4P+I=4C

Ünlü guru Philip Kotler pazarlamanın yarını konusunda yaptığı bir konuşmada, “”Hergün yeni bir şirketin internette sayfa açtığına ve daha diyaloğa dayalı, etkileşimli bir pazarlama seçtiğine tanık oluyoruz.Tüketiciye katma değer sunmayan perakendeciler içinse yüksek teknoloji bir tehdit oluşturuyor. Bu, “”disintermidation”” olarak adlandırdığımız, yani pazarlama sistemi içinde aracıların ağırlığının azalması ile sonuçlanacak”” diyor. Gerçi ürünün pazarlamaası konusunda söylediklerine katılmıyor ve X2X e-ticaret sisteminin tam da bu tip bir internet ürün aracı sisteminden yola çıktığını biliyor olsam da bu tartışma konusunu e-ticaretin değişen yüzünü anlatacağım bir yazıya bırakma istiyorum. Şu an öncelikli noktalardan biri internetin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan yeni pazarlama teknik ve stratejileri.
Pazarlamanın, gelişen ve değişen dünya üzerinde, kapitalist ve global markalar için doğrulayarak bir formül olmaktan çok, bir kanun halini alan 4P (Product(Ürün), Price(Fiyat),Place(Yer), Promotion(Promosyon))_gerçi bu P’lerin sayısı daha da artıyor (Packaging(Ambalaj), People(Çalışan), Politics(Politika), Public Opinion Management(Kamuoyu yönlendirilmesi))_ internet teknolojileri ve algoritmaları ile birlikte 4C ( Customer Value, Customer Cost, Customer Convenience, Customer Communication) halini aldı. Bu artık kişi ve kurumların_özellikle üretim ağı olan ve/veya globalleşme eğilimi içinde olan_ tüketici ile son derece interaktif bağlantılar kurması gerekliliğini gösteriyor. Yeni teknolojiler ile birlikte bir lansma ve basın bildirisinin var olması için gerekenlerin büyük sermayelere ihitiyaç duymadığı çok açık görülebiliyor. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya başlayınca, oluşan servisler ise son derece yetkin bir şekilde çalışıyor. Şu an internet üzerinde basın duyurularını gerekli kurum ve kuruluşlara gönderme işini yapabileceğiniz siteler de bulunuyor. (www.mecramedya.com , www.mbb.com.tr gibi). Hatta ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bu işi yapabileceğiniz bir “”extranet “” yapısı bile son derece kısa zamanda oluşturulabiliyor. Basın duyuruları aslında son dönemlerde önemli bir gereklilik gibi görülse de asıl amaca yani tüketiciye ulaşma noktasında bunların sadece araç olduğunu gören kurumlar, internet üzerinde kendi tüketicileri ile interaktif bir ortam içinde olmayı tabiiki daha çok tercih ediyorlar. Bu noktada pazarlama, promosyonlardan, fiyat etkilerinden daha önemli bir aydınlatma unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu tip bir teknolojinin en önemli ihtiyaçlarından biri müşteri veritabanıdır. Bu internet üzerinde en çok değer içeren bilgilerden biridir. ICQ programı şu an para ile satılmamasına rağmen otuzmilyon kullanıcıya aynı anda bir mesaj gönderebilme gücü ile ayakta kalmayı başarabiliyor. Gerçi ICQ!dan daha net bir ticari başarı ise Amazon’un 2010 yılına kadar kar gütmeme kararı. Bu kararın arkasında durma konusunda en büyük pazarlama başarısı ise müşteri veritabanıdır.
Pazarlamanın endirekt enstrümanlarının yanında, internet ile birlikte yeni satış teknikleri de oluşturulmaya başlandı. Bu tekniklerin ilki cross-selling ismi verilen ve ilişkisel veritabanının en büyük nimetlerinden biri. Satılan ürünü daha önce alan kişinin, bu ürün ile birlikte hangi ürünü aldığını gösteren ve başka bir deyişle bir ürünü daha önce alan kişiden refere ederek başka bir ürünü tavsiye sistemi. Bunlar hep genel olarak müşterinin ihtiyaç ve amaçlarını sezme, ona göre yeni yapılar oluşturmadan kaynaklanıyor.
NETleşmek üzere…

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir