Nisan 97 – Internet 2

Henüz Internet’le yeni tanışmıştık. Daha elele tutuşmaya başIayalı ne kadar oldu ki… Bu Internet 2de nereden çıktı? Son günlerin en çok konuşulan ve günbegün gelişen teknolojisi şüphesiz INTERNET. Hepimiz, Internet üzerinde Türkiye’nin bağlantı hızını arttırabilmek için bütün itici güçlerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Peki biz bunlarla meşgulken, Dünya’da neler oluyor?
lsterseniz, bir kaç yıl geriye gidelim. Amerika Başkanı Bill Clinton’ın seçim öncesi vaatleri arasında en önemli yerlerden birini “”Elektronik Devrim”” tutuyordu. Clinton ABD’nin teknoloji liderliğini kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Bu amaçla, New York’un bütün Internet bağlantılarını yapan NyserNet şirketi NyserNet 2000 adında bir proje başlattı. NyserNet, projeyi hayata geçirebilmek için
Applied Theory Corn, adında yeni bir şirket kurdu. Applied Theory Corn. kurulduğu günden itibaren, ABD’nin farklı köşelerindeki, aralarında eğitim merkezlerinin de bulunduğu, 16 büyük kurumla ortak çalışmaya başladı.
Bu projenin amacı, her saniye katlanarak artan Internet yoğunluğundan akadernisyen ve araştırmacıları, daha rahat çalışabilecekleri ve daha hızlı alternatif yeni bir global bilgi ağına kavuşturmaktı. Bu gelişmeden sonra, projenin bölgesel bazlı olmaktan kurtulup, tüm ülkeyi kapsaması gözönüne alınarak, NyserNet 2000 yerine, Internet 2 adıyla anılması kararlaştırıldı.

Internet 2 Neler Getiriyor?
En önemli özelliği, büyük ebattaki data paketlerini (başta görsel ve işitsel olmak üzere) çok büyük hızlarda transfer edebiliyor olması. Bu, şu an Internet’te istediğimiz hızda yapamadığımız Video Conferencing sorununu aşıyor. Applied Theory Corn. bununla kalmayarak, bu verilerin taşınabilmesi için gerekli otoban inşaatına da başlamış durumda. Bu inşaatta Applied Theory Corn, en büyük desteği NetSat Express’ten (Kutu 1) görüyor. Bu iki şirket, Worldcomm Systems lnc. (Kutu 2) ve Hughes Network Systems (Kutu 3) ile Doğu Avrupa, Güney ve Orta Amerika, Asya/Pasifik Bölgesi ve Afrika Bölgeleri’ni kapsayacak olan 400 kbps’lık bir uydu Internet bağlantısı için anlaşma imzaladı. Böylece Internet 2 sadece ABD bilim adamlarının değil, tüm Dünya akademisyenlerinin ortak rüyası haline geldi.
Bu konuda, Applied Theory Corn. Şirketinin Başkanı ve şu an kullandığımız Internet’in mimarlarından biri olan Dr. Richard Mandelbaum ise şöyle kanuşuyor: “”Internet 2’de, NetSat Express’in tel-

siz teknolojisini ve Applied Theory Corn. ‘un T3 Network’ünü kullanarak, Dünya’nın herhangi bir yerinden, şu ankine göre, ISDN bağlantısı ile 3 kat ve dialup modem bağlantısıyla 10- 15 kat da-
ha hızlı dolaşabileceğiz. Başka bir deyişle, surf tahtalanrnızda dalga beklemektense, jet skilerimize binip istediğimiz yere gidebileceğiz Bu, yetersiz telefon hatlan yüzünden, yüksek hızda l4nternet bağlantısıyapamayan, Dünya nüfusunun % 801 için hayati derecede önemli.””

Internet-2’yi Ben de
Kullanabilir mlyim?
Her Anadol’un boynunun borcu arkadan gelen Ferrari’ye yol vermektir. Yani, eğer lnternet-2 istiyorsanız bazı şeylerden fedekarlık etmelisiniz. Oncelikle

motorunuzu yenileyip, bir MMX CPU’ya sahip olmalısınız. Fakat daha önemlisi ve belki de daha acısı bir üniversite bitirip akademisyen olmalısınız. Çünkü, şimdilik lnternet-2 sadece akademisyenlere açık bir “”tercihli yol””.

Umut vaadedenler
Bu kadar güzel gelişmeyi gördükten sonra Türkiye’de nelerin olup bittiğini hepimiz çok merak ediyoruz.
Ben bu merakımı yenmek İçin Türkiye’deki öncü üniversitelerden birisi olan Boğaziçi Universitesi 81M (Bilgi işlem Merkezi) Müdürü Meltem Özturan ile görüştüm. Boğaziçi Üniversitesi gelecekten çok ümitli görünüyor. Daha önce TUVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) adıyla başlatılan bir projenin Tübitak tarafından ULAKBIM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) ismi ile yeniden hizmete geçirildiğinden bahsetti.
Prolenın ıskeletı Istanbul, Ankara ve Izmir üzerinden yurt dışına atılan üçbüyük Internet bağlantısı üzerine kuruluyor. Bu bağ lantılar yurt çapındaki ağana desteklenerek Türkiye üzerindeki bütün üniversiteleri minimum 64 Kbps hız ile kapsayacak şekilde genişliyor. Proje bitiminde ise her üniversitenin 2 Mbps hız ile bağlantılar yapabilmesi ihtimali doğuyor.
Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi de kullanılacak hatların hiçbir üniversiteden direk yurtdışına açılmayacak olması. Yani hiç bir üniversite ha-
ketmeden yüksek bant genişlikleri kullanamayacak. TT (Türk Telekom) ‘un özelleştirilmesinden bağımsız geliştirelecek proje için planlama çalışmaları bitmiş genel ihtiyaçlar belirlenmiş durumda. Bundan sonraki gelişmeler hükümetlerin ve projeye yardımcı olan kuruluşların bütçe planlamaları ve ArGe (Araştırma Geliştirme) çalışmalarından geçiyor.
ULAKBIM projesi de lnternet-2 gibi ilk anda akademisyenleri hedefliyor. Ancak Türkiye’deki proje sadeçe bir iletişim teknolojisi araştırması olmakla kalmayıp mevcut bilgi kaynaklarını da (Üniversite kütüphaneleni gibi) birlikte ve etkileşimli kullanmayı amaçlıyor. Bu sayede araştırma yapan bir üniversite üyesi, Türkiye’nin her yerinden belli haber ve bilgi kaynaklarına olabildiğince yakın olacak.
Umarız Amerika’daki gibi Türkiye’de de hayal edilenler kısa zamanlarda elle tutulur gerçekler haline gelir ve Türk insanı da uzun süredir umut ettiği yaşam standardına ulaşır. Hepimiz bazı gelişmelerde 1k olacağamız veya en azından zamanı yakalıyabileceğimiz günleri iple çekiyoruz. Akademisyenler toplumun antenleni oldukları için hepimiz en büyük gelişmeyi onlardan bekliyoruz. İletişim ve bilgi teknolojilerinin sürekli değiştiği bugünlerde amacımız çağı yakalamaksa, kaçırdığımız trenlerden feyz alıp istasyona en erken gidenlerden olmalıyız.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir