Konuk Yazar: SFS Ercan Tufan

Kurumların belli konularda uzmanlaşmasının, gücünü odaklamasının başarıyı da beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Ülkemizdeki en büyük eksiklik, herkesin her işi kendisinin üstlenmeye kalkması. Her işi iyi kötü yaparken gerçekten mükemmel yapılabilecek, o kuruma asıl getiriyi sağlayabilecek temel işlerin kaçırıldığı görülemiyor. Asıl işi bankacılık olan bir kurum, temel işi bankacılık yanında yazılım teknolojisi üretimi, çağrı merkezi işletimi gibi her biri ayrı uzmanlık gerektiren işlerle de kendisi uğraşabiliyor. Oysa ki bırakın yazılım teknolojisi üretimini ya da çağrı merkezi işletimini, bankacılık alanında bile uzmanlaşmak gerekiyor. 20 kurumun paralel olarak aynı konuda yazılım teknolojisi üretmekle, çağrı merkezi işletmekle uğraştığını düşünün. Alternatif olarakta sadece bu konulara odaklanan birer firmanın kurulup bu 20 kuruma hizmet ettiğini düşünün. Ülke seviyesinde değerlendirdiğinizde birinde diğerine göre 20 kat daha fazla emek ve paranın harcandığını görüyorsunuz. Üstelik birinde oluşturulan ürün ve servisler, sadece tek bir kuruma hizmet vermek için geliştirilirken diğerinde daha global düşünülüyor. 20 kuruma hizmet veren uzman firmanın mı ihracat yapmasını beklersiniz yoksa diğerinin mi ?

Uzmanlaşmanın Ortak Değerleri
Dünyada kurumlar sinerji içinde hareket ediyorlar. Aynı konuda çalışan çok sayıda firma birleşip rekabet içinde oldukları halde, belli başlı konularda ortak uzmanlaşmış yapılar kuruyorlar, ya da bu şekilde gelişebileceğine inandıkları yapıları destekliyorlar. Daha kaliteli, daha büyük ama daha odaklanmış değerler yaratılıyor. Bu değerler, üzerinde çalışıldıkça, kullanıldıkça iyileşiyor, belki de tüm dünya tarafından kullanılabilecek duruma geliyor.

Stratejiyi Belirlemek
Nasıl başarılı olabilirim ? Gücüm nedir ? Finansal gücüm nedir, insan kaynaklarındaki gücüm nedir ? Neyi daha iyi başarabiliyorum ? Rakiplerim kimler ? Ekonomi ve siyasi dünya, beni nasıl etkiliyor ? Gelişen dünya beraberinde ne getirecek ? Kurumların kendilerine bu soruları sorduktan sonra, yani kendi kapasitelerini değerlendirip, iç ve dış dünyadaki gelişmeleri inceleyerek başarılı olabilecek bir strateji belirledikten sonra bu stratejiye odaklanmaları gerekiyor. Bu stratejiye ulaşmak için gerekli olan ancak temel uzmanlık alanının dışında kabul edilen konuların, bu konuda uzmanlaşmış şirketlerden temin edilmesi kurumun gücünün dağılmamasını sağlıyor.

Devlet Değerlerinin Tespiti
Kurumların olduğu gibi büyük bir kurum olan devletin, ülkelerinde benzer şekilde hareket edebilmesi lazım. Hangi konulara odaklanmalıyız ? Gücümüz nedir ? gibi yukarıda belirttiğim soruları sormalıyız ? Sadece finansal değerleri yöneterek kurumların ve ülkelerin ileri gitmesi mümkün değil. Doğru stratejiler doğrultusunda, güçleri odaklamak gerekli. Bu doğrultuda sinerji yaratarak insanlara ve kurumlara hedefler vermek gerekli. Ülkemizi dünya çapında bir ülke haline getirebilecek değerlerimizi tespit ettik mi ? Türkiye’nin çok genç bir nüfusunun olduğunu, dünyaya yayılmış birçok eğitimli Türk gencinin olduğunu, bunların güçlerinden ülkemizin nasıl faydalanması gerektiğini biliyor muyuz ?

Bilginin Yönetilmesi
Bence bir kurumun ve ülkenin en önemli değerleri içinde bulundurduğu insanlarıdır. Bilgi ise insanın her konuda daha iyi düşünmesini sağlayan, onu daha iyiye götüren bir olgudur. Bir ülkenin ya da kurumun ilerleyebilmesi için bilgiye verdiği öneme bakılır. Bilginin korunması, taşınması, paylaşılması gereklidir. Eğitim ve bilgi teknolojileri alanları bu amaçla insanlığın dolayısı ile kurumların ve ülkenin gelişmesine altyapı teşkil eder. Bilgi teknolojileri üretildiğinde global dünyaya ulaştırılabilecek, hızla büyüyebilecek üretim hammaddesi insan beyni olan bir alandır. Artık sanayi çağında değil bilgi çağındayız. Bilgiyi nasıl yöneteceğimizi, nasıl iyileştirebileceğimizi öğrenmeliyiz. WalMart, Levi Strauss, Microsoft gibi birçok şirket başarılarını bilgiye dayalı çalışma ile sağlıyorlar.

% 100 Türk Sermayeli bir kurum olarak
SFS , 10 yıldır finans ve sigorta sektöründe kurumsal yazılım sistemleri geliştiriyor. Bilgi teknolojilerinin kurumlara ve ülkemize güç verdiğine inanıyoruz. Bilgi teknolojilerinin insanı doğaya ve sevdiklerine daha fazla yaklaştırdığını, onlara daha fazla zaman ayırmasını sağladığını düşünüyoruz. Ülkemizde de kurumlarımızın birbiri ile sinerji içinde çalıştığı ortamları görmeyi arzu etmekte, SFS olarak bu sinerjiye destek olmak ve hizmet etmek istemekteyiz.

Amacımız, kurumlarımızdan aldığımız sinerji ile kendimizi, hizmet verdiğimiz müşterilerimizi güçlendirmek ve dünyada önde gelen finans ve sigorta sektörü yazılım teknoloji sağlayıcısı olmak.

www.sfs.com.tr

Ercan Turfan
Genel Müdür

SFS Danışmanlık Bilgi İşlem San. ve Tic. Ltd. Şti.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir