TÜGİAD 2010 YILI BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI!

TÜGİAD, 2010 YILINI SORGULUYOR ve GENÇ İŞADAMLARININ NABZINI TUTUYOR

TÜGİAD:

“Önceliklerimiz, iç tüketimin artması ve İhracatta canlanma olmalıdır.
Büyümeye ve istihdama odaklanmalıyız”

TÜGİAD 2010 YILI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Soru 1:

2010 yılında reel sektörün önceliği ne olmalıdır?

Ankete katılan TÜGİAD üyelerinin %42’si “2010 yılında reel sektör için
en önemli gündem maddesinin “İç tüketimde ve Türkiye’nin ihracatında
canlanma olduğu düşüncesinde.

TÜGİAD üyelerinin sürekli olarak gündeme getirilmesini istedikleri bir
diğer önemli başlık ise reel sektöre kredi musluklarının açılması. …

Soru 2

Reel sektöre kredi musluklarının açılması için neler yapılmalı?

TÜGİAD üyesi iş kadınları ve işadamlarının %49’u, ‘reel sektöre kredi
musluklarının açılması için en önemli koşul, bankaların sorumluluk
almaları ve reel sektöre yönelik açılımlarıdır’ diyor.

Bu görüş, ABD Başkanı Obama’dan, AB liderlerine, dünyanın önde gelen
liderlerinin son bir aydır dile getirdikleri uyarı ve taleplerle de
özdeşleşmektedir.

Keza, aynı talep ve uyarı Başbakan Erdoğan tarafından da dile
getirilmiştir. Yani, G-20 ülkelerinin liderleri, bankacılık
sektöründen reel sektör kredilerindeki sıkılaştırmayı gevşetmelerini
ve reel sektöre kredi kullandırmak için sorumluluk almalarını ifade
etmektedirler. TÜGİAD üyelerinin çoğunluğu liderlerle aynı görüşü
paylaşmaktadırlar.

TÜGİAD üyelerinin kredi musluklarının açılabilmesi için gerekli
gördükleri ikinci önemli başlık, Türkiye ile IMF’nin anlaşmasıdır. Bu
ön koşulu üyelerin yüzde 21’i gerekli görmektedir…

Soru 3

Şirketler açısından 2010 yılına ilişkin belirsizlikler nelerdir?

TÜGİAD üyeleri, %35 lik bir oranla, şirketleri açısından 2010 yılına
ilişkin en kritik belirsizliği yurtiçi satışlarını öngörememek olarak
ifade etmektedirler.

Üyelerin yüzde 35’i 2010 yılı için yurtiçi satışlarının performansını
öngöremediğini, yüzde 28’i ise döviz kurlarını öngöremediğini önemli
bir belirsizlik unsuru olarak tanımlamaktadır….

Soru 4

2010 yılında ekonomi yönetiminden beklentileriniz nedir?

TÜGİAD Başkanı Lütfü Küçük beklentileri şöyle özetliyor:

TÜGİAD üyelerinin, “İç Tüketime yönelik teşvikler”, “Bankaların özel
sektöre açılımları” ve “Yeni bir ekonomik büyüme modeli” de dahil
birçok beklentisi, talebi var. Ancak son gelişmeler, “Siyasi istikrar,
barış ve güven ortamı” konusundaki beklentileri yeniden arttırmış
durumda.

İşte sıkça sözü edilen bazı talepler:

ü İhracatın önü açılmalıdır. Tüm zamanlarda bu ülkenin refahını
artıracak en önemli unsur ihracattır.

ü Bankaların sorumluluk alıp reel sektöre açılımları
gerekmektedir. Sanayiye gerekli teşviklerin yapılması sağlanmalıdır.

ü Yatırım, tüketim ve istihdamı canlandıracak önlemler alınmalıdır.

ü İhracata ve üretime yönelik yeni bir büyüme modelinin
desteklenmesi gerekmektedir.

ü Güven ortamı oluşturulmalı, tedbirler zamanında ve etkili
şekilde gerçekleştirilmelidir.

ü 2010’un ikinci yarısında yükselme olacağına inanılıyor. Ancak
eskisi kadar bir iyileşme gözükmemekte.

ü KDV ve ÖTV indirimleri ile tüketimin özendirilmesi sağlanmalıdır.

ü Devletin borçlanma ihtiyacının minimuma indirilmeli ve reel
sektör kredilerle desteklenmelidir. İhracata tekrar yönelme
sağlanmalıdır.

ü İçerde barış ortamının oluşması gerekmektedir.

ü KOBİ’lere destek olunması ve KOBİ Bakanlığı’nın kurulması sağlanmalıdır.

ü Devletin başlatacağı ve önceliği yerli kapasitelere vereceği
birkaç sektörde yatırımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ü Hazine borçlanmaları azaltılmalı ve bankaların özel sektörü
kredilendirmesinin önü açılmalıdır.

2010 beklenti Anketi Grafik.ppt
Download this file

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir