DELOITTE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM YAPILMASINI ÖNERİYOR

Deloitte Türkiye, "Bilgi Teknolojileri – İş Dünyası Dengesi 2011" başlıklı raporunu yayımladı. Dünya genelinde hazırlanan rapora paralel olarak Türkiye özelinde bir araştırma yapan Deloitte Türkiye, ülkemizde bilgi teknolojilerinin (BT) iş dünyası ile ne kadar uyumlu olduğunu tespit etmeye çalıştı. Raporda şirket içinde bilgi teknolojileri yöneticisi üst yönetime ne kadar yakın olursa ve iş hedefleriyle uyum ne kadar yüksek olursa, şirketin büyümesinin de o kadar güçlü olacağı vurgulandı.

Katılanların dörtte biri üst düzey yönetici, yarısı BT yöneticisi ve kalan bölümü ise BT çalışanları ve iş birimleri yöneticileriydi. Şirketlerin %58'i finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar iken, %42'si diğer sektörlere dağılmış durumdaydı. Katılımcıların %64'ü BT birimlerinden, %36'sı ise iş birimlerindendi.

Rapora göre, Türkiye'de CIO'nun (Bilgi Sistemleri Üst Yöneticisi) ve CISO'nun (Bilgi Güvenliği Üst Düzey Yöneticisi) organizasyondaki yeri belirsiz. BT maliyet yönetimi çalışmalarının da eksik olduğu görülüyor. Katılımcıların yarısı yönetim stratejilerinde BT'nin öneminin olmadığını düşünürken, BT'yle ilgili raporlama yapanların sayısının da düşük olduğu görülüyor. Katılımcıların %52'si BT güvenlik ve mahremiyet projeleri için bütçelerinin yetersiz kaldığını vurguluyor. Sonuçlar ışığında Deloitte Türkiye kurumlara ilerleyen günlerde gündeme gelmesi beklenen regülasyonlara uyumu hızlandıracak Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 27001) projelerine yatırım yapmalarını öneriyor.Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Ortağı Cüneyt Kırlar raporla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bilgi Teknolojileri – İş Dünyası Dengesi araştırmasını Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştirdik. Araştırmaya katılım davetimize üst düzey yöneticilerin ve BT yöneticilerinin gösterdiği ilginin her yıl arttığını görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu çalışmamızda BT'nin Türk iş dünyasındaki yerini ve iş dünyasına uyumunu araştırdık. Türkiye'yle ilgili tespitlerimizi paylaşarak araştırma sonuçlarını daha faydalı hale getirmeyi hedefledik. Günümüzde BT konusunun öneminin giderek arttığını göz önünde bulundurarak, raporumuzun her sektörden ve ölçekten şirket için faydalı olacağını düşünüyoruz."

"Bilgi Teknolojileri – İş Dünyası Dengesi 2011" raporunun önemli noktaları:

  • BT yönetişimi: BT yönetiminde üst düzey yönetim ile bağ kurmak konusunda Türkiye'de gelişmelerin kaydedildiği görülüyor. 2010'da katılımcıların %11'i BT konularının daima yönetim kurulunda görüşüldüğünü belirtirken, 2011 yılında bu oranın %20'ye çıktığı görülüyor. Buna rağmen katılımcıların yarısı yönetim stratejilerinin belirlenmesinde BT'nin önemli olmadığını düşünüyor.

  • BT gelişimi ve trendleri: Türkiye'de, BT departmanlarında Portföy Yönetimi kavramının oluşturulmadığı
    görülüyor. Bu konuda BT ve İş Birimleri'nin birlikte çalışarak karar vermediği kurumlar katılımcıların %64'ünü oluşturuyor. %36'sı projelerini portföy yönetimi yaklaşımı olmadan yönettiklerini belirtirken, %17'sinin herhangi bir proje yönetim metodolojisi bulunmuyor.

  • BT yönetimi ve uyumu: Katılımcıların sadece %8'i BT performanslarını resmi olarak ve sürekli şekilde, iş ve teknik göstergelere göre ölçüyor, ilgili raporları hem BT hem iş birimleriyle paylaşıyor. "Kurumsal Mimari Ekibi" ve "Proje Ofisi" kavramlarının her ikisinin de bulunduğu kurumlar katılımcıların %46'sını oluşturuyor. Bunun nedeninin ise çoğunluğun dış kaynak kullanımını tercih etmesi olduğu belirtiliyor.

  • BT dış kaynak kullanımı: Raporda, katılımcıların farklı nedenlerle dış kaynak kullanımına olumlu yaklaştığı görülüyor. %36 özel beceriler gerektiği için, %12'si ise mali nedenlerden dolayı dış kaynak kullanımını tercih ediyor.

  • BT güvenliği: Araştırma sonuçları Türkiye'de CISO'nun (Bilgi Güvenliği Üst Düzey Yöneticisi) organizasyondaki yerinin belirsiz olduğunu gösteriyor. Katılımcıların %26'sı bilgi güvenliği yöneticisinin bulunmadığını, %76'sı ise BT güvenlik departmanının bulunmadığını belirtiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir