Web sitenizin içeriğini “sahiplen.com” ile koruma altına alın.

Download the original attachment

Web sitenizin içeriğini “sahiplen.com” ile koruma altına alın…
Web sitenizi “Sahiplen”in!
Web sitesi sahibi sahipleri, sitelerinde yer alan yazılı ve görsel tüm
içerikleri artık “Sahiplen.com”u kullanarak yasal olarak geçerliliği
olan zaman damgası ile koruma altına alabilecekler.
Sahiplen.com’un sunduğu çözüm ile bilgisayar ortamındaki her türlü
veri, kolayca sahipleniliyor. Formatı ve boyutu ne olursa olsun tüm
web sitesi içerikleriniz, T.C. 5070 sayılı kanuna göre geçerliliği
olan zaman damgası ile onaylanıyor ve o içerik üzerindeki hakkınız
sahiplen.com’un çözümü ile yasal olarak koruma altına alınıyor.

Web sitesi sahiplerini notere gitme zahmetinden kurtaran
sahiplen.com’un zaman damgası kontörleri, kredi kartı ve
TurkcellMobilÖdeme sistemi ile satın alınabiliyor.

Web sitesi sahibi kurum ve kişilerin en büyük sorunu olan site
içeriklerinin başkaları tarafından kopyalanıp kullanılmasına engel
olmak, sahiplen.com’un çözümleri arasında yer alıyor. Sahiplen.com
Kurucusu ve Genel Müdürü Barış Ciner, “İçinde bulunduğumuz şartlarda,
üreten insanların emek kaybının çok fazla olduğunu ve bu durumun da
duyarlı insanların yaratıcılığını olumsuz etkilediğini biliyoruz.
“sahiplen.com” ‘un sağlayacağı bu bilinçle, insanlar ürettikleri
eserleri ve web sitesi içeriklerini kolaylıkla sahiplenecek ve bu
sayede yaratılan her eserin değerini daha kolay bulmasını
sağlayacaklar.” diyor. Ciner ayrıca, teknolojik gelişmelerin geldiği
nokta ve yakın geçmişte yürürlüğe giren 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’nun yaptırım gücü ile artık web sitesi ve eser sahiplerinin
geleneksel yöntemlerden olan Noter yerine daha pratik ve ekonomik
çözümler aradığına dikkat çekiyor.

Sahiplen.com uygulaması web tabanlı çalıştığı için, kullanıcıların
bilgisayarına herhangi bir program yüklemesi gerekmiyor. İnternet
Bankacılığında olduğu gibi, kullanıcı adı ve şifre ile, sisteme
istenilen her yerden erişebiliyor ve zaman damgası kontörleriyle eser
ve web sitesi içerik onay işlemleri tek tıkla ve 7/24 yapılabiliyor.
“sahiplen.com” sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan
sonra, zaman damgası ile onay işlemi yaparken öncelikle onaylamak
istediğiniz orijinal dosyayı bilgisayarınızda seçmeniz gerekiyor. Daha
sonra o dosyaya zaman damgası kontörü ile onay işlemi
gerçekleştiriliyor. İşlemin sonucunda damgalanmış yeni dosyayı verilen
linkten bilgisayarınıza kaydetmeniz ve gerektiğinde yetkili mercilere
delil olarak sunabilmeniz için zaman damgalı dosyayı orijinal dosya
ile birlikte saklamanız gerekiyor.

Zaman damgası, kişilerin kendilerine ait elektronik verilerin
üzerindeki fikri mülkiyet haklarının belirlenmesinde kaynaktır.
T.C. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında, yetkili
elektronik sertifika hizmet sağlayıcı (ESHS) olarak hizmet veren
TÜRKTRUST A.Ş.’nin teknik altyapısından faydalanarak oluşturulmuş olan
sahiplen.com internet sitesi üzerinden, zaman damgası ile
bilgisayarınızdaki her türlü dosyanın, içeriğin ve verinin, elektronik
ortamda ilk olarak oluşturulduğu zamanı belirleyebiliyorsunuz. Aynı
zamanda o tarihten itibaren damgalanan dosya üzerinde hiçbir
değişiklik yapılmadığını da yasal olarak kanıtlayabiliyorsunuz. 5070
sayılı kanuna göre geçerli olan “zaman damgası” uygulaması ile eseri
üreten kişi, çalışması üzerindeki hakkını koruma altına almış oluyor.
Müzisyenler, yazarlar, tasarımcılar, web sitesi sahibi kişi ve
kurumlar, mimarlar, hukuk büroları, yayınevleri, çeviri büroları, mali
müşavirlik büroları, araştırmacılar, doktorlar ve sağlıkçılar, bilim
adamları ile fikir ve icat sahiplerinin işini kolaylaştıran bu çözüm
ile notere gitme derdiniz ortadan kalkıyor. Üstelik de ödemeleri kredi
kartından ve TurcellMobil Ödeme sistemi ile kontür satın alarak
yapabiliyorsunuz.

Zaman Damgası mevcut mevzuat gereği, elektronik veriler üzerindeki
fikri mülkiyet haklarının ispat hukuku bakımından incelenmesinde delil
niteliği taşıyan unsurlardan biridir.

Eser Onay Maliyeti nedir?

Zaman Damgası kontörleri, Kredi Kartı ve TurkcellMobilÖdeme sistemi
ile satın alınabiliyor.

1 Kontör ………… 4 TL

5 Kontör ………… 20 TL

10 Kontör ………… 40 TL

25 Kontör ………… 95 TL

50 Kontör ………… 180 TL

100 Kontör ………… 350 TL

250 Kontör ………… 750 TL

500 Kontör ………… 1250 TL

1000 Kontör ………… 2000 TL

Her bir eser onay ve doğrulama ücreti 1 kontördür.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir