer bahsedilmek istenen sona konulacak bir sayı ise Murat’la başlayan dns name’lerin sonuna hangi sayıyı koyacağımızı hangi sayının boş olduğunu nereden bileceğiz. Kişisel sayfalarda isim ve soyadı kısıtlaması getirdikten sonra böyle bir karar almak bu seferde bir dns name karaborsacılığına davetiye çıkarmak değil midir? Murat 2000’i almak içn ne kadar para ödemek gerekecek?

Edu.tr ikinci seviye alt alan adı altında tanımlanmış tüm ilk, orta öğretim kurumlarının alan adları k12.tr ikinci seviye alt alan adı altına taşınacaktır. Taşınma istemi adı geçen kurumlara geçerli uyarı süresi verilerek yapılacaktır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Benim mezun olduğum lisenin dns name’i mezunlar derneğinin elinde ve son derece güzel çalışan sayfaları var. Şimdi bu yetki onların elinden alınacaksa, mezunlar derneği ya da aile birlikleri gibi okula bağlı kuruluşlar kendi işlerinin nasıl yürütecekler?

.tr otoritesinin karar vermekte çelişkiye düştüğü alan-adı başvurularında fikir danışacağı ve mevcut alan adı tanımlama kurallarının geliştirilmesi konusunda fikir üretmek amacı ile bir Alan adı Danışma Kurulu oluşturulacaktır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Bir yeni kurulumuz daha oldu. Hayırlı olsun. Kurula kurula bitmiyoruz. Bazıları kartvizitlerinde titr yazacak yer bırakmadılar. Bari danışma kurulunu kontrol için bir de “”alan adı danışma kurulunu kontrol ve yönlendirme kurulu”” kurulsun. Nasıl olsa onun üzerine de bir kurul daha kurulur…

Herhangi bir ticari sicili bulunmayan devlet ve özel teşebbüs projelerinin alan adı istekleri genel kurallar çerçevesinde değerlendirilecek, başvuru sahibi kuruluşun en üst makamının yazılı isteği ile verilir. Verilen alan adlarının gçerlilik süresi proje süresi ile sınırlıdır. Proje bitiminde gerekli bilginin .t otoritesine verilmesj sorumluluğu alan adı kullanım hakkı sahibine aittir. Bilgi verilmediği durumad mevcut veya yeni kurallara göre doğacak her türlü maddi veya manevi zarar alan adı kullanım hakkı sahibine aittir. Bilimsel içerikli oluşumların yanısıra sosyal içerikli kazanç amaçsı z oluşumlar ile fuar, toplantı, kongre, seminer vb.süreli oluşumlar da bu kapsama dahildir. Belirli sürelerle tekrarlanan oluşumların alan adı başvuraların endeks amaçlı bilgi (yıl bilgisi, sayı bilgisi vb) eklemeleri önerilir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum

Birkaç yerde geçen bu öneriler lafının ne seviyede uygulanacaeını son derece merak ettim. Yani biz bu öneriyi dinlemezsek isteğimiz geri mi çevrilecek? Yoksa bu öneriler yaptırım niteliği mi taşıyor? Belki de sadece öneridir. Bunu gelecek günlerde göreceğiz… Ayrıca geleneksel bir organizasyonun şu an ilki kutlanıyorsa 1.inci geleneksel organizasyon.org adresini almak güzel de 1000inci geleneksel organizasyon.com adresine gelince ne olacak. Birisi tam bin yıllık olan bir 1000 tane gereksiz dns name olacak. Bu kadar ileriyi düşünmek gereksiz geliyorsa neden şu an dns name’ler bitecek bahanesi ile dns name verme işi yavaşlatılıyor?

Jenerik isim kuralının değiştirilmesi için yapılan araştırmalar aşağıda sıralanan şekilde seçenekler hazırlanması sonucunu doğurmuştur. Bu seçeneklerden uygun olan veya olanlar kamuoyu desteği de kararlaştırılacka ve uygulamaya konulacaktır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Jenerik alan-adları kapsamına giren alan adları .tr otoritesi tarafından endeks amaçlı sayfalar olarak kullanılır. Kuruluşların alan adlarının bu sayfalarda tanımlanması .tr otoritesi tarafından yaratılan tekniklerle otomatik olarak yapılır. Jenerik olarak tanımlanan her isim için bir sayfa yaratılması zorunludur. Adı geçen sayfa, bir alan adının Jenerik isim kuralı nedeni ile reddedilmesinden itibaren hazırlama süresinde .t otoritesi tarafından hazırlanır ve kullanıma açılır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Ne kadar bir süre??? Ya bir yılda hazırlanırsa?

Jenerik alan-adları için yeni bir ikinci seviye alt alan adı yaratılır ve burada genel kurallar da gözönüne alınarak önce gelen önce alır kuralı uygulanır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Jenerik alan adları nelerdir. Size jenerik gelenler gerçekten jenerik midir?

Jenerik alan adları ihale ile verilir. İhale koşulları ihale tarihinden en az geçerli ihale bildirim süresi kadar önce kamuoyuna duyurulur. Her alan adı için alt ve üst limitler belirlenir. Üst limit öneren kuruluşlar arasında anlaşmaya varılamazsa (süreli kullanım, haktan vazgeçme vb.) alan adının kullanım hakkı sahibi .tr otoritesi tarafından belirlenecek uygun bir yöntem ile belirlenir.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun ihale yapması doğru mudur?

Yürürlükte olan Jenerik isim kuralı tamamen kaldırılacaktır. Kaldırılma tarihi .tr otoritesi tarafından belirlenecek ve kamuoyuna duyuracaktır. Kaldırılma tarihinden sonra genel kurallar da gözönüne önce gelen önce alır kuralı uygulanacaktır. Önceden yapılmış ve Jenerik isim kuralı ile reddedilmiş alan adlarının bu durumda herhangi bir önceliği olmayacaktır.
· Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
· Evet, OT Tamamen Katılıyorum
· Katılıyorum
· Kararsızım
· Katılmıyorum
· Kesinlikle katılmıyorum
Evet, ODTÜ’nün yayınladığı anketi okudunuz. Her ne kadar bu aralar kendilerine gelen baskılar yüzünden böyle bir uygulamaya gitmiş olsalar da onları bu demokratik yaklaşımlarından dolayı kutluyorum.. Peki bu anket oylansa ve yepyeni bir sistem doğsa bu ne kadar uygulanabilir bir yöntem olur, bu ise merak konusu. Aslında uşu an böyle bir anket olmasın arağmen yazgeliştir.com dns name’i altında kurulacak kar amacı gütmeyen bir organizasyon bu günlerde başvuruda bulunmuş ve dns name alamamıştır. Bu arada worldairgames.org.tr ismi jenerik bulunup reddedildiği sıralarda bilgi.com gibi gayet jenerik isimler faaliyetlerini sürdürmekteler. Anketin bir yerinde çeşitli meslek gruplarından veya ilgi alanlarından bazı insanlara öncelik doğmaması için bazı dns name’lerin saklı tutulması düşünülmüş. Fakat sahaf.com şu an hizmet veren bir dns.
Açıkçası biz bir anketle ortamın değiştirilebileceğni her ne kadar inanmak istesek te inanamıyoruz. Standardizasyon insanların kafasında başlar. Biz özgürlükçü bir Internet yapısından yanayız, bu yüzden “”önce gelen alır””ın en doğru standardizasyon olduğuna inanıyoruz. Yazıda ismi geçen kurum ve kuruluşları (.tr hizmet kuruluşu hariç) bu dns name’leri aldıkları için suçlamıyoruz. Ama bence önemli olan kararların tutarlı olabilmesi. Yeni ismiyle “”.tr otoritesini”” tutarlı ve standart olmaya davet ediyorum.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir