Gelecekte IPTV

Gelişim hızlı olacak

 

IPTV’nin bu anlatılanlardan ibaret olduğunu varsaymak aslında bir yönden bakıldığı zaman tutuculuk olacaktır. Çünkü çok kısa sürelerde devamlı yeni teknolojiler üretiliyor ve bu teknolojilerin en önemli ve öncelikli olanlarının da sadece teknoloji tarafı değil aynı zamanda sosyal tarafının da kuvvetli olduğunu görüyoruz. IPTV hem teknolojinin kuvvetli olduğu hem sosyal ve psikolojik işlerin de ön plana çıktığı bir kavramdır. Dolayısıyla IPTV’den bahsederken sosyal faaliyetlerin ön planda olduğunu görmezlikten gelmemek gerekiyor. Malum küresel bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tip konularda özellikle IPTV’nin gelişimi konusunda yurtdışına bakmak belki avantajlı gibi görünüyor ancak şunu da atlamamak gerekiyor. 20 yıl önce Amerika’da gerçekleşen bir ürünün Türkiye’ye gelmesi 50 yılı alıyordu. Fakat internet çağının başlaması ve küresel kültürün yerleşmesi ile birlikte birçok şeye Amerika ile birlikte aynı anda ulaşabilme imkânına sahip oluyoruz. Ulaşamadığımız ürünlere bile ulaşmanın başka yollarını bularak talebin arzı ciddi bir şekilde zorladığı bir yapının içerisine girdiğimizi göz ardı etmememiz gerekiyor.

Sosyal ağlar ve internet söz konusu olduğu zaman oluşacak herhangi bir şeyin küresel ortamda çıkmasıyla birlikte biz de yapalım demeniz arasında geçecek olan bir-bir buçuk yıllık zaman bu konuda yenilgimizin başlangıcı oluyor. Dolayısıyla IPTV ile ilgili ürün geliştirmeyi planlayan şirketlerin şu anda geliştirmeye başlamalarında büyük yarar var. Çünkü bir ürünün internet ortamına atılması eskisi kadar kısa zamanda olmuyor. Bir fikrin dimağa düşmesiyle internet ortamına atılmasının arasında birkaç ayın olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ben MediaCat Akademi ile Twitter’da pazarlama konusunu çalıştığım ve orda eğitim verdiğim günlerde Twitter daha 5 aylık bir bebekti. Ancak çok kısa zamanda Twitter’ın ciddi anlamda bir pazarlama stratejisi ve pazarlama kültürünün parçası haline geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Hatta şirketler, Twitter üzerinden pazarlama yapamayan markaları ciddi anlamda başarısız buluyorlar. Bu noktadan bakıldığında IPTV üzerine çalışmanın da şu aşamada başlamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten Türkiye’de ciddi anlamda IPTV konusundaki çalışmaların da başladığını söylemek isterim veya bir şekilde kafanızda bir fikir varsa bu fikri en kısa zamanda ortaya koymanızda büyük yarar var. Çünkü yeni çıkacak olan teknolojiler ve yeni çıkacak olan ürünlerle çalışamaz hale gelir ve fikirleriniz sadece kafanızda yürüyen küçük tohumlar halinde kalırlar.