Geleceği görmek için geçmişe bakmak gerekir.

Zeka kısaca bulunduğu ortama ayak uydurabilme sanatıdır. İnsanoğlu bu sanat sayesinde medeniyeti şu an içinde bulunduğumuz noktaya getirmiştir. Bu nedenle içinde bulunulan durumla ilgili, ciddi huzursuzluklar zeki bir beynin asla yapmayacağı bir hareket olmalıdır. Ben bilişim sektöründe içinde bulunulan zor döneme rağmen şikayet eden bir kalabalığın olacağına inanmıyorum. Tıpkı, şikayet edenlerin ise uzun süre bu sektörde barınacakalrına inanmadığım gibi…
Her yaşayan olgu doğar, büyür, olgunlaşır ve ölür. Doğa bu gelişimi biribirinin içine ekleyerek, mükemmel bir devamlılık sağlar. İçinde bulunduğumuz sektör geçen yıl dünyanın yaşadığı .com krizi ve Türkiye’nin yaşadığı büyük ekonomik krizlerle gölgelendi. Ben bu krizlerin arkasından gelen dönemi bir olgunlaşma dönemi olarak görüyorum. Bu nedenle herkesin aksine ben geçen yılı büyük bir şans olarak görüyorum. Zira yaşanan iki krizin biribirine yakın olması bir zorluk yaratmasına rağmen, Türkiye’de sektörün dünya normların altına düşmemesini sağladı.
Türkiye bu dönemde internet daha net kavradı. Artık sektörün dışındakiler bile internete bir medya gözüyle bakmamaya başladılar. Bu toplumsal bir bilinçlenmenin işareti. Tabii bu yolda gidilecek daha çok kilometre taşı var.Geçen yıl sektörün verimli bir çalışma yapısı oluşturamadığı bu nedenle de kendi iç dinamiklerini gözden geçirdiği bir dönem oldu. Türkiye’de internetle gelen bütün olgular birkez daha derinden gözden geçirildi. Kriz sonrası dönemde büyük gelişmeleri sağlamak amacıyla yeni ortaklıklar yeni altyapılar oluşturuldu. Bu gelişmeler yokluk anında yapıldığı için analiz ve fizibilite çalışmaları son derece dikkatli yapıldı. Bu nedenle gelecek dönemde farklı projelerle karşılaşmaya hazırlıklı olun.
Dünya ise bu dönemde öncelikli olarak CEO kriziyle uğraştı. Bu kriz oldukça uzun sürdü. Aslında son dönemde Wall Street Journal’ın bilişim başlıklarına bakılırsa, dünya da yeni gelişmelere gebe. Yahoo’nun hosting pazarına girişi, Microsoft’un ISS olması ve bu konuda hizmet sağlamaya yani ASP’liğe de başlaması gelecek konusunda markaların yeniden farklı yerlere konumlanaaklarını gösterdi. Yeni oluşan kulvarlardan biri de interaktif ajans ismiyle yerleşen yeni bir sektör. Bu sektördeki firmalar şu anda interaktif işlerle ilgileniyormuş gibi görünse de, dünyadaki gelişmeler bunun uzun vadede reklamcılık sektörünün ana taşlarından biri olacağı yolunda.
Sonuç olarak geçen yıl yaşadığımız sorunlardan yola çıkarak, doğru analizler yaparsak gelecek yılın verimli geçeceği kesin. Tabii ki, başarılı bir yılın parametrelerinin en önemlisi iyi bir ekonomi ama verimli bir yıl için daha önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmak ki bunun için ya çok iyi bir know-how yada güvenilir bir danışman gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir