Kriz hakkında….

Kriz:

1. Kriz nedir? Ne değildir?

Sosyal bilimlerde bir çok kavramlar olduğu gibi tek bir açıklama altında toplanamyan kriz, kısaca bir topluluğun (aile, firma, devlet) hedeflerini ve belirdeği vizyon/misyon doğrultusunda ilerlemesini önleyen tehdit eden, toplulukta düzeni ve düzgün çalışmayı önleyen, hatta yaşam tehlikesi ile karşı karşıya bırakan bir durum olarak açıklanabilir.
Krizin belki onlarca açıklaması olmasına rağmen ben yönetimi normal gündemi dışında meşgul eden, zaman ve vakit ayrılması mecburiyetini doğuran bütün problemleri kriz olarak tanımlıyorum. Bu tanımla işin sadece ekonomik boyutu değil her türlü faaliyet boyutu da katılmış oluyor.

2. Sektörünüzü, sizi nasıl etkiledi?

Kriz tüm sektörleri etkilediği gibi bilişim sektörünü de doğrudan etkilemiştir. Ancak önemli olan, krizin başlangıcında yapılacak tahminle durumu avantaj olarak kullanabilmek yada en azından sorunsuz atlatabilmektir. Krizin başladığı 2001 senesinden itibaren süregelen krizlerle BT’de %56 ya yakın bir daralma olmuştur, bunun bilişim sektöründeki tüm firmaları doğrudan etkilediği aşikardır. Reklamcılık sektöründe de benzer olan etkilere neden olan kriz, bizim gibi iki sektör arasında yeni bir sektörün oluşmasını sağlamaya çalışan firmalardan büyüme hızlarını düşürme, sektörde gelişmenin azalması, durması hatta daralmanın başlaması şeklinde etkilidir. MassNET bu genel krizden büyüme oranını düşürüp, faaliyet alanını genişleterek kurtuldu.

3. Neler yaptınız? Krizi nasıl yönetmeye çalıştınız?

Türkiye’de krizin daralma öncesinde ulaşmış olduğu 2,4 milyar dolarlık büyüklüğe yönelik endüstriel çalışmayı göstermiş olan firmalar kriz dönemini doğru hamlelerle atlatabilmiştir. Bu alanda MassNet kriz durumunda doğru bir yönetim hedefi koyarak krizden fazla etkilenmemiştir. MassNET krizde doğan bir şirket olarak, bu ortamda yaşamaya alışıktır. Bu sadece büyüme hızını yavaşlatmıştır; fakat bu konuda karlılıkları düşürmek sureti ile çözümler bulunmuştur.

4. Krizleri aşmak için neler yapılmalı ? Bireylere ve şirketlere önerileriniz neler ?

Krizi aşmak yada az miktarda zararla atlatmak tacrübeli yönetim ister. Bu noktada sadece firma olarak değil ülke olarak yapılması gereken şeyler vardır. Bunlardan ilki bilişim sektöründen oluşturulacak bir birliktelik olabilir, bir diğeri de firma bazında vizyonlar üzerinde kendini doğrudan satış yönünde bir yapılandırmaya gidilme zorunluluğudur. Bu noktada atılacak olan yeni adımlar şirketlere yeni pazarlar ve çalışma alanları olarak dolayısıyla da yeni bütçeler olarak dönecektir. Şirketlerin krizi aşmalarının en önemli yöntemi yönetimsel anlamda panik yapmamak, şirketi ve çalışanlarını korkutmamak ve her hamlede çözüm ortakları ile iletişim kurmaktan geçer.

5. Kriz Yönetiminde başarılı örnek Ülke, Firma ve Kişi olarak aklınıza kimler geliyor?

Siemens Business Services (SBS) Türkiye’deki 2001 yılı kriz dönemini başarıyla atlatan şirketlerden biri olmuştur. Kriz zamanı 75 kişiyi personel olarak işe almış ve karlılığını arttırmıştır. Fakat önemli olan kriz anını judo teknikleri ile dezavantajdan avantaja dönüştürmektir.MassNET Bu kriz döneminde bunu yapmış, konumlamasını algısını, marka bilinirliğini yükseltmiştir.

Girişimcilik:

1. Girişimcilik neden önemli ?

Günümüzde başarı olduğun yerde verilen işleri yaparak kazanılmıyor artık. Bu da ortamı iyi analiz edip, elini taşın altına koyabilmenin gerekliliğini arttırmakta. Bir şeyleri başarma arzusundaki kişilerin stratejik düşünce ile risk alabilmesi başarılı bir girişimciği doğuruken, başarılı firmalarda doğuracaktır. Kapital düzende ekonomik platform en ciddi savaş alanı, ülkenin şirketleri de en önemli savaş silahıdır. Son yıllarda ülkeler bu silahları ağır ve hantal büyük amiral gemilerinden, daha küçük ve binlerce küçük şirkete çevirme stratejisini öngörmüşlerdir. Bu da dünyada kobilerin artmasına sebep olmuş olup, stratejik olarak ülkelerin girişimciliği körüklemesine sebep olmuştur.
Bu nedenle son on yıldır, girişimcilik bir insanın karakterinden çok yapması gerekenler arasındadır.

2. Girişimcilik deneyiminiz oldu mu? Karşılaştığınız sorunlar nelerdi ?

Atıf Ünaldı olarak 99’dan bugüne deprem ve krizlere rağmen 3 A.Ş bir de Ltd.’nin yönetici ve ortağı konumundayım. Galiba girişimci sayılabilirim. Tabii ki her şeyi olduğu gibi girişimci olmanın da zor tarafları var, çizginin bu tarafından ters tarafa geçiş neredeyse imkansız ve her kriz sizi yoruyor. Ama ben ilke olarak “”öldürmüyorsa güçlendirir”” mat tosuna inanıyorum.

3. Girişimcilerin başarılı olması için neler gerekli?

Girişimci kişi aslında doğrudan ihtiyacı olan şey başarıdır. Bir girişimci başarılı olabilmesi için ihtiyaçlarının ve problemlerin çözümünde büyük çaba göstermesi, şansa değil gerekli yerlerde doğru şekilde riski kullanma ve bir kararın ya da görev başarısının “”sonuçlarını bilmelidir.
Motivasyon, enerji ve inanç. Girişimi başarıya götürecek temel duygular olup, bu duygular devamında, havari dediğimiz inanan ama birincil derecede girişimci olmayan, oureyı getirir. Aslında bu ouranın büyüklüğü başarının temel sebebidir.

4. Başarılı girişimcilerinin artması için ilgili “”Birey ve Kurumlar”” ne yapılmalı?
Girişimcilikte başarı çoğunlukla bir kişinin tek başına deneme yanılma yöntemi ile öğrenilecek bir şey değildir.Olamaz da …
Eğitim, danışmanlık ve destek (co aching)

5. Sizce ulusal düzeyde girişimcilik nasıl başarılı olur?

6. Kriz döneminde Girişimcilik neden önemli ?

Kriz döneminde girişimcilere sağlanacak olan doğru yardım, azalan iş imkanları yüzdesini arttırırken daralan iş piyasasına da yeni imkanlar ve değişik iş dalları da sunacaktır.

7. Girişimcilikte başarılı örnek Ülke, Firma ve Kişi olarak aklınıza kimler geliyor?

Jopanya girişimcilik konusunda, kişisel olarak örnek aldığım ülkelerden biridir. Zira neredeyse son 20 yıldır, sürdürülebilir bir kalkınma hamlesini sadece küçük yanlışlarla yeni büyük oranda başarı ile sürdürüyor ve ne çok hızlı ne de çok durağan bir sürdürülebilirlik sağlıyorlar.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir