Pîrî Reis Sergisi Amerikada

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ülkemizin ilk
Medeniyet Araştırmaları Merkezi olan MEDAM, Kâtip Çelebi’nin 400.
Doğum yıldönümü kutlamaları çerçevesinde “Pîrî Reis’ten Kâtip
Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı” konulu sergisini şimdi de ABD’ye
taşıdı.

Daha önce İstanbul ve Ankara’da Türk tarihseverlerle buluşan sergi,
şimdi de ABD’nin Kalforniya Eyaleti’nde görücüye çıktı. Kültür ve
Turizm Bakanlığımızın destek ve himayelerinde, Bahçeşehir Üniversitesi
Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan
sergi Kaliforniya San Bernardino Eyalet Üniversitesi’nin işbirliğiyle
sergileniyor.

19-31 Ekim tarihleri arasında Kaliforniya Eyaleti Antropoloji
Müzesi’nde ziyarete açık olacak olan serginin açılışını Türkiye Los
Angeles Başkonsolosu R. Hakan Tekin, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Enver Yücel ve San Bernardino Eyalet Üniversitesi
Rektörü Albert R. Karnig yaptı.

San Bernardino Eyalet Üniversitesi Rektörü Albert R. Karnig, karşıt
kültürlerin güç ve değerlerini gösteren serginin diplomatik önemine
dikkat çekerken, Enver Yücel ise, “Geçmişteki bu tür bilim insanları
tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Bize düşen görev sürdürülebilir
barış için elimizden geleni yapmak” dedi. Konuşmasında, iki üniversite
arasındaki işbirliğine dikkat çeken Türkiye’nin Los Angeles
Başkonsolosu Hakan Tekin de, üniversiteler arasındaki işbirliği
sayesinde serginin ABD’de açıldığını söyledi. Açılış töreninde Albert
R. Karnig’e Türk kahvesi takımı hediye eden Enver Yücel, ‘Bir fincan
kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu’ hatırlattı. Karnig ise bu hediye için
çok doğru bir insan olduğunu, çünkü eskiden anne ve babasına yemekten
sonra kahve pişirdiğini, Amerika’da Türk kahvesi pişirmeyi bilen
sayılı kişilerden birisi olduğunu söyledi.

Serginin birçok açıdan çok önem taşıdığını söyleyen Türkiye Los
Angeles Başkonsolosu R. Hakan Tekin, “Sergi, Osmanlı İmparatorluğunun
14-15’inci yüzyıldan 17’inci yüzyıla kadar olan dönemde dünyaya
bakışını Kaliforniya’daki Amerikan toplumuna yansıtması bakımından
önem taşıyor. 2009 yılı UNESCO tarafından Katip Çelebi yılı ilan
edildi. Bu serginin ana teması da Katip Çelebi. 17’inci yüzyılın bir
Osmanlı düşünürü bir Osmanlı yazarı olarak hem doğudaki fikirleri
batılı bilim adamlarının entelektüellerin dikkatine getirmesi çünkü
Katip Çelebi’nin o zaman yazdığı birçok kitap batı dillerine
çevrilmişti, hem de batının birçok entelektüel açısından temel taş
sayılabilecek eserlerini ya da batının kaydettiği ilerlemeleri
aşamaları Osmanlı toplumunun ya da genel olarak doğu toplumunun
bilgisine getirmesi o açıdan bu sergi o bakımdan onu tekrar
hatırlatmak açısından bu anlamlı yılda büyük önem taşıyor” diye
konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel ise, “Bu
sergi tabii ki çok önemli. 2009 UNESCO tarafından Katip Çelebi yılı
ilan edildi. O yüzden bu sergiyi Türkiye olarak bir Türkiye
Üniversitesi olarak bütün dünyaya tanıtmak arzusundayız. Onun için de
ilk Kaliforniya’dan başladık sergi açmaya. Daha sonra da Amerika’nın
çeşitli bölgelerinde Bostan’da, New York’ta, Washington’da, Chicago
Üniversitesi’nde çeşitli yerlerde 20 noktada bu sergiyi yapmayı
düşünüyoruz. Çünkü Katip Çelebi 17’inci yüzyılda yaşamış bir Türk
bilim adamı olarak sadece harita ve coğrafya konusunda değil, tarihten
tıbba, coğrafyadan uzay bilimlerine kadar çeşitli alanlarda
araştırmalar yapan hatta gittiği seyahatlerde bilgiden bilgi
üretiminden hiç kopmayan kitapları toplayan önemli bir bilim insanı.
Bu bilim insanının dünyaya tanıtılmasında çok büyük yarar olduğu
düşüncesiyle ve kültürlerin daha fazla öğrenilmesi münasebetiyle biz
Bahçeşehir Üniversitesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
Dışişleri Bakanlığı olarak bu hizmeti başlattık ve sürdürdük.
Önümüzdeki yıl da Avrupa’daki başkentlerde de yapmayı arzu ediyoruz”
ifadelerini kullandı. Bu serginin birçok açıdan önemli olduğunu ifade
eden San Bernardino Eyalet Üniversitesi Rektörü Albert R. Karnig ise
serginin çok farklı düzeylerde önemli olduğunu belirterek, sergi
sayesinde Katip Çelebi’nin muhteşem yaratıcılığını, bilimi sanatla
buluşturan tarihi kaligrafisini sunma şansı elde ettiklerini belirtti.
Karnig, “İkinci önemli olan nokta ise, Bahçeşehir Üniversitesiyle
geliştirdiğimiz mükemmel işbirliği. Sergi, iki üniversite arasında
öğrenci değişimi, fakülte değişimi, ortak film projeleri ve
konferanslar konusunda da bir adım oldu” dedi. En önemli noktanın ise
bu tür sergilerin Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri
güçlendirdiğini söyledi.

Sergi Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin
(MEDAM)’nin UNESCO tarafından 2009 yılının Uluslararası Kâtip Çelebi
Yılı ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin de bir
parçası.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen
etkinlikler Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar’ın
koordinasyonunda hazırlandı. Bu etkinlikler arasında “Pîrî Reis’ten
Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı Harita Sergisi” ile
birlikte, “400. Doğum Yılında Kâtip Sempozyumu”; “Kâtip Çelebi
Külliyatı Toplu Yayımı”; “Kâtip Çelebi Armağanı” ve çeşitli kurumlarda
halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen halk
konferansları bulunuyor.

Saygılarımla

Yer: Kaliforniya Eyaleti Antropoloji Müzesi, San Bernardino Eyalet Üniversitesi

Açılış:19 Ekim 2009, 19.00

Sergi: 19-31 Ekim 2009

Sergi ile İlgili Bilgi:

Sergi, Pîrî Reis’ten Kâtip Çelebi’ye uzanan 16 ve 17. Yüzyılları
kapsayan süreçte haritalardan yola çıkılarak Osmanlı’nın Dünya’ya
Bakışı, evreni algılayışları yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken
haritalar dijital resimleme yöntemiyle yeniden tasarlanarak, geniş
kitlelerin dikkatini çekecek artistik bir şekilde, sergi mekânıyla bir
uyum içinde sunulmuştur.

Sergide esas olarak Osmanlı dönemi haritaları ele alınmakla beraber,
daha önceki döneme ait geleneksel haritalar da sergiye katılmıştır.
Burada Osmanlıların haritacılık ve coğrafyadaki gelişmelerinin bir
karşılaştırılması sağlanmaya gayret edilmiştir. Ünlü Türk amirali ve
coğrafyacısı Pirî Reis’in 1513 yılında hazırladığı birinci dünya
haritası ve 1526’da son şeklini verdiği Bahriye adlı denizcilik kitabı
ve 1528’de bitirdiği ikinci dünya haritası 16. Yüzyılda Osmanlıların
dünyaya bakışlarını aksettirmiştir. Pirî Reis’in yapıtları, 16.
yüzyılda Osmanlılarda coğrafya ve haritacılığın bilimsel yöntemlerle
hazırlandığı dikkat çekmektedir.

Sergide Müslüman coğrafyacıların haritalarından ve daha öncesinde
Batlamyus coğrafyasından bazı örneklerle Osmanlı zamanına kadarki
gelişme de belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Muhtar
Katırcıoğlu’nun kendi koleksiyonundan sağladığı, Türkiye hakkında
Batı’da yayınlanmış bazı haritaların orijinallerini de sergiye
katılarak, çağdaşı Avrupa’daki 16-17. yüzyıllardaki gelişmeleri de
yansıtılmı
ş, bu da sergiye arak ayrı bir zenginlik kazandırmıştır. Bu
arada Suud el-Niksarî, Gelibolulu Mustafa Ali, Ali Macar Reis,
Ebubekir Behram Dimaşki gibi coğrafyacıların bazı eserleri de sergide
görülebilir.

Son olarak 400. Doğum yıldönümünde Kâtip Çelebi’nin (1609-1657)
1648’de hazırladığı coğrafya konusundaki Cihannüma (Dünya’ya bakış)
adlı eserinin, 1732 yılında İbrahim Müteferrika tarafından ilavelerle
yayınlanan versiyonunda yer alan haritalar, yine dijital resimleme
tekniğiyle artistik bir biçimde sunulmuştur. Kısaca sergide, Pîrî
Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı konusunda geniş
kitleleri bilgilendirmeye yönelik bir amaca odaklanılmış
görülmektedir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir