Businessweek’den benimle yapılan röportaj

Gelişen iletişim teknolojilerinin işletmelere ve bireylere büyük bir katmadeğer sağladığı bir gerçek. Acaba madalyonun öbür tarafında bu gelişim ne gibi tehditleri beraberinde getiriyor?

İletişim katma değeri hem kısa hem de uzun vadede görülebilecek ölen bir değer. Kısa vadede önce dünyada aynı konulara kafa yoran, aynı hisleri paylaşan insanları birleştiren iletişim teknolojileri, şimdi dikey genişlemeden yatay genişlemeye geçerek, dünyayı disiplinler arası iletişime soktu. Yani eskiden katma değeri fizikçilerle fizikçiler konuşurken üretiyorken şimdilerde fizikçilerle ses sanatçıları bir araya gelip yeni katma değerler üretir hale gelecekler. Tabii kısa vadede bu geçiş dönemleri eski algı ile yeni dünya düzeni arasındaki farklılıklardan dolayı sorunlar yaratıyor. Özellikle geçmiş dünyanın değer algıları ile bu dünyaya bakınca bunun ciddi bir tehditi beraberinde getirdiğini, algıda kaymaların olduğunu söyleyebiliriz.

Bilgilerin giderek şeffaf hale gelmesi online itibar yönetimi açısından artı bir değer midir?-

Buradaki bilgiyi enformasyon olarak düzenlemek doğru olur kanaatindeyim. Kesinlikle enformasyonda şeffaflık, güven arttırıcı bir durum olup, bu yaklaşıma sahip kurum ve şahıslara büyük kolaylıklar sağlar. Algıdaki güven, kişi ve kurumun daha az güven sorgularıyla karşı karşıya kalmasına ve inandırcılık için enerji harcamamasına neden ölür. Bu kurum ve kişiler için büyük kolaylıktır.

Şefafflık kaçınılmaz olduğuna göre dijital (online) stratejiler nasıl belirlenmelidir?-

Kızılderililerin bir sözü vardır. “Söylediğiniz hiçbir şey yokolmaz uzayda sonsuza kadar dalgalanır”. Medyatik insanlar bunun sonuçlarını çok kısa zamanda görüyorlardı ama sanki warhol’un sözünün bir adım ilerisine gittik yanı herkes sadece 15 dakika değil hayatının her anında meşhur olacakmış gibi yaşayacak. Bu nedenle herkesin buna hazır bir itibar sahip olması lazım zira kameraların yanı kamuoyu dikkatinin kime ne zaman döneceği pek belli olmuyor. Böyle bir anda on yıl önce yazdığınız ve şu an fikriniz olmayan bir konunun bütün bu ilgiyi nefrete çevirmesini kimse istemeyecektir.

!öyle bir çağda herkesin ve her kurumun her an sanki kameralar önündeymiş gibi dikkatlı olması gerekmektedir.

Eklemek ve dikkat çekmek istediğiniz ne gibi hususlar var?

Tabii bu yeni çağın devamında izleyicinin de alışkanlıkları değişecektir. Obama’nin güçsüz, Sir Richard Branson’in umutsuz, Bill Gates’in yenik hissettiği anları daha sık görecek ve yaşayacağız. Bunlar bizde o kişinin itibarını düşürmeyecek zira hepimiz insan olduğumuzu hatırlayacağız. Bu da geleceğin itibar yönetiminde neler dikkat edilmesi neler dikkat edilmemesi gerektiği konusunda ciddi ipuçlarını bize veriyor.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir