PlayStation(R)Network ve Qriocity? servisleri,bu haftadan itibaren kademeli olarak kullanıma açılıyor

Sony, PlayStation®Network ve Qriocity™ servislerinin tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirilmesine bölgeler bazında başlıyor. Kişisel bilgilere yönelik daha iyi koruma sağlanması için sistem güvenliği daha da geliştirildi.

Sony Computer Entertainment (SCE) ve Sony Network Entertainment International (SNEI), kısa süre içinde oyun, müzik ve video hizmetlerinden başlayarak, PlayStation®Network ve Qriocity™ servislerinin bölgelere göre kademeli olarak yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. Şirket, hem ağ genelindeki güvenliğin artırılması için bir dizi adım atılacağını hem de müşterilere gösterdikleri sabır ve sadakatten ötürü teşekkür etmek amacıyla, yeni bir müşteri teşekkür programının hayata geçirileceğini de açıkladı.

 Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego şehrinde bulunan, şirkete ait veri merkezine yönelik gerçekleştirilen siber saldırının ardından PlayStation Network ve Qriocity servislerini hızla kullanıma kapatan SNEI, sadece birkaç gün içinde, konusunda uzman birçok bilgi güvenliği firması ile temasa geçerek sistemi kapsamlı olarak kontrol etmişti. O günden bu yana, şirket kişisel bilginin daha iyi korunması amacıyla bir dizi yeni güvenlik tedbirini uygulamaya soktu. PlayStation Network ve Qriocity servislerinin güvenlik gücünün teyit edilmesi amacıyla SNEI ve üçüncü parti uzmanlar tarafından kapsamlı testler gerçekleştirildi.

 Mühendisler ve güvenlik danışmanlarının incelemeleri sonucunda, 2007 yılından bu yana kayıtlı olan yaklaşık 24 milyon 600 bin hesabın kişisel bilgilerinin çalınmış olabileceği belirtiliyor. Zaman aşımına uğramış veritabanından, yaklaşık 12.700 ABD-dışı kredi kartı güvenlik kodları hariç; kredi ya da banka kartı numaraları ve son kullanma tarihleri ile Avusturya, Almanya, Hollanda ve İspanya’dan yaklaşık 10.700 kullanıcının banka kayıtlarının dahil olduğu bilgilerin çalınmış olabileceği söyleniyor.

 Yaklaşık 24 milyon 600 bin hesaba ait yasal olmayan yollarla elde edilen kişisel bilgiler aşağıdaki gibidir:

İsim
Adres
E-posta adresi
Doğum Tarihi
Cinsiyet
Telefon numarası
Oturum açma adı
Karma şifre

 
Yukarıdaki bilgiye ek olarak, Avusturya, Almanya, Hollanda ve İspanya’dan yaklaşık 10.700 hesabın banka kayıtlarının elde edilen bilgileri de aşağıdakileri içermektedir:

·        Banka hesap numarası

·        Müşteri adı

·        Hesap adı

·        Müşteri adresi

 Söz konusu tedbirlerin hayata geçirilmesinin ardından şirket, kısa süre içinde hizmetlerin bölgelere göre kademeli olarak tekrar sunumuna başlamasını planlıyor.

 

Hizmetlerin yeniden hayata geçirilmesine yönelik programın içerdiği unsurlar:

·        PlayStation®3 (PS3) ve PSP® (PlayStation®Portable) sistemlerinde online oyun imkanının yeniden işlevsel hale getirilmesi.

o      Buna, online olarak onaylama gerektiren oyunlar ile indirilen oyunlar da dahildir.

·        Mevcut aboneler için PS3/PSP’de Qriocity tarafından sunulan Music Unlimited hizmetine erişim

·        Hesap yönetim ve şifre sıfırlamaya erişim

·        PS3, PSP ve MediaGo’da, zamanı geçmemiş Kiralık Filmlerin indirilmesi için erişim

·        PlayStation®Home

·        Arkadaş Listesi

·        Sohbet İşlevi

 
Dışarıdan birçok güvenlik firması ile birlikte çalışan şirket, izinsiz faaliyetlerin daha da iyi tespit edilebilmesini ve müşterilerin kişisel bilgilerinin daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla ciddi güvenlik tedbirlerini yürürlüğe koydu. Şirket, müşteri verilerinin korunması alanında yeni bir uzmanlık ve sorumluluk mercii eklemek ve mevcut bilgi güvenlik personeline destek sağlamak amacıyla doğrudan Sony Corporation Baş Bilgi Yöneticisi Shinji Hasejima’ya bağlı olarak çalışacak bir Baş Bilgi Güvenliği Yöneticisi pozisyonunu da oluşturuyor.

 

Uygulamaya geçirilen yeni güvenlik tedbirleri arasında şunlar bulunuyor:

·        Yeni saldırılar karşısında savunmanın güçlendirilmesi amacıyla ek otomatik yazılım gözlem ve ayar yönetimi

·        Gelişmiş veri koruma ve şifreleme düzeyleri

·        Ağ içindeki yazılıma yapılacak izinsiz müdahalelerin, izinsiz girişlerin ve alışılmışın dışındaki faaliyetleri tespit etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi

·        Ek güvenlik duvarlarının hayata geçirilmesi

 

Şirket, sistemin birkaç aydır inşaat ve gelişim aşamasında bulunan farklı bir lokasyondaki yeni bir veri merkezine taşınmasına yönelik mevcut planlarına da hız verdi. Buna ek olarak, PS3 için tüm kayıtlı PlayStation Network kullanıcılarının hizmete bağlanmadan önce hesap şifrelerini değiştirmelerini gerektirecek bir zorunlu sistem yazılım güncellemesi de bulunacak. Ek bir güvenlik seviyesi olarak, bu şifrenin sadece söz konusu hesabın etkinleştirildiği aynı PS3’ten veya doğrulanmış e-posta teyidi aracılığıyla değiştirilebilmesi sağlanarak müşterilere ait verilerin daha da sıkı bir koruma altında tutulmasında kritik bir adımı daha atılmış oluyor.

 
Şirket, yasadışı müdahalenin sorumlularının yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını sağlamak amacıyla, gerçekleştirdiği kapsamlı ve devamlı soruşturmanın yanı sıra emniyet güçleri ile de birlikte çalışıyor.

  Sony Corporation Başkan Vekili Kazuo Hirai yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Ağımıza karşı gerçekleştirilen bu suçun, sadece müşterilerimiz değil, aynı zamanda sektörümüz üzerinde de önemli bir etkisi oldu. Söz konusu yasadışı saldırılar, hiç şüphesiz yaygın siber güvenlik sorununu da gözler önüne seriyor. Müşterilerimize ait bilgilerin güvenliğine çok büyük bir ciddiyetle yaklaşıyor, tüketicilerimize kişisel verilerini korumalarında yardımcı olmaya olan adanmışlığımızı da sürdürüyoruz. Bunlara ek olarak, kuruluş bu hizmetleri yeniden işlevsel hale getirmek için aralıksız çalıştı ve tüm ağlarımızdaki güvenlik düzeylerinin arttığını teyit edene kadar da çalışmaya devam edecek. Bizi küresel ölçekte takip eden PlayStation Network ve Qriocity tüketicilerimize verdiğimiz hizmetler aksadı. Bugünlere gelene kadar, sahip olduğumuz ve çok büyük değer verdiğimiz müşterileri ile ilişkiler hakkında birçok ders aldık ve bu amaç doğrultusunda, ağın çalışmadığı süre boyunca gösterdikleri sadakatten ötürü duyduğumuz minnetin bir ifadesi olarak, bize ve hizmetlerimize duydukları güveni tazelemek ve yeniden kazanmak için kayıtlı kullanıcılara yönelik bir müşteri teşekkür programını hayata geçirmeye karar verdik.”

 

Sony’den Hediye ve “Yeniden Hoş Geldiniz” Teşekkür Programı

Her ne kadar halen ortada kredi kartı bilgilerinin alındığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyorsa da müşterilerine kişisel verilerini korumalarında yardımcı olmakta kararlı olan Sony, kullanıcıların kimlik hırsızlığına karşı korunma hizmetleri ve/veya benzer diğer programlara katılmasına da ücretsiz olarak katkıda bulunacak. Uygulama yerel düzeyde gerçekleşti
rilirken, detaylar ise yakında her bölge içinde paylaşılacak.

 Şirket aynı zamanda, göstermiş oldukları sabır, destek ve sürekli sadakat dolayısıyla dünyanın her yerindeki tüketicilerimize bir dizi hizmet seçeneği ile Premium içerik sağlamak amacıyla her pazarın özel ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek hizmet seçenekleri sunacak PlayStation Network ve Qriocity “Yeniden Hoş Geldiniz” programını da tüm dünyada hayata geçirecek.

 

“Yeniden Hoş Geldiniz” programının temel bileşenlerini şunlar oluşturuyor:

·        Her bölgede, seçilmiş PlayStation eğlence içeriği ücretsiz olarak indirilmek üzere tüketicilerin beğenisine sunulacak. Söz konusu içeriğin özel detayları, yakında her bölgede ilan edilecek.

·        Tüm mevcut PlayStation Network tüketicilerine, PlayStation Plus Premium hizmetinde 30 günlük ücretsiz üyelik sunulacak. Mevcut PlayStation Plus üyeleri de 30 günlük ücretsiz hizmet alacak.

·        Qriocity tarafından (hizmetin mevcut olduğu ülkelerde) sunulan Music Unlimited hizmeti aboneleri, 30 günlük ücretsiz hizmet alacak.

 

Bunlara ek olarak, şirket, PlayStation Network ve Qriocity hizmetlerini, kullanıcıların alışmış olduğu kalite standartlarına yeniden getirip, bunların da ötesine geçmek için çalışırken, ek “Yeniden Hoş Geldiniz” eğlence ve hizmet içerikleri de önümüzdeki haftalarda kullanıcıların hizmetine sunulacak.

 

SNEI, PlayStation®Store ve diğer Qriocity operasyonlarını planlandığı gibi bu ay içinde yeniden hayata geçirmeden önce, işlemler için güvenliği güçlendirmeye ve teyit etmeye devam edecek.

 

 
ÖNEMLİ NOT: Bültende adı geçen Qriocity, Music Unlimited, Media Go, PlayStation Home ve PlayStation Plus servisleri Türkiye’de kullanıma açık değildir.

PlayStation®Network ve Qriocity™ servisleri,

bu haftadan itibaren kademeli olarak

kullanýma açýlýyor

 

Sony, PlayStation®Network ve Qriocity servislerinin tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirilmesine bölgeler bazýnda baþlýyor. Kiþisel bilgilere yönelik daha iyi koruma saðlanmasý için sistem güvenliði daha da geliþtirildi.

Dosyalarý bilgisayarýnýza yükleyebilmek için lütfen üzerine týklayýnýz:
1304582346_Sony_PSN_aciklama_BB.docx

 

(05.05.2011 – Ýstanbul) – Sony Computer Entertainment (SCE) ve Sony Network Entertainment International (SNEI), kýsa süre içinde oyun, müzik ve video hizmetlerinden baþlayarak, PlayStation®Network ve Qriocity servislerinin bölgelere göre kademeli olarak yeniden hayata geçirileceðini açýkladý. Þirket, hem að genelindeki güvenliðin artýrýlmasý için bir dizi adým atýlacaðýný hem de müþterilere gösterdikleri sabýr ve sadakatten ötürü teþekkür etmek amacýyla, yeni bir müþteri teþekkür programýnýn hayata geçirileceðini de açýkladý.

 Amerika Birleþik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego þehrinde bulunan, þirkete ait veri merkezine yönelik gerçekleþtirilen siber saldýrýnýn ardýndan PlayStation Network ve Qriocity servislerini hýzla kullanýma kapatan SNEI, sadece birkaç gün içinde, konusunda uzman birçok bilgi güvenliði firmasý ile temasa geçerek sistemi kapsamlý olarak kontrol etmiþti. O günden bu yana, þirket kiþisel bilginin daha iyi korunmasý amacýyla bir dizi yeni güvenlik tedbirini uygulamaya soktu. PlayStation Network ve Qriocity servislerinin güvenlik gücünün teyit edilmesi amacýyla SNEI ve üçüncü parti uzmanlar tarafýndan kapsamlý testler gerçekleþtirildi.

 Mühendisler ve güvenlik danýþmanlarýnýn incelemeleri sonucunda, 2007 yýlýndan bu yana kayýtlý olan yaklaþýk 24 milyon 600 bin hesabýn kiþisel bilgilerinin çalýnmýþ olabileceði belirtiliyor. Zaman aþýmýna uðramýþ veritabanýndan, yaklaþýk 12.700 ABD-dýþý kredi kartý güvenlik kodlarý hariç; kredi ya da banka kartý numaralarý ve son kullanma tarihleri ile Avusturya, Almanya, Hollanda ve Ýspanya’dan yaklaþýk 10.700 kullanýcýnýn banka kayýtlarýnýn dahil olduðu bilgilerin çalýnmýþ olabileceði söyleniyor.

 Yaklaþýk 24 milyon 600 bin hesaba ait yasal olmayan yollarla elde edilen kiþisel bilgiler aþaðýdaki gibidir:

  • Ýsim
  • Adres
  • E-posta adresi
  • Doðum Tarihi
  • Cinsiyet
  • Telefon numarasý
  • Oturum açma adý
  • Karma þifre
 
Yukarýdaki bilgiye ek olarak, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Ýspanya’dan yaklaþýk 10.700 hesabýn banka kayýtlarýnýn elde edilen bilgileri de aþaðýdakileri içermektedir:

·        Banka hesap numarasý

·        Müþteri adý

·        Hesap adý

·        Müþteri adresi

 Söz konusu tedbirlerin hayata geçirilmesinin ardýndan þirket, kýsa süre içinde hizmetlerin bölgelere göre kademeli olarak tekrar sunumuna baþlamasýný planlýyor.

 

Hizmetlerin yeniden hayata geçirilmesine yönelik programýn içerdiði unsurlar:

·        PlayStation®3 (PS3) ve PSP® (PlayStation®Portable) sistemlerinde online oyun imkanýnýn yeniden iþlevsel hale getirilmesi.

o      Buna, online olarak onaylama gerektiren oyunlar ile indirilen oyunlar da dahildir.

·        Mevcut aboneler için PS3/PSP’de Qriocity tarafýndan sunulan Music Unlimited hizmetine eriþim

·        Hesap yönetim ve þifre sýfýrlamaya eriþim

·        PS3, PSP ve MediaGo’da, zamaný geçmemiþ Kiralýk Filmlerin indirilmesi için eriþim

·        PlayStation®Home

·        Arkadaþ Listesi

·        Sohbet Ýþlevi

 
Dýþarýdan birçok güvenlik firmasý ile birlikte çalýþan þirket, izinsiz faaliyetlerin daha da iyi tespit edilebilmesini ve müþterilerin kiþisel bilgilerinin daha iyi korunmasýný saðlamak amacýyla ciddi güvenlik tedbirlerini yürürlüðe koydu. Þirket, müþteri verilerinin korunmasý alanýnda yeni bir uzmanlýk ve sorumluluk mercii eklemek ve mevcut bilgi güvenlik personeline destek saðlamak amacýyla doðrudan Sony Corporation Baþ Bilgi Yöneticisi Shinji Hasejima’ya baðlý olarak çalýþacak bir Baþ Bilgi Güvenliði Yöneticisi pozisyonunu da oluþturuyor.

Uygulamaya geçirilen yeni güvenlik tedbirleri arasýnda þunlar bulunuyor:

·        Yeni saldýrýlar karþýsýnda savunmanýn güçlendirilmesi amacýyla ek otomatik yazýlým gözlem ve ayar yönetimi

·        Geliþmiþ veri koruma ve þifreleme düzeyleri

·        Að içindeki yazýlýma yapýlacak izinsiz müdahalelerin, izinsiz giriþlerin ve alýþýlmýþýn dýþýndaki faaliyetleri tespit etmeye yönelik becerilerin geliþtirilmesi

·        Ek güvenlik duvarlarýnýn hayata geçirilmesi

 

Þirket, sistemin birkaç aydýr inþaat ve geliþim aþamasýnda bulunan farklý bir lokasyondaki yeni bir veri merkezine taþýnmasýna yönelik mevcut planlarýna da hýz verdi. Buna ek olarak, PS3 için tüm kayýtlý PlayStation Network kullanýcýlarýnýn hizmete baðlanmadan önce hesap þifrelerini deðiþtirmelerini gerektirecek bir zorunlu sistem yazýlým güncellemesi de bulunacak. Ek bir güvenlik seviyesi olarak, bu þifrenin sadece söz konusu hesabýn etkinleþtirildiði ayný PS3’ten veya doðrulanmýþ e-posta teyidi aracýlýðýyla deðiþtirilebilmesi saðlanarak müþterilere ait verilerin daha da sýký bir koruma altýnda tutulmasýnda kritik bir adýmý daha atýlmýþ oluyor.

 
Þirket, yasadýþý müdahalenin sorumlularýnýn yakalanarak adalet önüne çýkarýlmasýný saðlamak amacýyla, gerçekleþtirdiði kapsamlý ve devamlý soruþturmanýn yaný sýra emniyet güçleri ile de birlikte çalýþýyor.

Sony Corporation Baþkan Vekili Kazuo Hirai yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti: “Aðýmýza karþý gerçekleþtirilen bu suçun, sadece müþterilerimiz deðil, ayný zamanda sektörümüz üzerinde de önemli bir etkisi oldu. Söz konusu yasadýþý saldýrýlar, hiç þüphesiz yaygýn siber güvenlik sorununu da gözler önüne seriyor. Müþterilerimize ait bilgilerin güvenliðine çok büyük bir ciddiyetle yaklaþýyor, tüketicilerimize kiþisel verilerini korumalarýnda yardýmcý olmaya olan adanmýþlýðýmýzý da sürdürüyoruz. Bunlara ek olarak, kuruluþ bu hizmetleri yeniden iþlevsel hale getirmek için aralýksýz çalýþtý ve tüm aðlarýmýzdaki güvenlik düzeylerinin arttýðýný teyit edene kadar da çalýþmaya devam edecek. Bizi küresel ölçekte takip eden PlayStation Network ve Qriocity tüketicilerimize verdiðimiz hizmetler aksadý. Bugünlere gelene kadar, sahip olduðumuz ve çok büyük deðer verdiðimiz müþterileri ile iliþkiler hakkýnda birçok ders aldýk ve bu amaç doðrultusunda, aðýn çalýþmadýðý süre boyunca gösterdikleri sadakatten ötürü duyduðumuz minnetin bir ifadesi olarak, bize ve hizmetlerimize duyduklarý güveni tazelemek ve yeniden kazanmak için kayýtlý kullanýcýlara yönelik bir müþteri teþekkür programýný hayata geçirmeye karar verdik.”

 

Sony’den Hediye ve “Yeniden Hoþ Geldiniz” Teþekkür Programý

Her ne kadar halen ortada kredi kartý bilgilerinin alýndýðýna dair herhangi bir kanýt bulunmuyorsa da müþterilerine kiþisel verilerini korumalarýnda yardýmcý olmakta kararlý olan Sony, kullanýcýlarýn kimlik hýrsýzlýðýna karþý korunma hizmetleri ve/veya benzer diðer programlara katýlmasýna da ücretsiz olarak katkýda bulunacak. Uygulama yerel düzeyde gerçekleþtirilirken, detaylar ise yakýnda her bölge içinde paylaþýlacak.

 Þirket ayný zamanda, göstermiþ olduklarý sabýr, destek ve sürek
li sadakat dolayýsýyla dünyanýn her yerindeki tüketicilerimize bir dizi hizmet seçeneði ile Premium içerik saðlamak amacýyla her pazarýn özel ihtiyaçlarýna göre þekillendirilecek hizmet seçenekleri sunacak PlayStation Network ve Qriocity “Yeniden Hoþ Geldiniz” programýný da tüm dünyada hayata geçirecek.

 

“Yeniden Hoþ Geldiniz” programýnýn temel bileþenlerini þunlar oluþturuyor:

·        Her bölgede, seçilmiþ PlayStation eðlence içeriði ücretsiz olarak indirilmek üzere tüketicilerin beðenisine sunulacak. Söz konusu içeriðin özel detaylarý, yakýnda her bölgede ilan edilecek.

·        Tüm mevcut PlayStation Network tüketicilerine, PlayStation Plus Premium hizmetinde 30 günlük ücretsiz üyelik sunulacak. Mevcut PlayStation Plus üyeleri de 30 günlük ücretsiz hizmet alacak.

·        Qriocity tarafýndan (hizmetin mevcut olduðu ülkelerde) sunulan Music Unlimited hizmeti aboneleri, 30 günlük ücretsiz hizmet alacak.

 

Bunlara ek olarak, þirket, PlayStation Network ve Qriocity hizmetlerini, kullanýcýlarýn alýþmýþ olduðu kalite standartlarýna yeniden getirip, bunlarýn da ötesine geçmek için çalýþýrken, ek “Yeniden Hoþ Geldiniz” eðlence ve hizmet içerikleri de önümüzdeki haftalarda kullanýcýlarýn hizmetine sunulacak.

 

SNEI, PlayStation®Store ve diðer Qriocity operasyonlarýný planlandýðý gibi bu ay içinde yeniden hayata geçirmeden önce, iþlemler için güvenliði güçlendirmeye ve teyit etmeye devam edecek.

 

 

Editöre Not

 Bültende adý geçen Qriocity, Music Unlimited, Media Go, PlayStation Home ve PlayStation Plus servisleri Türkiye’de kullanýma açýk deðildir.

 PlayStation Network ve Qriocity hizmetlerine yönelik müdahale ve yenileme çalýþmalarý hakkýnda daha fazla bilgi almak için lütfen http://blog.us.playstation.com veya http://blog.eu.playstation.com/ adreslerini ziyaret ediniz.

 

 

Bilgi için:

Elif Güvençer

Capitol Ogilvy PR

0212 339 83 86

elif.guvencer@ogilvy.com

 

Sony Hakkýnda

Sony Corporation, son kullanýcý ve profesyonel pazarlara yönelik ses, görüntü, oyun, iletiþim ve bilgi teknolojileri ve tüketici elektroniði alanýndaki yenilikçi ürün, içerik (film, müzik, oyun) ve tasarýmlarý ile dünyanýn lider Japon elektronik þirketidir. 1990 yýlýndan beri Türkiye’de de Sony Eurasia olarak faaliyet gösteren Sony Corporation, kullanýcýlara satýþ ve satýþ sonrasý maksimum kalite anlayýþýyla hizmet veren yaygýn bir bayi ve servis aðýna sahiptir. Make.Believe felsefesinin bir parçasý olarak, muhteþem hayaller ile orijinal fikirleri gerçeðe dönüþtüren Sony’nin, çevre dostu yeþil teknoloji, ürün ve hizmetleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için lütfen www.sony.com.tr adresini ziyaret edin.

 

! Sony ile ilgili basýn bülteni veya daveti almak istemiyorsanýz lütfen týklayýnýz.

Bu e-posta BSNODS (www.bsnods.com) Veritabaný Ýletiþim Platformu kullanýlarak iletilmiþtir. E-postanýn içerdiði tüm metinler, bilgiler, görseller ve dosyalar e-postayý gönderen firmanýn sorumluðundadýr. Member: #4818633 CID: #48401

<img src="http://bulten.bsnods.com/read_mail.php?campaign=48401&group=16103&mb=4818633&member_address=atifunaldi@gmail.com” border=”0″ />

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir