Son Kullanıcılar İçin IPTV

İzleyici mi son kullanıcı mı?

 

İnternet ve bilişim teknolojileri alanında çalışan insanların çoğu tüketicilere ya da izleyicilere son kullanıcı demeyi tercih ediyorlar. Bunun önemli sebeplerinden biri sunulan hizmetin ya da ürünün en son sahibi olan kişinin son kullanan’ kişi olmasından kaynaklanıyor.

Fakat burada son kullanıcı jargonunu kullanmak ‘izleyici’ tanımını kullanmaktan çok daha mantıklı görünmektedir. Çünkü IPTV’yi insanlar sadece izlemekle kalmıyorlar, aynı zamanda o ürünü kullanıyorlar ve interaktif imkânlarından yararlanıyorlar. Yararlanmanın dışında bu interaktif alanları bazı kişilerle paylaşarak ciddi anlamda pazarlama imkânları doğuruyorlar. Son dönemde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, 500 milyon kullanıcıya ulaşan Facabook ile ilgili bir reklam hatırlıyor musunuz? Evet, düşündüğünüz gibi ben de hatırlamıyorum çünkü öyle bir çalışma olmadı. Facebook bu kullanıcı sayısına ulaşırken kendi izleyicisinin aynı zamanda içeriği oluşturmalarına izin verdi. Böylelikle sayfalarında bilgilerini paylaşarak yani kendi kendilerine içeriği oluşturdukları sırada eş zamanlı olarak Facabook’un pazarlamasını da yaptılar. IPTV de işte bu imkânlara sahip olan bir yapı. IPTV kullanıcıları yapı içerisinde IPTV’nin kullanıcıları, aynı zamanda onların reklam vereni ve aynı zamanda da bu imkânları diğer insanlara pazarlayan pazarlama elemanları gibi düşünülebilir. Yani IPTV düşünüldüğü zaman son kullanıcı aynı zamanda ciddi anlamda imkândır. Ne kadar fazla izleyiciniz varsa sizin gücünüz de o kadar yüksek olacaktır. Demek istediğimiz IPTV, standart televizyonculukta olduğu gibi sermaye kısmındaki gücünü değil, son kullanıcılarının gücünü kullanacaktır.

“Son kullanıcı sistemin en önemli parçalarından biri olacaktır çünkü son kullanıcı içeriğin sahibi olacaktır.”

 

Twitter üzerinden örnek vermek gerekirse ünlü bir insanın iki yüz takipçisi olması ile ünlü olmayan herhangi birinin iki bin tane izleyicisi olması karşısındaki yaşanan durum ile aynı durum söz konusudur. Bu durumda özellikle geleneksel medyanın internet ve IPTV kanalını bir an önce öğrenmesini gerektiren önemli sebeplerden biridir. Bunun nedeni de gelişen bu kanalın geleneksel medya için bir tehdit aracı olmasıdır. Açık söylemek gerekirse; burada hangi kanalın seyredileceği kıstas konusunda en önemli nokta içeriktir fakat içerik oluşturma konusunda sermaye sahibinin ve gücünün etkili olmadığını görebiliyoruz. İşte bu konudan bahsettiğimiz sırada IPTV’nin farklılığı ortaya çıkmaktadır. IPTV’de sermaye sahibinin bu gücünün bir önemi olmayacaktır, IPTV izleyicisinin üzerinden yola çıkarak güç ve marka sahibi olacaktır. Bu nedenle son kullanıcı sistemin en önemli parçalarından biri olacaktır çünkü son kullanıcı içeriğin sahibi olacaktır. Bu nedenle son kullanıcın isteği dışında bir içeriğin barındırılması ilk aşamada gerekli olsa bile uzun vadede bu gereklilik ortadan kalkacaktır. Tabii son kullanıcının bu güce sahip olması, ona her imkânı vermeyecektir. Özellikle ülkemizde denetim araçlarının olması sonucu içeriği son kullanıcı oluşturacak olsa bile moderasyon sistemi olacaktır. Dolayısıyla editörlük yapısı kullanılacaktır. Özetle son

kullanıcı her istediğini yapabilme hakkına sahip değildir ancak yine de sistemin en etkili parçalarından biridir. Önem sırasına bakıldığında sermayenin üzerine çıkmış olması bunun çok ciddi bir göstergesidir.

Önemli bir detay:

Son kullanıcı ile izleyici arasındaki farklar

 

Tabii son kullanıcı açısından bakıldığı zaman ortada yapılması gereken bir ayrım vardır. Kime izleyici, kime son kullanıcı denilmelidir? İzleyici, sadece görüntüyü izler ve yorumunu kendine saklar ancak son kullanıcı izler, yorum yapar, içerik hakkında değişiklik yapar. Bu değişikliği özellikle içeriğin ve markanın güçlenmesi doğrultusunda yapar. Bu nedenle IPTV okuryazarlığı diğer okuryazarlıklardan çok daha önemlidir. Yani dijital platformlarda, internet ve bilgisayar okuryazarı olmaktan çok daha önemlidir. Bunun nedeni de IPTV’de kişiler oluşturdukları içerikle bir kamu görevini yerine getirirler. Bu durumun getirdiği sorumlulukları bilmelidirler, aksi taktirde denetimin etkisiyle ciddi anlamda zarar göreceklerdir.