Türkiye, Global Bilgi Teknolojileri (IT) Sektörü Rekabetçilik Endeksi’nde 46. Sıraya Geriledi!

Türkiye, Global Bilgi Teknolojileri (IT) Sektörü Rekabetçilik Endeksi’nde 46. Sıraya Geriledi

 

Business Software Alliance (BSA), resmi makamlara  IT’yi destekleyici politikalar izlemeleri ve yenilikçi yaklaşımları yüreklendirci çalışmalar konusunda çağrıda bulundu

                                                                                       

İstanbul, 24 Eylül 20092009 IT Sektörü Rekabet Analizi Araştırması’na göre Türkiye, bir önceki yıla göre 8 basamak gerileyerek bu yıl 46. sırada yeraldı. Toplamda 100 üzerinden 33.8 puan alan Türkiye, alt kategoriler bazında en yüksek puanı 75.9 puanla genel iş ortamı kategorisinden, en düşük puanı ise 3.5 puanla AR&GE ortamının geliştirilmesi kategorisinden elde etti.

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından Business Software Alliance’ın (BSA) sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’nin  de aralarında bulunduğu 66 ülkenin bilgi teknolojileri (IT) pazarlarını değerlendirip karşılaştırarak bu ülkelerin, IT sektörünün rekabetçiliği konusuna verdikleri destek düzeyini belirliyor.

BSA Türkiye Genel Koordinatörü Elçim Barkay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugünün ekonomik ortamında, güçlü bir teknoloji sektörünü desteklemek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Teknoloji, ekonominin iyileşme sürecini yönlendirebilir ve uzun vadeli büyümede etkin rol oynayabilir. Bilişim teknolojisi bir ülkenin ulusal güvenlikten ekonomiye, sağlık hizmetlerinden çevreye tüm ekonomik ve sosyal problemlere çözüm bulmasında büyük önem taşır. Bilişimde AR-GE ve insan kaynakları konularına ilişkin değerlendirme kriterlerinin değişmesi, bu alanlarda alınan puanlarda düşüşe ve Türkiye’nin genel toplamda 8 sıra gerilemesine yol açtı. Her ne kadar bunun söz konusu metodoloji değişikliğinden kaynaklandığı söylenebilecek olsa da, AR-GE Türkiye’nin gerçekten de en çok geliştirmesi gereken alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Buna karşılık araştırmada, Türkiye’nin Avrupa’nın IT alanındaki 9. büyük insan kaynağı kapasitesine sahip olduğu ve diğer OECD ülkeleriyle kıyaslandığında yeni tekniklerin Türk sanayisinde çok daha kolay öğrenilip hayata geçirildiği de tespit edildi. Bu da ülkemizde IT sektöründe doğru biçimde değerlendirilmesi gereken ciddi bir insan kaynağı potansiyeli bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle devletin, geleceğe yönelik çözümler üretme konusunda kilit önem taşıyan yenilikçiliği destekleyen politikaları teşvik etmesi gerektiği kanaatindeyiz. BSA, fikri mülkiyet hakları korumasını geliştirmek, siber güvenliği artırmak ve sağlam, güçlü ve yenilikçi bir IT sektörünü desteklemek için yüksek kaliteli işgücünü çekme ve projeler üretmek üzere gereken noktada katkı sağlamak üzere hazırdır.” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, ülke bazında en yüksek puanları 75.9 puanla genel iş ortamı kategorisinden, 61 puanla da yasal ortam kategorisinden aldı. IT sektörünün gelişiminin desteklenmesi kategorisinde 54.4 puan alan Türkiye, insan kaynakları kategorisinde ise 34.4 puanda kaldı. Türkiye’nin geliştirmesi gereken alanlar arasında kategorileri 20.7 puan aldığı IT Altyapısı ve 3.5 puan aldığı AR&GE geliştirme kategorileri yer alıyor. Doğu Avrupa ve Ortadoğu bölgelerindeki ülkeler arasında toplamda en yüksek puanı alan ilk beş ülke ise İsrail, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovenya oldu. 

EIU Global Teknoloji Araştırma Bölümü Direktörü Deniz MacCauley de konuyla ilgili olarak,"Global bağlamda IT sektörü, teknolojiye yönelik harcamalarda daralma olmasına karşın krizden oldukça iyi çıktı. Sektörün üretimini destekleyici kısa vadeli çözümler geliştirmek ya da zor durumdaki BT üreticilerini desteklemek yerine siyasetçilerin sektörde uzun vadeli rekabetçiliği destekleyici temel faktörleri güçlendirmesi gerekir. " dedi.

Rekabetçiliği Destekleyici Altı Faktör

Economist Intelligence Unit’e göre IT sektörü için sağlam bir ortam yaratılmasında altı faktör birarada rol oynuyor: yüksek sayıda kalifiye çalışan; yenilikçilik-sever toplum, kültür; dünya standartlarında, birinci sınıf teknoloji altyapısı; fikri mülkiyet haklarını koruyan, güçlü, yasal düzenlemeler; tutarlı, açık ve rekabetçi ekonomi; teknolojiyi desteklemek ile pazar dinamiklerinin çalışmasına olanak sağlamak arasında doğru dengeyi sağlayan bir hükümet liderliği. Bu altı rekabeti destekleyici faktör açısından yüksek performans gösteren ülkeler genel olarak güçlü IT sektörlerinin olduğu ülkeler. Araştırma, hükümetlerin ülkelerindeki IT sektörünü desteklemedeki güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirerek, zayıf yanlarını düzeltmelerine yarayacak bir yol haritası oluşturmak için gerçekleştirdi.

EIU’nun gerçekleştirdiği araştırmanın diğer öne çıkan sonuçları ve BSA’nın önerileri:

  • Genişbant ağları, IT sektöründe rekabetçilik için hayati önem taşıyan bir faktördür. Genişbant ağlarını benimseme konusunda yavaş kalan ülkelerle bu konuda hızlı aksiyon alan gelişmiş ülkeler arasındaki rekabetçilik düzeyi farkı gün geçtikçe açılıyor. Teknoloji şirketleri hızlı, güvenilir ve güvenli Internet erişimi istiyor. Genişbantın önemi daha çok IT hizmeti ve uygulaması Internet üzerinden satışa sunuldukça artacak.

 

  • Kullanıcı becerilerinin geliştirilmesine yatırım, uzun vadeli bir zorunluluk olmaya devam ediyor. BT, iş ve dil becerileri eğitimini bir arada sunabilen ülkeler, IT alanında çok daha güçlü bir işgücü oluşturabilecek.

 

  • Hükümetlerin sektörün büyümesini teşvik eden destekler ile yatırımlar arasında doğru bir denge oluşturması gerekir. Haksız pazar uygulamaları ve rekabetçiliğe zarar verebilecek aşırı himayecilikten uzak durulması gerekir.

 

 

  • Fikri Mülkiyet Hakları konusundaki politikalar, gelişmekte olan pazarlarda iyiye gitmektedir, ancak hala yapılması gerekenler vardır. Fikri mülkiyet haklarının korunması IT sektöründeki rekabetçilik açısından hala büyük önem taşımaktadır. Fikri mülkiyet haklarının korunması uzun vadeli ekonomik gelişmeyi teşvik etmede önemli bir yöntemdir.

 

Endeks sonuçları ve metodoloji ile ilgili daha fazla bilgi için www.eiu.com ya da www.bsa.org/globalindex’te ücretsiz olarak yayınlanan  “Karmaşaya Rağmen Dirençlilik: BT Sektörünün Rekabetçilik Düzeyinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi 2009”u inceleyebilirsiniz.

EIU 2009 Global IT Sektoru Rekabetcilik Endeksi BB_240909.doc
Download this file

EIU 2009 Global IT Sektörü Rekabetcilik Endeksi Tablo.doc
Download this file

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir