Yayın içindeki avantajlar

IPTV’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de yayın içerisinde interaktivitenin çok yüksek olmasıdır. Kısa zaman önce birçok yerde denendiğini bildiğimiz interaktif dizilerin senaryolarının kamuoyu tarafından yazıldığı uygulamalara şahit olduk. Bu uygulamalar IPTV üzerinde son derece yapılabilir uygulamalar haline gelecektir. Böylelikle bazı kanalların sadece bu tarz diziler üzerinden yayınlar yapacağını tahmin etmekteyim. Bu aynı zamanda reklam veren kuruluş için de önemli bir husustur. Zira reklam veren izleyicinin kendi istekleri ve tercihleri doğrultusunda ilerleyen bir dizinin içerisinde reklamlarının bulunmasını veya ürün yerleştirmelerinin bulunmasını oldukça fazla tercih edecektir.

Ürün yerleştirme konusu açılmışken internet üzerinden televizyon yayıncılığı söz konusu olduğunda bu konu oldukça önemli bir hale gelmektedir. Bu konudaki ürün yerleştirmenin sadece kamera önünde çekim sırasında yapılacak bir fiziksel faaliyet değil, daha ziyade internet üzerinde hedef kitleye uygun ürün yerleştirmelerin yapılacağı interaktif bir kanal olarak görülmelidir. Bunu örnekle açıklamak istersek, bir dizide bir şey içiliyorsa A markasını içen hedef kitleye A markası, aynı anda B markasını içmeyi sevenlere B markası gösterilecektir. Böyle bir durumda tabii farklı bir bakış açısı ortaya çıkmaktadır. Bugüne kadar orada bulunmanın karşılığı ödeniyorken artık hedef kitleye ulaşmanın karşılığı veriliyor olacaktır. Bu durum reklam verenler açısından bakıldığı zaman reklam giderlerinde rakamların aşağıya ineceği anlamına gelmektedir. Fakat pazarlama sektörü profesyonellerinin bu durumda korkmalarını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bütçeler düşerken reklam veren müşteri sayısındaki artış ile dengelerin tekrar sağlanmasına yardımcı olacaktır.