Gençler Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi’nde kendi sorunlarını konuştular, tartıştılar ve çözüm önerilerini sundular…

Gençler Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi’nde kendi sorunlarını konuştular, tartıştılar ve çözüm önerilerini sundular…

Özel Şişli Terakki Lisesi 14. Kariyer Haftası, 3. Öğrenci Çalıştaylarında bu yıl farklı okulları ağırladı

İstanbul Lisesi , Özel Özel İtalyan Lisesi, Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Yüzyıl Işıl Lisesi öğrencileri 21 Aralık 2009 Pazartesi günü: Üniversite Danışmanı Oktay Aydın moderatörlüğünde, “Üniversite Öncesi Kişisel Gelişim ve Nasıl Bir Eğitim?” konusunuİnternet Stratejisti Atıf Ünaldı moderatörlüğünde, “Bilişim: Bizi Özgürleştiriyor mu? Yoksa Bağımlı mı Kılıyor?” konusunu, Felsefe Öğretmeni Duygu VURAL ÇAĞLAR moderatörlüğünde,Özgürlük mü SorumluluğaGötürür, Sorumluluk mu Özgürlüğe Götürür?” konularında çalıştaylarda çalışıp kendi  akranlarının sesi oldular.

 

Bilişim: Bizi Özgürleştiriyor mu? Yoksa Bağımlı mı Kılıyor?” konulu çalıştayda, bilişimi internet dünyası içinde tanımlayan gençler, internet başında oturdukları için ölen insanların bulunduğu bir dünyada interneti hayati tehlike arzeden bir kavram olarak tanımladılar. Ancak; Stephen E.Hawking'in fiziksel yetersizliklerine rağmen dünyanın en önemli bilim adamları arasında anılması ve TED Talk'un en ilginç sunumlarından birini yapması, kopenag'da 7-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Birleşmiş Milletlerin iklim değişimleri zirvesi için youtube üzerinde gerçekleşen http://www.youtube.com/user/Cop15 adresindeki  "Raise Your Voice" sitesi üzerinden dünyanın her yerinden liderlere sorular sorma imkanının bulunması örneklerini vererek, bilişimin aslında ne kadar özgürleştirdiğini belirttiler. Sonuç noktasında kendi tezlerini ortaya koyan gençler Louis Pasteur'ün "Şans ancak yetişmiş kafalara yardım eder" sözüne de gönderme yaparak, bilişimin ancak ona hazır dimağlara özgürlük verebileceğini ancak düşünsel yeterliliğe ulaşamamış beyinleri bağımlı kılacağını belirttiler.


 

“Üniversite Öncesi Kişisel Gelişim ve Nasıl Bir Eğitim?” konusunda gençler  eğitim hayatlarında, bireysel gelişimlerinde en çok kendini bulmaya, kendilerini ifade etmeye, kendine özgü olabilmeye, hobilerine, kendi istediklerini yapabilmeye, sanat, edebiyat, spor , müziğe zaman ayırabilmeye, genel kültürlerinin yüksek olmasına, kavramlar hakkında bil
gi 
sahibi olabilmeye, gündemden haberdar olmaya, sorumluluğun farkında olmaya ve bu temaların yaşamlarındaki önemine vurgu yaptılar.

 

Mesleki gelişimlerinde ise; okula bakış algısının değişmesini ve olumlu bakmak gerekliliğini, zorunlu müfredat ve ezberci eğitimden uzaklaşılmasını, okulların tek tip birey yetiştirme dayatmasından çıkmalarını, kişisel farklılıkların özendirilmemesinden uzaklaşılmasını, eğitsel kolların gerektiği gibi yapılmamasını, yetersiz öğretim kadrosu ve kötü fiziksel koşulları tartıştılar.

 

Çalıştay sonundaki, çözüm önerilerini şu şekilde belirlediler. Gençler;

Yaşadığı ülke, il, ilçe ile ilişkili koşulları kullanan, koşulları geliştirici, iyileştirici ve üretici kimlik arayışı sağlayan,

Her alanda yetişmiş insan gücü sağlayan seçmeli dersler içeren,

Duygu ve düşünceleri belirleyip geliştiren,

Yetenek ve eğilimlerini ortaya çıkartan,

Uygulamalı – araştırıcı kimlikle elde edilen bilgi sağlayan,

Araştırıcı kimlikle elde edilen bilgi sağlayan,

Sorgulayıcı,

Toplu yaşam bilinci sağlayan,

Beden – zihin sağlığını koruyan eğitim,

Özgüven sağlayan,

Özdisiplin sağlayan, bir eğitim hayatı içinde olmak istiyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Özgürlük mü Sorumluluğa Götürür, Sorumluluk mu Özgürlüğe Götürür? Konulu çalıştayda  gençler  iki kavram arasında sonuca gitmekte zorlandılar.

 

 

“Özgür olmak! kendi kendinin nedeni olmak; “benim, çünkü ben olmak istiyorum, diyebilmek, “ kendi kendinin başlangıcı olabilmek!”  Sartre

    

              “Her seçim, bir kaybediştir. “ Seçimler sorumlulukları beraberinde getirir.

 

             

              Sorumluluk her şeyden önce bir bilinç sorunu ortaya koyar.”

 

 

İnsan doğanın bir parçasıdır. Gerek fiziki, gerek biyolojik doğanın yasalarına tabidir. İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu nedenle bireyler toplumun çizdiği çerçeveler içinde yaşamaktadır.

Varolan alternatif eylem tarzları arasında bir seçim yapabilen ve seçiminin gereğini yerine getirebilme gücünü gösteren, kendi kararlarını kendi istek ve düşüncelerine göre belirleyebilen ve kendi seçimlerini kendi iradesiyle yapabilen kişi özgürdür. Özgür seçimlerinin oluşumundan psikolojik olarak sorumlu olduğu sonuç ve gelişmeleri üzerine almayı vicdani bir ödev sayması sorumlulukları beraberinde getirir. Gençler der ki:

       Neyin sorumlusu olduğumu bilmiyorsam herhangi bir sorumluluk yüklenemem, kollarım bağlanmışsa az ötemde boğulmakta olan çocuğu kurtaramam.

       Buna göre, demek ki, sorumluluk kavramının temelinde özgür bilinç vardır.

       Özgürleşmek, bilimsel düşünce ve bilgi birikiminin artmasıyla oluşur.

       Neden- sonuç ilişkisi kurmak, aklı kullanmak insanın özgürlüğünün farkına varmasına neden olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir