Türk mobil pazarında iyi bir rekabet var!

tayfun-acarerSon üç ayda numara taşınabilirliği ve 3G ihalesi gibi çok önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir dönemden geçen mobil sektörün en tepedeki ismi Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer Türkiye’de mobil pazarda operatörlerin dağılımından kaynaklanan iyi bir rekabet bulunduğunu söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, GSM sektöründe yaşanan son gelişmeleri AKŞAM’a değerlendirdi. Acarer, numara taşınabilirliğinde 45 günde 700 bin abonenin operatör değiştirdiğini belirterek, “Bu, dünya ortalamasının çok üstünde. Türk halkı çok farklı. Değişikliklere çok açık. 3. nesilde de böyle olacak. 3G kullanımı, dünya ortalamasını aşacak. Aboneler şimdiden 3G’yi kullanmak için sabırsızlanıyor” dedi. Acarer, Türkiye’nin sadece cep telefonu kullanan değil, üreten bir ülke olmasını da istediklerini kaydederek, “Tabela Ar-Ge merkezleri istemiyoruz. Bu konuda çalışma yapılmalı ve Türk mühendisler değerlendirilmeli” uyarısında bulundu. Acarer’in, sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

■ 3G ihalesinin yapılmasının ardından, şimdi Danıştay aşamasına gelindi. Bundan sonra 3G’ye yönelik takvim nasıl işleyecek?
Danıştay’a imtiyaz sözleşmesi taslağını gönderdik. Ardından, işletmecilerle imtiyaz sözleşmesini imzalayacağız. Bunu izleyen süreçte işletmeciler gerekli sistemlerini kuracaklar, içerikleri oluşturacaklar ve hizmet vermeye başlayacaklar. 2009’un ilk yarısında servisler verilmeye başlanabilir. Ülke genelinde yaygınlaşması ise biraz daha zaman alır.

ABONELER 3G’Yİ HEMEN KULLANMAK İSTİYOR

■ Pek çok ülkede 3G telefonu olan aboneler 3G’yi doğrudan kullanmaya başlamıştı. Böyle bir süreç 3G’nin hızla yaygınlaşmasını destekliyor. Türkiye’de de böyle olabilir mi?
Böyle bir istek ve acelecilik var. Fazla uzun sürmez. Mevzuat kapsamında, abonelerin ve işletmecilerin haklarını gözetecek şekilde yapılacak düzenlemeye göre uygulama gerçekleştirilecek.

İNTERNETTEN SAĞLANAN VERGİ GELİRLERİ ARTAR

■ Vergi indirimiyle birlikte 3G ile mobil internet kullanımı artacaktır. Bu, internet fiyatlarında indirimi beraberinde getirir mi?
İnternet teknolojileri geliştikçe hizmet yaygınlaşıyor ve tarifeler düşüyor. Hizmet yaygınlaştıkça, alternatif işletmeci sayısı arttıkça rekabet ortamı sağlanıyor ve perakende tarifelerde düşüşler gerçekleşiyor.Vergi indirimi tabii ki kullanımın artmasına paralel olarak tarifelere olumlu yansıyacak, bu arada vergi gelirleri de artacak

3G HİZMETLERİ PAZARI BÜYÜTECEK

■ 3G ile katma değerli hangi hizmetlerde artış olacağını öngörüyorsunuz, ses dışı hizmetler pazarı nasıl büyüyecek?
3G’de özellikle ses dışındaki hizmetlerde beklentimiz var. Veri iletişimi, internet hizmetleri, yayıncılık ve akıllı sistemler, 3G’de en çok katma değer yaratacağı alanlar. Dünyada 3G pazarı her yıl hızla büyüyor. İçerik ve hızlı erişim yönleriyle bu çalışmaları destekleyecek olan 3. nesil hizmetler, bilgi ve iletişim sektörünü büyütecektir.

■ 3G’ye yönelik Ar-Ge çalışmaları kapsamında çalıştırılacak mühendislerin Türk olmasını talep ediyorsunuz. Türkiye’deki beyin göçünü de önleyecek şekilde bu konuda nasıl bir düzenleme yapmayı düşünüyorsunuz?
Ar-Ge’nin desteklenmesini istiyoruz. Ar-Ge, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine uymayacak kadar düşük seviyelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretiminde de söz sahibi olmak istiyorsak bu kaçınılmazdır. Bu da herhalde dostlar alışverişte görsün misali yapılmaz. Tabela Ar-Ge merkezleri ya da sayısal veri olmaktan öteye geçmeyen Ar-Ge projelerinden ve Ar-Ge mühendisinden söz etmiyoruz. Gerçekten, nitelikli işgücü kaynağımız ve bilgi birikimimizin kullanılmasına olanak sağlanmasından söz ediyoruz. Ben, işletmecilerimizin ve onların tedarikçilerinin bizim neyi kastettiğimizi çok iyi anlamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

TELEFON KAÇAKÇILI⁄ĞI ÇILGINLIK

■ Standart dışı ve kaçak cep telefonlarını önleme yönündeki çalışmalarınız ne aşamada?
Yalnızca çift sim kartlı telefonlarla ilgili değil tüm telekomünikasyon cihazlarında teknik standart özelliklerine bakıyoruz. Piyasaya yeni giren çift sim kartlı telefonlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kaçakçılarda işi biraz daha profesyonelleştirdiler. İkinci el telefonlardan imei numaralarını topluyorlar. Yurtdışına gidip oradaki telefonlara çakıp getiriyorlar. Bu telefonlar zaten sistemde çalışmıyor, sistem bunları yakalıyor. Göz göre göre bunu getirmek bence çılgınlık.

2 SANİYEDE BİR ABONE DE⁄ĞİŞİYOR

■ Ar-Ge’ye yönelik destekleriniz kapsamında Türkiye’de de cep telefonuüretiminin sağlanması gibi hedeferiniz var mı?
Biz, birinci ve ikinci nesil teknolojilerde hatta üçüncü nesil teknolojilerde özellikle donanımla ilgili üretim sürecine giremedik. Bu nedenle büyük kayıplarımız oldu. Bu konu sayın Ulaştırma Bakanımızın da çok önem verdiği ve desteklediği bir konu. Bir an önce yalnızca ithal ettiğini kullanan bir ülke olmaktan kurtulup, kendi ürettiğini kullanan hatta ürettiğini ihraç eden bir ülke konumuna gelmeliyiz.

■ Numara taşınabilirliğinin ardından düzenlenen kampanyaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnen fiyatlar tüketicinin lehine. Günde 15-16 bin abone taşınması demek, her 5 saniyede bir abone değişimi demektir. Günün bazı saatlerinde daha da hızlanıyor. Gün içinde 2 saniyede bir abone değişiyor. Türk halkı çok farklı, yeniliğe çok açık. 3. nesil de böyle olacak. Ayrıca operatörlerimizle, numara taşıma sürecinin daha da kısaltılması ve basitleştirilmesi için görüşüyoruz.

OPERATÖRLERİMİZ KUVVETLİ

■ Kapsama alanı konusunda operatörlerin geldiği aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kapsama alanında operatörler çok iyi ilerliyor. 3 senede, 6 senede yapması gereken işi yaptılar. Kapsama alanında Türkiye çok iyi. Türkiye’nin coğrafi koşullarına göre çok iyi. Nüfusa bakınca da kimi ülkeler İstanbul kadar. 15 milyonluk kaç ülke var Avrupa’da. Bizim operatörlerimiz kuvvetli. En az abonesi olan bile 12 milyon. 12 milyonluk kaç tane ülke var. Operatörlerin dağılımı iyi. İyi bir rekabet var.

 

tayfun-acarer2“3G’de dünyayı geçeriz”

Numara taşıma uygulamasında gelinen son durum nedir?
Numara taşımada şu ana kadar ki rakam çok güzel. 45 günde yaklaşık 700 bin müracaat olmuş. Bu inanılmaz bir rakam. Güney Afrika’da 2 senede 300 bin müracaat olmuş. Her gün 15 binin üzerinde geçiyor. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Türkiye’deki süreçler Avrupa’dan farklı oluyor. 3G’de de aynısının olacağını düşünüyorum. 100 milyonu aşmış abone dünyada, ama Türkiye’de daha hızlı gidecek. Bu bir gerçek, burada daha hızlı gidecek. Biz içerik yönünden çok kuvvetliyiz.

Sabit telefon hizmeti almadan ADSL abonesi olmak içinçalışma yaptığınızı söylemiştiniz. Çalışmalar hangi aşamada?
Dünyada uygulanan yöntem, bizdeki gibi ADSL aboneliğinin, birsabit hat aboneliği gerektiriyor olmasıdır. Genel uygulama bu. Bu-nun dışında bazı ülkelerde çıplakADSL diye tabir edilen uygulamalarda deneniyor. Biz de bu konudakiuygulamaları inceliyoruz.

“Türkçe uyumlu cihazlar ithal edilecek”

■ Kısa Mesaj Servisi’nde, Türkçe karakter kullanılmasından kaynaklanan sorunun çözümü tam olarak sağlandı mı?
Sorunun iki yönü vardı. Birisi mevcut telefon cihazlarında Türkçe harf karakterlerinin desteklenmiyor olması nedeniyle, bir mesajın bölünerek birden çok mesaj halinde gitmesi ki bunu çözdük. Türkçe karakterleri içeren ve 160 karakterden oluşan mesajların, birden fazla mesaj olarak ücretlendirilmesi problemi çözüme kavuşturuldu. ‹kinci yönü ise, Türkçe karakterleri destekleyen cihazların üretilerek ülkeye girmesi. Türkçe karakterlerin, cihazlar tarafından desteklenmesini sağlamak için standart değişikliği çalışmaları yapıldı.

■İnternette bilgi güvenliği konusu çok önemli hale geldi. Bu konuda yeni tedbirler alınacak mı?
Günümüzde bankacılık, iletişim, sağlık, eğitim gibi kritik altyapılar, giderek iletişim teknolojilerine bağımlı hale geliyor. Siber ortamdaki saldırılar genellikle; virüs, solucan, Truva atı, zombi, botnet ve akıllı bombalar gibi siber araçlar kullanılarak yapılıyor. Bunun sonucu olarak da şebekeler çökertiliyor veya bilgiler çalınıyor. Şu anda kullanılmakta olan ‹nternet Protokolü bildiğiniz gibi IPv4. Bu protokol, güvenlik için gerekli yapılanmayı sağlamak amacıyla tasarlanmamıştır. IPv6 ise güvenli ve gelişmiş ağ güvenliği desteği sağlayan bir protokoldür. Bu nedenle, internet ana omurgasını 2009 yılında Ipv6 internet protokolüne uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin, gelişmiş ülkelerle birlikte Ipv6’e geçiş sürecini tamamlamasını hedeşiyoruz.

■ Kurum olarak e-devlet uygulamalarının ve bu kapsamda mobil imza ile e-imzanın kullanımının yaygınlaşmasını istiyorsunuz. Vatandaş ve kamu kurumlarının bu ürünleri kullanması nasıl teşvik edilecek?
e- devlet uygulamalarının artması ile e-imza ve mobil e-imza kullanımının artacağını öngörüyoruz. Henüz istenilen seviyede kullanıldığını söyleyemeyiz. Şu anda toplam 100 bin civarında e-imza ve mobil e-imza sahipliği var. Bilgi güvenliği konusunda e-imza çok önemli.

 

Röportaj: Deniz Çiçek

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir