Krizde e-imza yatırımı

eguven_logo1_Tüm dünyada uzun yıllardır yaygın bir şekilde kullanılmakta olan e-imza, içinde bulunduğumuz kriz ortamında gerek bireylere gerekse kurumlara yüksek oranlarda maliyet tasarrufu sağlıyor. Normal süreçler içinde fiziksel olarak bir yere giderek ve/veya ıslak imzamızı atarak yaptığımız birçok işlem e-imza ile kolayca yapılabiliyor.

Araştırmalar, 2006 yılında, ıslak imza ile gerçekleştirilen işlemlerin yalnızca noter masraflarının 2,6 milyon TL olduğunu ortaya koyuyor. Firmaların iş takipçilerine ödediği ücretlerle bu rakam daha da büyüyor. Günümüzde bankalar, firmalardan faks ile aldıkları ödeme talimatlarını işlemek için çok ciddi ve yüksek maliyetli operasyonlar yürütüyor. Her gün gelen yüz binlerce talimatın işlenmesi ve gerçekleştirilmesi, gerek bankalar gerekse talimatı gerçekleştiren kurumlar için ciddi bir maliyet yükü ve zaman kaybı anlamına geliyor. E-güven’in öncülüğünü yaptığı ve bugün birçok bankada kullanılmaya başlanan ‘E-imza ile Talimat Gönderilmesi Projesi’, hem banka hem de ilgili kurumların iş süreçlerini optimize ederek maliyet avantajı sağlıyor. Ayrıca güvenlik de aynı oranda artıyor.

Türkiye genelinde 36 bin 530 kişi e-imza kullanıyor

E-imza uygulamaları, özellikle elektronik ticarette güvenlik eksikliği nedeniyle yaşanan kısıtlamaların ortadan kalkması açısından büyük önem taşıyor. Her şeyden önemlisi de zaman, para ve kağıt tasarrufu sağlıyor. E-imzanın gelişmiş ülkelerdeki kullanımı ve Türkiye kıyaslaması
Türkiye, bilişim ve telekomünikasyon sektöründe çok kısa zamanda çok ciddi atılımlar yaptı. Türkiye’de e-imza konusunda şu anki durum ise e-imza kullanımının dünyadaki gelişiminden çok farklı bir seyir izlemiyor. Elektronik imza kanununun diğer ülkelere oranla daha geç çıkması ve geçmişteki olumlu ve olumsuz örneklerin bizim için örnek oluşturması da Türkiye’nin bu alanda sahip olduğu avantajların başında geliyor.

2008 yılının mart ayı itibariyle Türkiye genelinde 36 bin 530 kişinin e-imza kullandığı biliniyor. Diğer taraftan, e-imza kullanımının gerçekten beklenen seviyede olmadığı da biliniyor. Buradaki en büyük eksiklik, e-imza ile gerçekleştirilen uygulamaların yeterli olmayışından kaynaklanıyor. Bu tarz uygulamaları vatandaş tarafına çekerek yaygınlaştırmak ve e-imzayı herkes tarafından kullanılabilecek bir uygulama haline getirmek büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin en önemli adımı niteliğini taşıyan e-Devlet Kapısı uygulaması kritik bir öneme sahip bulunuyor. 21 kamu kurumuna hizmetlerini elektronik ortamda verme imkânı sunan e-Devlet Kapısı Projesi ile birlikte, 5 yıldır üzerinde konuşulan e-devlet dönüşüm süreci gerçek anlamda kurumların ve vatandaşın “hizmetine” giriyor. Bilindiği üzere dileyen herkes şifre, elektronik imza ve mobil imzadan oluşan 3 farklı yöntem sayesinde e-Devlet Kapısı’ndan geçebiliyor. Ancak bu noktada, kamu kurumlarının hizmet verdiği tüm vatandaşların internette doğru olarak tanımlanması ön koşulu ortaya çıkıyor. Bir başka deyişle gerçek hayatta kimlik bilgilerine bakılarak yapılan denetimin yine aynı derecede güvenli olan bir şekilde internete aktarılması gerekiyor.

E-imza uygulaması da bu noktada devreye giriyor. E-Devlet Kapısı Projesi kapsamında elektronik ortam aracılığıyla hizmet alan vatandaşların kimliklerinin güvenilir bir şekilde doğrulanabilmesi için e-imza ve mobil imza büyük önem taşıyor. Öte yandan e-imza ve mobil imza uygulamalarıyla birlikte elimizde başvuru belgeleriyle bir yerlere ulaşmaya çalışma, uzun sıralara girip bu belgeleri teslim etmek için saatlerce bekleme devri de sona eriyor. Bir başka deyişle e-imzasız e-devlet olmuyor.

Mobil imzanın önemi

Elektronik ortamda veya internet üzerinde imza atmamızı sağlayan bir teknoloji olan e-imza uygulamasının cep telefonlarına taşınmasıyla ortaya çıkan mobil imza, hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Normal süreçler içinde fiziksel olarak bir yere giderek ve ıslak imzamızı atarak yaptığımız birçok işlemi artık cep telefonumuzdan yapabiliyoruz.

Bireysel bankacılık uygulamasında mobil imzanın çok büyük bir ağırlığı olduğunu gözlemliyoruz. Bu tarz uygulamalardaki kullanım kolaylığı ve getirdiği güvenlik nedeniyle bu özellik önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek gibi görünüyor.

E-imza nerelerde kullanılıyor?

Bugün alanında lider birçok resmi ve özel kuruluş e-imza uygulamasına geçiyor. Bunlar;
• E-Devlet Kapısı Projesi
• Gümrük Müsteşarlığı – Özet ve detay beyan uygulamaları
• Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) – Dahilde İşleme Rejimi (DİR) işlemleri
• Maliye Bakanlığı – E-fatura uygulaması
• Adalet Bakanlığı – (UYAP) Ulusal Yargı Ağı Projesi
• Sanayi Bakanlığı – Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Muafiyet Belgesi başvuruları
• Türk Patent Enstitüsü – Marka başvuruları
• Merkezi Kayıt Kurumu – Bilgi Güvenliği ve Sertifika Hizmetleri Uygulama Projesi
• TUBİTAK-TEYDEB – Proje başvuruları
• Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü – Uygulama programı
• Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) – Şüpheli işlem bildirimleri
• Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) – TIR karnesi kefaleti ile yapılan taşımalarda ön beyan işlemleri ve www.ebelge.org portalı kullanımı
• Banka talimatlarının gönderilmesi
• Elektronik ortam üzerinden kurum içi kağıtsız ofis (izin belgesi, sözleşmeler, sipariş formları v.b.), e-posta uygulamaları, şirket içi yazışmalar ve kurumsal uygulamalar

5 adımda kolayca e-imza almak için: www.e-guven.com

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir