SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMININ TEKLİF ÇAĞRISI YENİDEN YAYINLANDI

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler” hibe programının teklif çağrısı 7 Kasım 2013 tarihi itibarıyla yeniden yayınlanmıştır. Hibe programı kapsamında “Siyasi Kriterler” alanında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere toplam 6.150.000 milyon Avro destek sağlanacaktır.

“Siyasi Kriterler” bileşeni altında, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarını daha yakından tanıması ve AB sivil toplum aktörleri ile karşılıklı deneyim paylaşımında bulunması hedeflenmektedir.

AB üye ülkeleri veya Türkiye’de; demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında çalışan dernek ve vakıfların başvuru sahibi ve eş-başvuran olabileceği hibe programı kapsamında, üniversiteler (yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları), barolar, işveren sendikaları, işçi ve memur sendikaları, belediye ve belediye birlikleri ve il özel idareleri (6360 ve 6447 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Mart 2014’te tüzel kişilikleri kaldırılacak olan 30 ildeki İl Özel İdareleri hariç) eş-başvuran olarak projelerde yer alabilecektir.

Son başvuru tarihi 23 Aralık 2013 olan Siyasi Kriterler hibe programından faydalanılabilmesi için, projelerde AB ve Türkiye’deki kuruluşlar arasında ortaklık kurulması şartı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, hibe programına başvuru yapacak olan Türkiye’deki başvuru sahiplerinin AB üyesi ülkelerindeki kuruluşlarla, AB üyesi ülkelerdeki başvuru sahiplerinin ise Türkiye’deki kuruluşlarla uygun ortaklıklar kurmaları gerekmektedir. Ortak bulma sürecinin kolaylaştırılması adına, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından online “Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı” geliştirilmiştir.

Siyasi Kriterler hibe programının teklif çağrısı ilk olarak 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmış olup, teknik nedenlerden dolayı 27 Ağustos 2013 tarihinde iptal edilmiştir. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında yapılan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, proje başvurusunda bulunan kuruluşların yenilenen teklif çağrısı kapsamında tekrar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi, başvuru dokümanları, Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı hakkında bilgi www.cfcu.gov.tr; www.csdproject.net internet sitelerinde yer almaktadır.