SBS ile e-iş

SBS (Siemens Business Service), kobilerin e-iş ortamına geçişini sağlıyacak yeni uygulamasını tanıttı. Türkiye’deki gerçek gücü oluşturan kobilerin, dünyanın rekabetçi ticaret ortamında yetkin olmasını sağlamak amacıyla yaptığı uygulama, şirketin genel çalışma şeklini anlayarak buna uygun çözümler sunuyor.
Sorunun Analizi:
Kobilerin genel yaklaşım ve şirket içi proseslerini anlayarak buna uygun e-iş çözümleri sunan Business Check, sonuca ulaşmak için şirketin uzun vadedeki başarısını garanti altına almaya dikkat ediyor. Business Check aynı zamanda şirketlere e-iş danışmanlığı da yapıyor. Bu sayede kobilerin e-iş fırsat ve tehditlerini belirleyip, internet ve mobil teknolojiler kullanarak iş süreçlerini ve kullanılmakta olan uygulamaları da optimize ediyor.

Electronic@BusinessCheck yetkilileri Atıf Ünaldı’nın sorularını yanıtladı:

Soru 1: Programın çalıştırılması için gerekli olan donanım nedir?
Electronic@BusinessCheck metodolojisinin son adımında kullanılan Live Tools,
minimum Pentium II 350 işlemci, 64 MB RAM, Graphic 1024×768 çözünürlük ve MS Windows 98/ MS Windows ME işletim sistemine sahip bir PC veya notebook’a yüklenip problemsiz bir şekilde kullanılabilir.
Live Tools uygulamaları, SBS danışmanları tarafından müşteri ile birlikte yapılan çalışma toplantılarında kullanılmakta ve sonuçlar yine danışmanlar tarafından değerlendirilmekte olduğundan, müşterinin donanım sağlama ihtiyacı yoktur.

Soru 2: Bu ürünü hangi büyüklükteki KOBI’ler için planladınız?
Electronic@BusinessCheck metodolojisi, işini elektronik ortama taşımayı hedefleyen tüm şirketler için kullanılabilmektedir. Şirketlerin büyüklükleri, e-İş’e hazırlık düzeyleri ve e-İş ihtiyaçları sadece danışmanlık hizmetinin kapsamını ve süresini değiştirmektedir. Electronic@BusinessCheck metodolojisinin kapsamına baktığımızda özellikle çok sayıda tedarikçiye/müşteriye ya da işleme sahip şirketler için katma değerinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda, orta ve büyük ölçekli şirketlerin metodolojinin kullanımı açısından daha uygun olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Soru 3: Hedef kitlenizin minimum BIM altyapısı ne olmalıdır?
Siemens Business Services’ın geliştirmiş olduğu Electronic@BusinessCheck metodolojisinin kullanım amacı şirketleri elektronik iş ortamına hızlı ve etkin kaynak kullanımı ile taşımaktır. Şirketin mevcut BIM altyapısı, metodolojinin kullanımı için bir kriter oluşturmamaktadır. Şirketin mevcut durumu analiz edilmekte ve ihtiyaçları belirlenerek, e-iş yol haritası çıkartılmaktadır.

Soru 4: Ürününüz hangi programları destekliyor? (Danışmanlığı hangi ürünler
için veriyor? SAP….?)
Live Tools; Siebel, mySAP.com, i2, IBM Websphere, Intershop gibi alanının en güçlü yazılımlarının standart iş süreçlerini bünyesinde bulundurmaktadır.

Live Tools’un içerisinde mesela CRM için Siebel’ın ve mySAP.com’un iş süreçlerinin kullanılmış olması, Live Tools’un sadece bu yazılımlar için danışmanlık verildiği anlamına gelmiyor. Siebel ve mySAP.com, CRM alanında en güçlü yazılımlardan oldukları için, herhangi bir CRM uygulamasında olması gereken süreçlerin hepsini kapsamaktalar. Live Tool’un da best practice denilen bu süreçleri içeriyor olması, detaylı ve eksiksiz analiz yapılabilmesini sağlıyor.

KUTU

Electronic@BusinessCheck™ üç bölümden
oluşuyor

• e-Fit-for-the-Future
• e-Business Strategy Check
• e-Framework
Temel e-iş süreçlerinin analizi
LIVE Tools kullanımı ile e-iş analizi

e-Fit-for-the-Future

Metodolojinin ilk adımında şirketin
e-iş alanında, genel ve sektöre özel konumlandırılması yapılmaktadır.
• Internet’te www.livekit.de adresinden ulaşılabilen bir anket aracılığı ile şirketin mevcut durumunun analizi ve değerlendirilmesi.
• e-İş’in teoriye dayalı prensipleri.
• Şirket geneli, proje takımı ve danışmanların aynı dili konuşmalarının sağlanması için terminolojinin açıklanması ve standart hale getirilmesi.
• e-İş’in söz konusu şirket için ne anlam ifade ettiğinin belirlenmesi.
• Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş Bilgi Yönetimi, Elektronik Ticaret ve Kurumsal Kaynak Yönetimi sistemlerinin birbirleriyle ilişkileri konusunda şirket yöneticilerinin bilgilendirilmesi.
• Gereken iş modeli için yeni fikirlerin geliştirilmesi ve şirket hissedarlarının tanımlanması.
• Kavramların pratikte var olan örneklerle açıklanması.

e-Business Strategy Check

Metodolojinin bu adımında e-iş fırsatları belirlenmekte, analiz edilmekte ve bu fırsatları değerlendirmeye yönelik yeni iş modelleri geliştirilmektedir. Bu adımda şirketteki bütün stratejik seviyeler incelenmekte (iş alanları, süreç mimarisi, çözüm ve BT mimarisi) ve aşağıdaki sorular cevaplandırılmaktadır:

• Internet teknolojilerinin sektör üzerindeki etkileri nelerdir? Rakipler ne gibi e-iş çalışmaları yürütmekteler?
• e-İş’e giden stratejik yolda şirketin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
• Ürün/Hizmet portföyünün yeniden gözden geçirilmesi gerekli mi? Ürünlerin dijital ortamda satılması mümkün mü?
• Mobil teknolojilerin getirdiği yeniliklerin ürün/servis portföyü üzerindeki etkileri nelerdir?
• Ürünlerin Internet üzerinden satılması yeterli midir, yoksa müşterilerin ürünlere mobil erişimi de gerekli midir?
• Söz konusu şirket için en uygun e-iş senaryosu hangisidir? Zamanlama ve öncelikler nedir?
• Şirketin iş süreçleri, e-iş’in gereksinimlerine uyacak şekilde nasıl tasarlanabilir?
• Sonraki adımlar neler olmalıdır?

e-Framework

Metodolojinin son adımı olan e-framework, önceki aşamalarda belirlenmiş olan elektronik iş yol haritasında yer alan çözümlerin hayata geçirilmesi amacıyla, iş süreçlerinin analiz edilmesini ve gerekli noktalarda yeni süreç tasarımlarının yapılmasını içerir.

SBS’ye ait Live Tools ürününün kullanımı sayesinde, bu adımdaki çalışmaların etkin ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Live Tools, şirket iş süreçlerini analiz etmeye yönelik 4.000 soru, 3.800 iş profili ve bunların değerlendirildiği 36.000’i aşkın kural ile çalışan uzman bir sistemdir. Şirketin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, gerekli durumlarda klasik analiz yöntemleriyle de desteklenen çalışmanın sonucunda:

• Şirket için gerekli iş ihtiyaçları soru-cevap veritabanı kullanılarak sorgulanmakta,
• Mevcut iş süreçleri incelenmekte ve elektronik iş ihtiyaçları çerçevesinde yeniden tasarlanmakta,
• İş süreçlerinin grafiksel gösterimleri gerçekleştirilmekte,
• İhtiyaçlara uygun çözümün belirlenmesi için gerekli kriterler ortaya çıkarılmakta,
• Kaynak ihtiyacı belirlenmektedir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir