Emrehan Halıcı’nın RTÜK ziyareti

1. Bir milletvekilinin içinde bulunduğu iktidar ortağı partinin çıkarmış olduğu yasanın nasıl yorumlanacağını sorması bir protokol sorunu doğurmaz mı?
2. Karşıdaki kişi sayın milletvekilim bu yasayı siz çıkardınız, konuyla ilgili yaklaşımınız neyse bizim çözümümüz de o olur demez mi?
3. Sayın milletvekilinin bu konuyu meclisde cozebilecek yada cozemeyecekse bile muhalefet serri koyacak bir durumu yokmudur?
4. Meclis içinde demokrasi milletvekillerinin görüşlerini dışarda üyesi bulundukları dernekler aracılığıyla açıklamalarını gerektirecek kadar kötü bir durumda mıdır?
5. Bir kişinin sahip olduğu ünvanlar arasından sadece en yüksek olanını kullanması gerekmez mi?
6. Önceki soruya cevabınız evetse; Dernek başkanlığı bu ülkede parlementerlikten üstte midir?
7. Hayırsa; sayın milletvekilinin oradaki pozisyonu dernek başkanlığı olduğuna göre konuşmalarında meclis faaliyetlerinden bahsetmemesi gerekmez mi?

Atıf ÜNALDI
http://www.unaldi.org
MassNet
Genel Müdür
Tel: + 90 212 2750595
Fax: + 90 212 2722624
http://www.massnet-tr.com

Subject: Karaca: “”INTERNET_RTUK_KAPSAMINDA_DEGIL””
Date: Wed, 12 Jun 2002 11:09:23 +0300

“”İNTERNET RTÜK KAPSAMINDA DE=D0İL””

DSP Grup Başkanvekili Emrehan Halıcı, Türkiye Bilişim
Derneği BaşkanıRahmi Aktepe, İnternet Üst Kurulu Üyesi Mustafa Akgül
ve TBD ile TZV’den oluşan temsilciler; 11 Haziran Salı günü RTÜK
Başkanı Fatih Karaca’yımakamında ziyaret ederek, yeni RTÜK Kanunu’ndaki
Internete ilişkin düzenlemeler konusunda görüş alışverişinde
bulundular. Ziyaret esnasında dile getirilen görüşlerin tam metni
aşağıda verilmiştir.

RTÜK Başkanı Fatih Karaca: Sayın basın mensupları bugün buraya Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Sayın Emrehan Halıcı Bey ve Bilişim Derneği üyeleri ile hocalarımız ziyarete geldiler.
Konu bildiğiniz gibi 20 mayıs 2002 tarihinde resmi gazetede yayınlanan
yeni RTÜK yasasında Internetin durumunun netleştirmekle ilgili bir
görüşalışverişidir. Bu noktada eğer izin verirlerse önce sayın
başkana söz vermek istiyorum. Daha sonra ben de üst kurul başkanı olarak bu
konudaki görüşlerimi ifade edeceğim.

Emrehan Halıcı: Öncelikle RTÜK Başkanlığına seçilmenizden
dolayı sizi kutluyoruz, görevinizde başarılar diliyoruz. Bu yasa
görüşülürken hem yasa öncesinde hem yasa çıktıktan sonra bir
çok kere hem basınımıza hem kamuoyuna çeşitli açıklamalarda
bulunduk ve RTÜK yasasının Internetle bir ilişkisi olmadığını
açıklamaya çalıştık. Fakat Internet dünyanın
üzerinde çok önemle durduğu bir konudur. Türkiye’de bu konuda
fırsatları
kaçırmaması gerektiğini bilen insanlarla, kurumlarla doludur. Internetin gelişiminin, Internetin yaygınlaşması için emek veren çaba
sarfeden çok sayıda kişi, kurumumuz vardır, siyasi partilerimiz bu konuya
önem vermektedir. Dolayısıyla haklı olarak acaba Internetin yaygınlaştırılması yerine Internetin önüne birtakım
engeller mi geliyor ve Internet acaba RTÜK’e bağlanıyor mu gibi bir kaygı,
kuşku vardıkamuoyunda. Bunu ben Meclis’te defalarca dile getirmeye
çalıştım yasa görüşmeleri sırasında. Daha sonra Devlet
Bakanımız Sayın Yılmaz Karakoyunlu o da hükümet olarak yasa
görüşülürken RTÜK yasasına Internetin dahil olmadığını
çok açık bir biçimde ifade etti. Ancak bu kuşkularımızın tamamen
ortadan kaldırılması için RTÜK yönetimini ziyaret ederek bir de
onların ağzından bu konuyla ilgili son durumu sormak istedik. Sizden beklentimiz
Internetin önünün açılması için çok önemli
gördüğümüz bu konuda en azından RTÜK’ün böyle bir
düzenleyici görevi olmadığını kurul olarak yazılı ve resmi bir
biçimde bize ve kamuoyuna duyurmanızdır sayın başkanım.
Internetin bir özgürlük ortamı olduğu ve Türkiye’nin Internete gerekli
özeni gereken önemi vermesi konusunda biz mutabık olarak buradayız.
Dolayısıyla sizin görüşlerinizin de bizim açımızdan bir anlamı
var. Bunları duymak için sizleri ziyaret etmiş bulunuyoruz.

Fatih Karaca: Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Gerçekten
yeni yasamız yürürlüğe girdiği zaman ilgili arkadaşlarımızla
teknik dairelerimizle bu konunun üzerinde derhal çalışmalarımıza
başladık. Şu an arkadaşlarımız bir taraftan süratle
çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarınki üst kurul
toplantımızda da bu konuda üst kurul üyelerimize bilgi
vereceğiz. Ancak RTÜK Başkanı olarak geçmişte medyada görev
almış bir kişi olarak yasayıçok dikkatle incelediğimiz zaman Internetin
3984 sayılı RTÜK kanunu içerisinde yer almadığını çok
açıklıkla görebiliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz yasanın içinde basın
kanunu ve gelir vergisi kanunu eklemeler var dolayısıyla 5680 sayılı basın
kanununa aktarmalarla Internetin adı burda geçebiliyor. Ancak 3984 sayılı
yasanın içinde Interneti ilgilendirdiği ifade edilen sadece veri
yayıncılığı tanımıvar. Değerli arkadaşlar veri
yayıncılığı son derece geniş bir anlamı
içermektedir. RTÜK radyo ve televizyon yayıncılığından
radyo ve tevizyon yayıncılığının düzenlenmesinden sorumludur.
Dolayısıyla bunu veri yayıncılığının RTÜK’ün kendi yetkileri
içerisinde radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak
sınırlandırmanın doğru olduğu kanaatindeyim.
Üst kurul başkanı olarak bu konudaki görüşüm budur. Bu
konuda üst kurulun görüşü tabi ki son görüştür. Bu konuda
arkadaşlarımın da görüşlerini alacağız, kendileriyle
değerlendireceğiz.
Ancak bu konu sadece ve sadece radyo ve televizyonla sınırlandırılan veri yayıncılığıdır. Bir örnek vereyim mesela teletekstir. Teleteks konusu RTÜK’ün ilgi alanında ve RTÜK’ün görev sahası içindedir.
Radyo ve televizyon alıcılarıyla alınmayan kamuya açık olmayan tüm
teknik anlamdaki konular RTÜK’ün dışında olarak mütaala edilmesi
lazım. Üst kurul başkanı olarak bu konudaki görüşüm budur.
Ancak tabi nihai kararüst kurulda kararlaştırılacaktır. Şunu ifade edeyim
Internetin ne kadarönemli olduğunu ifade etmek heralde çok normal bir noktada
artık. Bugün Internetin kullanılmadığı Internetin girmediği bir saha -g yok. Dolayısıyla Internetin önünde bir engel olması Internetin
sınırlandırılması gibi birşeyin hiçkimse tarafından kabul
görmeyeceğini ifade ediyor.
Bizde RTÜK olarak çağdaş teknolojilerin bu bilgi otoyolunun, Internetin geliştirilmesi bu konuda engellerin değil, özellikle önünün
açılmasınınşart olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bazı
şikayetler varsa, kötüörnekler varsa bunların kendiliğinden tasfiye
olacağını, bu konuyu cidden yapan işin içine inanmış bu konuya
ömrünü vefa etmişarkadaşlarımızı, bu konuda gayret eden
kişilerin bu konuyu kamuyonu buşekliyle mal edeceklerini düşünüyorum.
Daha fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum, ancak RTÜK tüm konularda olduğu
gibi bu konu üzerinde de hassasiyetle duracak. Ayrıca üst kurulda mesele
değerlendirildikten sonra kamuoyuna da bu konuda bir açıklama yapılacaktır.
Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa heralde cevap vereceğiz.

Soru: Bugün anayasa mahkemesinde RTÜK (RTÜK Kanunu) karara bağlanacak. Yürütmenin durdurulması kararı çıktığında ne olur?

Fatih Karaca: Tabi sonucu görmeden bir şey söylemek mümkün
değil. Dahaönce de ifade ettim, tamamen dışında olduğumuz bir süreç.
Biz de bu konuda Anayasa Mahkemesinin bugün bir karar vereceğini duyuyoruz.
Ancak gerçekten verilebilecek mi, karar açıklanacak mı bu konuda
herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre
ilgili hukuk müşavirliğimiz ve ilgili dairelerimiz hazırlıklarını tamamlıyorlar. Ben şu anda karar kesinleşmeden bir görüş
ifade etmenin yüce mahkememize saygısızlık olacağını
düşünüyorum. Ancak tabi ki kararçıktıktan sonra RTÜK
Başkanı olarak bu konuda bir açıklama yapacağız.

Emrehan Halıcı: Karar ne olursa olsun bu yasada RTÜK’le ilgili
kısmında Internetin olmadığını biz çok iyi bir şekilde etüd
etmiştik. Zaten meclisteki tutanaklara da hükümetin yaptığı
açıklamalar bu şekilde girmiştir ve karardan bağımsız olarak RTÜK
başkanının bu konudaki düşüncelerinin kamuoyuna açıklamasını önemsediğimiz için bugün buradayız. Sayın başkan da ifade ettiler,
kurulda görüşüldükten sonra resmi olarak da bir açıklamanın
yapılması kamuoyunu, bilişim sektörünü, Internet kullanıcılarını
ve Internet girişimcilerini rahatlatıcı bir gelişme olacaktır.

Soru: Radyo ve televizyonlarda olduğu gibi Internet de ucu açık bir alan, televizyon haberleri veya radyo haberleri gibi. Interneti takip eden bir kurum olacak mı bu oluşum nasıl sağlanacak?

Emrehan Halıcı: Biliyorsunuz geçtiğimiz ay, sayın başbakanımızın talimatları ile Türkiye Bilişim Şurası toplandı ve o şurada bir dizi karar alındı. Internetin önünün açılması gerektiğini hep önemle söylüyoruz. Internetin önünün açılması için birtakım
düzenlemeler getirilmesi doğaldır. Fakat bu düzenlemelerin çağdaş
dünyaya uyumlu ve Türkiye’nin şartlarının da değerlendirilir bir
biçimde ele alınmasıgerekiyor. Bunun için sadece devletimizin hükümetimizin
kurumlarının değil, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve
uzmanların da yer aldığı bir çalışma grubu planımız var.
Zaten 6-7 aydır bu konuda sektörden ve sivil toplum örgütlerinden
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Öyle tahmin ediyorum ki
çok kısa bir süre içinde yani birkaç haftalık bir süre içinde bir
kurul oluşturularak Internetin önünüaçacak bir yasa taslağı
hazırlanacak. Burada siyasi partilerimizin de katılımcıları olacak
temsilcileri olacak. Ve o yasayı da biz Meclisin gündemine acilen
taşıyacağız.

Katılanlar:
Emrehan Halıcı, DSP Grup Başkanvekili
Fatih Karaca, RTÜK Başkanı
Rahmi Aktepe, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı
Mustafa Akgül, Internet Kurulu üyesi
Hasan Güran, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi
Ümit Atalay, Innova Genel Müdürü
Ahmet Ayvalı, TBD üyesi

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir