Bilişim sektöründe yılın panoraması

yilin-panoromasi1Dünya genelinde donanım tüm bilgi teknolojileri harcaması ndan yüzde 39 pay alırken, bu oran Türkiye’de yüzde 70 seviyesindeydi.

 

Türkiye’de bilişim sektörü 2008’de yapılan 3G ihalesiyle yeni bir milada adım attı. 2009 yaz aylarında hayatımıza girecek olan 3. Nesil GSM hizmetleriyle (3G ya da 3N) Türkiye kablosuz telefon teknolojisinde bir adım daha ileri gidecek. Geçtiğimiz ay yapılan 3 G ihalesinde Türkiye de kazandı. Devlet, Turkcell’den KDV dâhil 858 milyon YTL, Vodafone’dan 600 milyon YTL Avea’dan da 512 milyon YTL olmak üzere 1 milyar 970 milyon YTL. gelir elde etti. A tipini Turkcell, B tipini Vodafone ve C tipini de Avea kazandı. 9 Kasım’da hayata geçen numara taşınabilirliği ile artık Türk kullanıcılar da cep telefonu numaralarının sahibi haline geldiler. Yani bundan sonra yeni bir hat aldığınızda ömür boyu bu hattın sahibi olabiliyorsunuz. Artık tüm kullanıcılar 0 ile başlayan 10 haneli numaranın sahibi oluyor.

yilinpanoromasi-murat-dursun1MOBİSAD Başkanı Murat Dursun

MNT İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Kasım ayının ikinci yarısından itibaren 3N teknolojisini de destekleyen dokunmatik cihazların arzı ile kayıplar kısmen karşılanmış olmakla birlikte 2008 yılı geçen yıla göre adet bazında yaklaşık %10-15 oranında bir düşüşle kapatılmış olacaktır. 2008, işletmecilerin gelişen rekabet ortamında aboneyi elde tutmak ve yeni abone kazanmak için kontratlı satışlarla cihaz piyasasında ağırlıklarını hissettirdikleri yıl oldu. Hizmette; mobil telekomünikasyon rekabetin en güçlü oldu ğu ve giderek geliştiği ender sektörlerden biridir.

2008 yılında MNT’nin ( Mobil Numara Taşınabilirliği ) devreye girmesi ile yeni bir dönem başlamıştır. Artık aboneler numaralarını değiştirmeden kendilerine en iyi fiyatla en iyi hizmeti veren işletmeciyi rahatlıkla seçebilmektedir. İşletmeciler mevcut abonelerini elde tutabilmek, rakip işletmeciden abone alabilmek için tüm imkânlarını ortaya koyacaklardır.2008 yılında sektörümüz tüm performansları nı olumsuz etkileyen ağır vergi yükünü taşımaya devam etti.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıakyilinpanoromasi-yusuf-ata-ariak

HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ İLE REKABET DAHA DA ARTACAK

2008 yılında, cep telefonu alanında rekabeti getirecek numara taşınabilirliği uygulaması resmen başlatılırken, şehiriçi telefon görüşmelerini rekabete açacak olan Sabit Telefon Hizmeti (STH) ruhsatının verilmesine yönelik yönetmelik de yayınlandı. Sabit Numara Taşınabilirliği uygulamasının ise 2009 Mayıs ayında başlatılması bekleniyor. Sanal cep telefonu işletmeciliği (MVNO) ruhsatlarının verilmesiyle birlikte de, cep telefonu alanında hizmet çeşitliliğinin ve rekabetin artması öngörülüyor. Bunların yanı sıra, sabit telefon ve hızlı internet alanlarında rekabetin artırılması için çok büyük bir öneme sahip olan Kablo TV şebekesinin de bir an önce özelleştirilmesini bekliyoruz. Hızlı internet erişimi alanında önem taşıyan ADSL hizmetlerinde de alınması gereken bazı önlemler bulunuyor. Örneğin WiMAX ruhsatları nın verilmesi ve internet üzerindeki vergi yükünün azaltılması gibi önemli gelişmelerin de 2009 yılında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

yilinpanoromasi-gulara-tirpancekerYASAD Başkanı Gülara Tırpançeker

KRİZE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM

■ 2008’de dünyada ve Türkiye’de bilişim alanında yaşanan gelişmeler nelerdir?
IDC verilerine göre, Türkiye’ye yönelik 2008 yılı tahminleri, paket yazılım için 549 milyon dolar, servis için 768 milyon dolar olmak üzere bilgi teknolojileri için toplam 5.807 milyon dolardır. 2008 yılı sonunda sektörün yüzde 17 büyümesi öngörülmektedir.

■ Türkiye 2008’de dünya çapında nasıl bir yer edindi? Eksiklerimiz ve kazanımlarımız nelerdir?
Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) içinde bilgi teknolojilerinin (BT), BT sektörü içinde de yazılım ve hizmetlerin yeterince büyük ve olması gereken noktada olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye’de bilgi teknolojileri pazarı, donanım ağırlıklı bir yapıdadır. Dünya genelinde donanım tüm bilgi teknolojileri harcamasından yüzde 39 pay alırken, bu oran Türkiye’de yüzde 70 seviyesindedir. Yüzde 30’u ise yazılım ve hizmetlerden oluşmaktadır. Türkiye’de donanım ağırlıklı olan bilişim sektörünün yapısının, önümüzdeki yıllarda yazılım ve servis alanında daha fazla büyüme kaydederek değişeceğini tahmin ediyoruz. Yazılım ve hizmetlerin daha fazla büyümesinin, bazı temel şartların sağlanmasına bağlı olduğunu belirtmeliyiz. Bu şartların en önemlileri, sektöre özel yasa ve düzenlemeler getirilmesi, bilişim hizmetlerinde standardizasyon ve sertifikasyon uygulanması, dış kaynak kullanımına geçilmesinin sağlanması, yerli ve yabancı sermayenin sektöre yatırım yapmasının sağlanması ve insan kaynağının yeterli eğitime sahip olması olarak özetlenebilir.

■ 2009 yılı için dünyada bilişim alanında neler yaşanmasını bekliyorsunuz? Türkiye bu gelişmeleri nasıl değerlendirmeli?
Global krizin sektörümüzü de etkileyeceği bir gerçektir. Ancak, kriz ortamına rağmen rekabet gücümüzün azalmaması, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması gerekmektedir. Serbestleşme ve verilen lisanslardan dolayı, telekom yatırımları, 2009 yılında sektörümüz açısından önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Bilişim sektörü, 2009 yılında krize rağmen ülkemizin büyüme oranının üzerinde büyümeye devam edecektir. Tüm gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye de ekonomik gelişme ve toplumsal refahı için, dijital uçurumdan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek; bilgi devrimine yetişmek; işsizliğin azalması, güvenilir ve sürdürülebilir büyüme dinamiklerinin yakalanması, ulusal gelirin artması ve olabildiğince eşit dağılması, teknopolitik yetkinliklerin geliştirilerek bilgi teknolojileri kapsamında özellikle inovasyon yapısında fiziksel yatırım gerektirmeyen dinamik özgün yapısıyla bir fırsat penceresi açan yazılım teknolojisini daha fazla üretmek zorundadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir