Online DNA’nız ne?

Internet ve sosyal medyanın yoğun şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, online kişilikler üzerinde de sıkça tartışılmaya başlandı. MasterCard çokça tartışılan online kişiliklerle ilgili bir araştırma yaparak, sosyal medya kullanıcılarının gerçek hayatlarından bağımsız online kişiliklerini belirledi.

Internet Kullanıcıları Beş Ana Kişilik Altında Toplanıyor

MasterCard tarafından gerçekleştirilen “Dijital Paylaşım ve Güven Projesi”, tüketicilerin internete girdiklerinde “gerçek dünya”daki karakterlerini bir kenara koyarak hislerini, kişisel bilgileri konusundaki eylemlerini ve kendi verilerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi yansıtan “online kişilikler”e büründüklerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, internet ve sosyal medya kullanıcıları “Açık Paylaşımcılar”, “Salt Etkileşimciler”, “Sadece Alışveriş Yapanlar”, “Pasif Kullanıcılar” ve “Proaktif Koruyucular” olmak üzere beş farklı kişiliğe bürünüyor.

Sosyal Medya Kullanıcıları Kişisel Bilgilerini Paylaşmakta Temkinli

Her ne kadar tüketiciler online kimliklerini yönetmekte daha bilgili hale gelseler de araştırmalar, kullanıcıların paylaşmak istedikleri bilgi türleri konusunda temkinli olduklarını ve kişisel verileri konusunda belirli tipteki kuruluşlara güvenliklerini ortaya koyuyor.

MasterCard’ın araştırmasına göre, online kişilik grupları hakkındaki başlıca bulgulardan bazıları şöyle:

·        Açık Paylaşımcılar: Online tüketicilerin yüzde 21’i, ağırlıklı olarak erkeklerin yer aldığı (yüzde 60) bu kategoriye giriyor. Beşi arasında en dijital grup olan Açık Paylaşımcılar, online faaliyetlerinde risk almaktan kaçınmaya daha az meyilliler. Bunların yarısı günde 10 defadan fazla online oluyor ve kişisel bilgilerini paylaşırken karşılığında özel fiyatlar, erişim ve teklifler almayı bekliyor.

·        Salt Etkileşimciler: Bu kişilik (online tüketicilerin yüzde 21’i), en adanmış sosyal ağ kullanıcılarından bazılarını içine alsa da, bu kişiler teknolojiyi çok yakından takip etmiyorlar. Online alışveriş söz konusu olduğunda, bu kişilerin çoğunluğu (yüzde 80) ürünleri internet üzerinden araştırıyorsa da, yüzde 63’ü alışverişini gerçek mağazalardan yapmayı tercih ediyor.

·        Sadece Alışveriş Yapanlar: Bu online kişilik, alışveriş ve satın alımlarında bilgili olabilmek için yaptıkları araştırmalarda internete bel bağlıyor. Online tüm tüketicilerin yüzde 21’ini oluşturan bu internet kullanıcılarının çoğunluğu (yüzde 90) satın almadan önce ürünleri online olarak araştırırken yarısı da mağaza içindeyken cep telefonu ile en iyi fiyatları araştırıyor. Bu kitlenin sadece yüzde 37’si sosyal medya sitelerinin kendilerine yönelik reklamlar sunmak üzere kişisel verilerini kullandığını biliyor.

·        Pasif Kullanıcılar: Bu grubun üyeleri internetin değeri konusunda tam olarak ikna edilememiş durumdalar.  Bu nedenle de Pasif Kullanıcılar online kişilikler arasında internet ve sosyal medyada en az zaman geçirenlerden oluşuyor. online tüketicilerin yüzde 20’sini içeren Pasif Kullanıcılar, sosyal ağlara daha az bağlanıyorlar (sadece yüzde 48) ve yoğun olarak online alışveriş yapmıyorlar. Diğer kişiliklere kıyasla, mobil cihazları üzerinden alışveriş yapmaya daha meyilliler.

·        Proaktif Koruyucular: Online tüm tüketicilerin yüzde 17’sini oluşturan Proaktif Kullanıcılar, hedef kitle pazarlamasından fazlasıyla haberdarlar; yüzde 82’si pazarlamacıların arama ve tarama geçmişlerini baz alarak kendilerini hedefleyebileceğini biliyor. Sosyal ağları pek kullanmayan ve tüm kişilikler arasında mahremiyet ayarları konusunda en ihtiyatlı kişiler olarak dijital ayak izlerini korumak ve kontrol altına almak için tedbirler alıyorlar.

Araştırmanın tüm online kişilikler için geçerli olan diğer bulguları arasında ise şunlar bulunuyor:

·        Tüketiciler Değerlerinin Farkında: Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 64’ü kişisel verilerinin satıcılar ve reklamcılar için değerli olduğuna inanıyor.

·        Birçok Tüketici Mahremiyet Ayarları Konusunda Bilgili: Araştırma, tüketicilerin yüzde 60’ının mahremiyet ayarlarını internet tarayıcıları üzerinde nasıl değiştirebileceğini biliyor.

·        Tüketiciler Paylaştıkları Bilgi Karşılığında Kendilerine Özel Teklifler Almaktan Memnun: Tüketicilerin çoğunluğu (yüzde 55), şirketlerin paylaştıkları bilgileri baz alarak kendilerine özel teklifler göndermesinden memnun.

·        Tüketiciler “Showrooming”i Benimsemiş Durumda: Tüketicilerin yarıya yakını (yüzde 49), en iyi fiyatlardan yararlandıklarından emin olmak için mağaza içindeyken mobil cihazları üzerinde fiyatları kontrol ediyor.