Türkiye İstatistik Kurumu, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013

İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı %90,8 oldu

Girişimlerin %90,8’i 2013 yılı Ocak ayında İnternet erişimine sahipti. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranı ise 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %98,8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %97, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %89,3’tü. Girişimlerin İnternet erişim oranı 2012 yılının aynı döneminde ise %92,5’ti.

Girişimlerin bilgisayar kullanım oranı 2013 yılı Ocak ayında %92 iken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde %93,5’ti.

Genişbant bağlantı oranı %90,6 oldu

Girişimlerin %90,6’sı 2013 yılı Ocak ayında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. Bu oran 2012 yılının aynı döneminde %92,1’di. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) %86,4 ile girişimler tarafından İnternete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi oldu. Mobil genişbant bağlantı aynı dönemde girişimlerin %35,6’sı tarafından kullanıldı.

İnternet kullanan girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, %56,1’i 2-9 Mbit/s hız aralığında, %17,6’sı 10-29 Mbit/s hız aralığında ve %12,9’u ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. İnternet bağlantı hızları girişimin büyüklüğü ile artmaktadır.

Girişimlerde web sayfası sahipliği %53,8 oldu

Girişimlerin %53,8’i 2013 yılı Ocak ayında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde %58’di. Web sayfası sahiplik oranı %83,2 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %68,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %50 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Web sayfası sahipliği, İnternet erişimine sahip girişimlerde 2013 yılı Ocak ayında %59,2 olurken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde %62,8’di. Web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler arasında %58,5 ile “ürün katalogları ve fiyat listesi” ilk sırayı almaktadır.

Girişimlerde Bilgisayar Kullanımı, İnternet Erişimi ve Web Sayfası Sahipliği, 2005-2013 (*)

(*) 2006 yılında araştırma yapılmamıştır.

Girişimlerin %73,7’si kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnternet kullandı

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı 2012 yılında %73,7’dir. Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnternet, en çok %90,1 ile kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarından bilgi almak, %72,4 ile kamu kuruluşlarının web sayfalarından form almak/indirmek için kullanıldı.

İnternet erişimine sahip girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik satın alma sisteminde yer alan ihale dokümanlarına ve şartnamelerine ulaşma oranı 2012 yılında %19,3’tü. Bu oran 2011 yılında %18,3’tü. İnternet erişimine sahip girişimlerin Türkiye’deki kamu kuruluşlarının elektronik satın alma sistemlerine mal ve hizmet teklifi verme oranı 2012 yılında %14,5 iken, Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu kuruluşlarının elektronik satın alma sistemlerine mal ve hizmet teklifi verme oranı %1,4 oldu.

Girişimlerin %10,1’i bilgisayar ağları üzerinden sipariş aldı

Girişimlerin %10,1’i 2012 yılında web sayfası veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden mal/hizmet siparişi aldı. Bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %21,6 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %12,6 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %9,2’dir.

Sosyal medya en çok imaj geliştirme ve ürün tanıtımı için kullanıldı

Girişimlerin %26,7’si 2013 yılı Ocak ayında sosyal medya uygulamalarını kullandı. Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimler %95,3 ile sosyal ağları kullanırken, bunu %39,3 ile blog ve mikro bloglar, %35,9 ile multimedya paylaşım siteleri ve %11,4 ile “wiki” bazlı bilgi paylaşım siteleri takip etti.

Sosyal medya kullanım amaçları arasında ilk sırayı %77,5 ile tanıtım, imaj yaratmak ve ürün pazarlamak alırken, bunu %57,3 ile müşterilerin görüş, öneri ve şikayetlerini almak/yanıtlamak, %38,5 ile girişimler arası görüş alışverişi ve bilgi paylaşımı yapmak, %36,9 ile müşterileri ürün geliştirme/yenilik süreçlerine dahil etmek, %28,9 ile personel seçimi/alımı yapmak ve %24,8 ile iş ortakları ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak takip etti.