Verimlilikte “E” faktörü

Kurumsal verimliliğin çalışanlar açısından ele alındığı seminerde intranet, iş akışı, proje yönetimi gibi uygulamaların verimliliği artırdığına ve önemli oranda maliyetleri düşürdüğüne dikkat çekildi. Intranet Portal, Doküman Yönetimi, İş Akışı ve Pr

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir