Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2011) ( TUIK )

Girişimlerin % 92,4’ü İnternet erişimine sahip

 

2011 yılı Ocak ayında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %92,4’ü İnternet erişimine sahip olup, bu oran 2010 yılının aynı döneminde %90,9’dur. İnternet erişim oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %99,0 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %96,7, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %91,4’tür.

 

Girişimlerde bilgisayar kullanım oranı 2010 yılında %92,3 iken 2011 yılında %94,0’a yükselmiştir.

İnternet erişimine sahip girişimlerin %59,9’u web sayfasına sahiptir

 

2011 yılı Ocak ayında İnternet erişimine sahip girişimlerin %59,9’u web sayfasına sahip olup bu oran 2010 yılının aynı döneminde %57,8’dir. Web sayfasına sahip olan girişimlerin %17,9’u “çevrimiçi (online) sipariş, rezervasyon ya da kayıt işlemi” hizmeti vermektedir.

 

On girişimden dokuzu İnternete erişimde genişbant bağlantı kullanmakta

 

2011 yılı Ocak ayında girişimlerin %91,5’i İnternete erişimde genişbant bağlantı kullanmıştır. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) %89,0 ile girişimler tarafından İnternete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipidir.

 

Telefon hattı ile çevirmeli bağlantı veya ISDN gibi darbant bağlantı tipleri ise girişimlerin %11,5’i tarafından kullanılmıştır.

 

 

Girişimlerin %76,8’i kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnternet kullandı

 

2010 yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı %76,8’dir, bu oran 2009 yılında %66,1’dir. İnternet erişimine sahip girişimlerde ise bu oran %83,0’dır. İnternet erişimine sahip girişimler kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti en çok %93,3 ile kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfasından/sitesinden bilgi almak ve %85,4 ile form almak/indirmek için kullanmıştır.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik iletişimi sınırlayan en önemli nedenler arasında %39,2 ile “ihtiyaç duymama” ve %34,2 ile “elektronik işlemlerin hala kâğıt evrak veya yüzyüze görüşme gerektirmesi” belirtilmiştir.

 

İnternet erişimine sahip girişimlerin %11,7’si, 2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik satınalma sistemine mal ve hizmet teklifi vermiştir.

 

Girişimlerin %14,2’si bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermiş, %12,3’ü ise ürün/hizmet siparişi almıştır

2011 yılı araştırma sonuçlarına göre 2010 yılında girişimlerin %14,2’si bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermiş, %12,3’ü ise ürün/hizmet siparişi almıştır.

Bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi verme oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %24,0 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %16,6, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %13,5’tir.

Bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi alma oranı ise 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %21,0 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %16,3, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %11,3’tür.

Bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi verme ve alma oranları %37,6 ve %21,6 ile en yüksek “Bilgisayarların ve İletişim Araç ve Gereçlerinin Onarımı” sektöründedir.