IP’ne göre muamele….

Yıllardır internet üzerinden gerçekleºtirdiğim birçok uygulama ile ilgili olarak geri dönüº sürelerini kontrol etmek istedim. Bunu yapmak gerçekten birçok noktadan zor görünüyordu. Mesela Network Solutions acaba müºterilerinin hepsine aynı dikkat ve özeni gösteriyor muydu? Yoksa biz geliºmekte olan ülke çocuklarına farklı uygulamalar mı yapıyordu…
Aslında birçok noktadan bu korkumu tescil eden “”internet öncesi yaklaºımlar”” diye tescil edebileceğimiz uygulamalar, alanen gözümüzün önünde yer almaktaydı. Mesela birçok web sitesi özellikle sadece Kanada ve Amerika’da yaºayan kiºilere özel faaliyet gösterirken bunu afiºe ettikleri banner’ın üzerine yazmaktansa, formu doldurduğunuzda karºınıza çıkan küçük ekranda olması oldukça garip. Buna ben internet öncesi yaklaºımlar diyorum zira ziyaretçiye alanen farklı davranmak bu konuda en ufak fikre sahip olmayan bir zihniyetin yapacağı bir ºey. Bir dükkanda alıºveriº yapıyorsunuz, bir yerde kocaman bir parasız ürün ilanı var. Dağıtıyorlar, yaklaºıp formu dolduruyorsunuz, birisi size ah bu sadece dükkanın sağındakiler içindi diyor. Kızmaz mısınız?
Ben kızarım.. Bre adam eğer o sadece sağdan gelenler içinse neden promosyonunu sadece sağ kapıdan girenlerin göreceği gibi açmıyorsun? Aslında bu tip promosyonlar da yapılıyor ve yapılmaya devam edecek ama bunu yaparken herkese bağırıp sonrada siz bundan yararlanamazsınız demek revamıdır…
Bu iºin bir ºekli aslında. Geçen yaz bir yüzük modeli araºtırmak için Bulgari’nin sayfasına girdiğimde bunun çok daha ayıp bir çeºidi ile karºılaºtım. Önce geldiğiniz yeri soruyordu. Sonra bu yere göre sayfa oluºturuluyordu. Bunu fark edince hemen bana yollanan cookie’yi silip, siteye bir Amerika ip’si ile girdim. Her sorduklarında da aynen bir Amerika’lı gibi önce anlamamazlıktan gelip sonra combo box’ın en üstündeki ºık olan Amerika’yı iºaretledim. Aman Allah’ım ne promosyonlar ne promosyonlar. Neredeyse o deli gibi pahalı yüzükler, parasız gidiyor. Damping var sanki.. Tabii Türk tarafım durmadı hemen bir e-posta döºendim. Sizin bu yaptığınız ayıp diye.. Tabii bu mailin en nazik cümlesiydi. Birkaç gün sonra bir telefon geldi. Pek rahatsız olmuºlar. Hemen sıkıntılarını anlatarak baºladılar.
ªimdi insan merak ediyor, koskoca global bir marka hangi akılla bu tip lokal kayırmalar yapıyor diye. Biz burada bir yüzük alalım diye bütün bir ömür birikimlerimizi ortaya koyalım. Öbür tarafta benim bir yılda kazandığımı bir ayda kazanan yazara damping fiyatları uygulansın. Hak değil galiba!!!
Aslında bu iºin ekonomik kısmı, bir de müºteri tarafından bakıldığında dikkat çeken kalp kırıcı kısmı var ki, onu ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bu CRM lafı, İngilizlerce (siarem diye okunup) müºterinin devamlı haklı olduğunu söylemenin bir yolu iken benim ülkemde gerçek bir cereme oluyor. CRM uygulamalarının büyük bir çoğunluğu müºteri’nin cebine odaklı çalıºıyor. Mesela bu programlarda kredi kartı borcunuzu hangi gün ödeyeceğinizin not edildiği bir bölüm var da iki isminizden hanginizi kullandığınızı yıllarca bu insanlar hiçbir yere not alamıyorlar. Hatta daha kötüsü borcunuz varken adres değiºikliği bile yapamıyorsunuz. Yeni adresinizi not bile almıyorlar. Ama ºu gün size ºu kadar yatıracağım dediğinizde hemen bir yazı alanı beliriveriyor.
Bu tabii bizim ulusal sorunumuz. Geçenlerde fark ettim, network solutions Amerika’dan sorulan sorulara ortalama 4 saat içinde cevap verirken, Türkiye’den gelen sorulara o cevabı 24 saati buluyor. Bu konuda tek hızlı çalıºan ve insanları lokasyonlarına göre sınıflandırmayan ºirket Microsoft. MS herkese netizen gözüyle bakıyor. Ama tek bir konuya dikkat etmek gerekiyor, İngilizce yazıp Türkiye’den cevap almamayı sağlamak. Yalnız bu sefer sebep geç cevap almak değil, yetersiz cevap almak. Dün MSN Explorer ile ilgili bir soruma (aynı anda iki tarafa da sordum) Amerika iki saat içinde iki kez cevap dönüp, sorunun teºhisini koyarken Türkiye’den bir ºablon cevap geldi. Geçen diyalogları www.unaldi.org sitesinde bu yazının hemen altında bulabilirsiniz.
NETleºmek üzere…

MS Türkiye ile yazıºma

Sayın Atif Unaldi,
MSN Explorer’ dan destek aldığınız için teºekkür ederiz.
MSN, üye bilgilerinin gizliliğine önem vermekte ve her zaman bu yönde çalıºmalarını sürdürmektedir
Üzgünüz, ancak MSN Explorer Teknik Desteği yalnızca MSN Explorer’ı kullanma ve karºıdan dosya yükleme hakkındaki soruları yanıtlamaktadır.

Yaºadığınız sorunun MSN Web Toplulukları’ndaki Teknik Destek ve İlke Uygulama Temsilcileri tarafından en iyi biçimde giderileceğine inanıyoruz.

Web Toplulukları desteği için aºağıdaki siteyi ziyaret edin:
http://communities.msn.com/home/
Not: Bu site İngilizcedir.

Hotmail ve MSN hesaplarınızın kullanımında herhangi bir sorun yaºıyorsanız öncelikle kullanıcılarınızı kaldırmanızı ardından tekrar kullanıcılarınızı eklemenizi, bu iºlemleri gerçekleºtirdikten sonra aynı problemin hala devam etmesi durumunda kullanıcıları tekrar kaldırmanızı ardından da MSN Explorer programınızı bilgisayardan kaldırıp tekrar karºıdan bilgisayarınıza yüklemenizi ve kullanıcılarınızı eklemenizi öneririz.
Kullanıcıları kaldırmak için:
1. MSN Explorer’ın sağ üst köºesinde yer alan Yardım&Ayarlar’ ı tıklayın.
2. Açılan sayfanın sol tarafında yer alan Hesaplar seçeneğini tıklayın.
3. Kullanıcıları Kaldırın’ ı seçin.
4. Son olarak hesabınızın yanında yer alan Kaldır komutunu tıklayarak hesabınızı kaldırın.

MSN Explorer’ ı bilgisayarınızdan kaldırmak için:

1.Baºlat’ı tıklatın, Ayarlar’ın üstüne gelin ve sonra Denetim Masası’nı tıklatın.
2.Program Ekle/Kaldır’ı çift tıklatın. Bilgisayarınızda yüklü tüm programların listesi görüntülenir.
3.MSN Explorer’ı ve sonra Ekle/Kaldır’ (veya, Wİndows 2000 çalıºtırıyorsanız Değiºtir/Kaldır’ı) tıklatın.
4.MSN Explorer’ı kaldırmak için yönergeleri izleyin.

MSN Gizlilik Detayları için lütfen http://www.msn.com/help/legal/privacy.asp adresini ziyaret edin.

Saygılarımızla,

Naser Hussein
MSN Destek Hizmetleri

— Original Message —
From: atifunaldi@hotmail.com
To: supt_tr@css.one.microsoft.com
Sent: Mon Oct 21 01:55:41 UTC+0900 2002
Subject: MSN Explorer Support Request

Customer Name: Atif UNALDI
Customer e-mail: atifunaldi@hotmail.com
Connection Type: Cable
IE Version: IE Diðer
Operating System: Windows 2000
Repeat customer: no

Eskiden MSN explorer’ımın email ekranında özgün bir tasarımla
karþılaþıyordum. pdate iþlemlerini de sürekli yapmama raðmen bir süredir
hotmailin arayüzü ile karþılaþıyorum. Eski arayü hem çok güzel, kullanıþlı
ve hızlıydı. O arayüze nasıl geçebilirim…

Bir de bu formu hiç yenilemiyorsunuz galiba.. Internet explorer 6.0,
Windows XP kullnıcıları ne yapacak?????

MSN ile yazıºma

Hello Atif,

Thank you for writing us again, this is Camille.

Atif, we appreciate the information you’ve provided. This confirms that you have had system updates installed. Unfortunately, this forwards you to the Hotmail user interface when you click on the E-mail icon in MSN Explorer. This is by design, for all free users of MSN Explorer, who are NOT associated to a paying subscriber. We realize that you prefer the Explorer interface and are truly sorry for the inconvenience this is causing you.

We hope this clarifies your concern, Atif. Should you have other inquiries, please feel free to reply back to us, by clicking on the Reply button and we will be glad to assist you further.

Atif, thank you for your understanding. Your satisfaction with our customer service is very important. If you consider your issue resolved, please click on this link http://msn.surveyhost.com/explorer.technical.support/explorer.technical.support06.asp to let us know how we are doing.

Sincerely,

Camille
MSN Explorer Support

MSN Internet Access has comprehensive online help available to you. For more information on MSN Internet Access features, functions, and issues, go to http://support.msn.com/

— Original Message —
From: atifunaldi@hotmail.com
To: ts_email_mars@css.one.microsoft.com
Sent: Mon Oct 21 02:30:45 UTC+0900 2002
Subject: Re: CST89117927ID – RE:MSN Explorer Support Request

Hi Edenlei

My current MSN version is

MSN Explorer version 7.02.0005.2202.

And OS is XP .. I probably umade the security update.. So i think that
you guess my problem.. And now please tell me how can i switch to MSN
e-mail interface…

BTW. Is it possible to customize the start page of the explorer from MSN
to my homepage namely www.unaldi.org …

Atif UNALDI

Hello Atif,

Thank you for contacting MSN Explorer Support.

This is Edenlei and I am writing in response to your e-mail sent to MSN support.

Atif, we understand that you have issues regarding you are being redirected to the Hotmail Interface instead of the MSN interface. We regret the inconvenience caused to you. We certainly realize the frustration that you are experiencing right now. Please accept our sincerest apologies for the difficulties you encountered.

This usually happens after you have downloaded the critical update for MSN and if you are using Windows XP as your operating system. Please tell us if you have downloaded or updated anything with regards to your computer. Have you downloaded the critical update for MSN Explorer? Please reply back to us the answers to this questions, so that we will be able to help you more accurately. Thanks for your patience.

If your issue persists, please feel free to reply back to us with the error message, (if any) by clicking on the Reply button and we would be glad to assist you further.

Sincerely,

Edenlei
MSN Explorer Support

— Original Message —
From: atifunaldi@hotmail.com
To: ts_email_mars@css.one.microsoft.com
Sent: Mon Oct 21 01:40:53 UTC+0900 2002
Subject: MSN Explorer Support Request

Customer Name: Atif UNALDI
Customer e-mail: atifunaldi@hotmail.com
Connection Type: DSL
IE Version: IE 6
MSN Explorer Ver: 6.1
Operating System: Windows XP Professional
Repeat customer: no

I am using MSN explorer 7.02.0005 And using since MSN 6.0.. When i press
the emial button on the toolbar i used to see an MSN specific hotmail
interface. BUt now i am seing normal hotmail interface. But i like to see
the interface that i used to see. Hot can i switch to that interface. It
was simple and quick than that

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir