CPM, CPP ve diğerleri

Geçen hafta çok özel bir ürün için reklam kampanyası çalışmasında bulunduk. Ürün en önemli özelliği, hedef kitlesinin son derece genç bir gruptan oluşmasıydı. Bu aslında ürünün premium olan bir ürün olmasına rağmen oldukça fazla satılmasına sebep olabilecek bir durumdu. Çünkü aslında hedef kitle araştırmasının derinlerine inildiğinde, büyük şehirlerde yaşayan, 25-40 yaş arası, haftada en az bir gece dışarı çıkan genç bir kitleden bahsediliyordu. Tabii bu kitle aynı zamanda B+ ve üstü sosyo ekonomik bir grubu içeriyordu.Bu nedenle alım güçleri yerinde idi. Fakat lansman için ayrılan bütçe, orta ölçekli bir lansman yapmaya bile uygun değildi. Premium bir ürünün kitlesine ulaşmak için ya çok güçlü bir mesaj bobardımanında bulunması ya da bulunduğu mecra da büyük yer alması gerekiyordu. Bu mantıkla düşününce, bütçenin azlığını bir avantaja çevirmek için son derece uygun bir mecra seçilmeliydi.
Ajans içinde hepimiz bu durumu bertaraf edebilmek için neler yapılabilceği üzerine düşünmeye başladık. Sonunda kreatif direktörlerimiz, “”teaser””lı bir internet lansmanının mantıklı olabileceğini düşündüler. Geleneksel mecraların teaserlarla internet yönlendireceği daha sonra da yine internet üzerinde lansmanın gerçekleşeceği bir kampanyanın mantıklı olduğunu düşündük. İnterneti bir kampanyanın ana mecrası olarak kullanmanın hem kampanyanın bütçesi, hem sürekliliği ve süresi hem de ölçeklenebilmesi açısından son derece önemli. İnternet üzeinde gerçekleşecek bir ürün lansmanı için son derece güzel anlaşmalar yaptık. Bu anlaşmalar hem hedef kitlenin yoğun olduğu tematik sitelerde hem de özelleştirme yöntemiyle yatay portallerde son derece büyük geri dönüşler alabilinmesine sebep olacaktı. Tabii bu bütçenin yapı taşları CPM üzerinden satılan banner’lardır. CPM ( Cost Per Millie – Cost Per Thousand ) Bin gösterim için harcanan ücreti belirtiyor. Bu durumda tabii sadece haracanan para karşılığı gösterilen banner miktarı hakkında bilginiz oluyor. Bu bütçe için birşey ifade edebilir ama geri dönüşü ölçümleme konusunda son derece yetersiz bir bilgidir.
Click Through Rate ( Basılma yüzdesi) toplam bütçeden yola çıkarak kaç kişinin bu gösterilen bannerlara basarak sitenize ulaştığını gösterir. Bu bilgi istatistiki açıdan birşey ifade eder ama kampanyanın fizibilitesini ölçmek için CPM’i Click-Through Rate ile çarparak CPP (Cost Per Person Kişi Başına maliyet)’i hesplamak gerekir. Bu bilgiye bazı siteler anında ulaşma imkanı verir. Ama bunu birçok site yapmamaktadır. Hatta bazı Türk siteleri bu bilgiyi farklı noktalara çarpıtarak, sizi doğru ölçeklendirmeden uzaklaştırmak isterler.
Tam bu noktada Closed Loop Reporting ( Kapalı Raporlama ) imkanı veren bir sitenin gerekliliği ortaya çıkar. Click Through Rate’i tam olarak hesaplamak mümkün olmasa bile, CPM ve toplam bütçe bilindiğinde, oluşturulacak siteye konulacak birkaç ajan size ziyaretçinin hangi siteden kaç kere ulaştığını bildirecektir. Bu bilgi ve genel CPM ve bütçe bilgileri verilen click through rate’in doğruluk olanını bildirerek hem bri kontrol hem de gerçek CPP bilgisi ile daha sonraki kampanyalar için bir fizibilite ve optimizasyon imkanı sağlayacaktır.
Şu ana kadar geliştirilmiş mecralar içinde internet kadar net geri dönüşüm bilgisi alınabilecek bir platform yoktur. Bu platform medya planlamasını bir falcılık aracından gerçek bir bilime dönüşme imkanını sağlayacaktır.
NETleşmek üzere…

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir