Bilimsel yayınları koruyabiliyor muyuz?

Bilgi ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından anonim ve limited şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta hizmeti, iş dünyasına olduğu gibi akademik hayata da önemli katkılar sunuyor. Bilim ve sanat temelli her türlü üretimin koruma altına alınması gerektiğine vurgu yapan TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney: “Özgün araştırma sonuçlarını içeren her türlü bilgi ve belge bundan sonra KEP ile koruma altına alınacak. Biz TNB KEP olarak Türk akademisyenlerimizin ürettiği her türlü içeriğin güvenle iletilmesi, korunması ve saklanması konusunda işbirliğine hazırız” dedi. Yayın hırsızlığının da önüne geçecek KEP sisteminde doküman içindeki bir noktanın bile yeri değiştiğinde oluşan delil de değişiyor ve bu fark belge bütünlüğünü koruma altına alınıyor. Akademisyenlerin bilgi ve belgelerini güvenli bir platformda iletebilmeleri için sadece KEP adresi almaları yeterli.

Ulusal bilim ve teknoloji politikamızın en önemli göstergelerinden biri de hiç kuşku yok ki; ‘bilimsel yayın üretkenliğIidir. Türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınların etki ve görünürlüğünün artması, bilim insanlarının söz konusu alandaki bilgi birikimini faydaya dönüştürdüğü gibi ulusal bir mesaj da içeriyor. Ulusların gelecek vizyonunun önemli bir parçası olan akademik üretkenlik şimdi yeni bir uygulamanın; Kayıtlı Elektronik Posta hizmetinin de konusunu oluşturuyor. Akademik alanda kariyer yapan birçok akademisyenin ürettiği her türlü yayın bundan sonra KEP ile koruma altına alabilecek.

Gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli e-posta hizmeti anlamına gelen KEP, bilimsel araştırma ve yayınları da güvence altına alıyor. KEP, her aşamada taraflar arasındaki bilgi akışını e-imza ve zaman damgası ile güvenli bir platforma taşıyor ve anlaşmazlık halinde KEP ile yapılan gönderiler delil niteliği taşıyor. İletişimi online ortama taşıyan bu yeni sistem, kağıt tüketimini azaltması açısından çevre dostu bir uygulama olarak ayrı bir önem taşıyor.

“Bilimsel yayınlar, standart e-posta ile gönderilmeyecek kadar değerli”

KEP Hizmet Sağlayıcı olarak BTK tarafından lisanlanan ilk özel kuruluş olan TNB KEP’in Genel Müdürü Kürşat Güney “Bir araştırmaya imza atmak, yeni bir bilgiye ulaşmak ve onu kanıtlamak çok değerli bir çaba, çok kıymetli bir emek. Türk bilim insanları tarafından üretilen her türlü akademik yayının standart e-posta ile gönderilmeyecek kadar değerli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Yayın hırsızlığının önüne geçilecek”

Bir doktora tezinin planlanma aşamasından arge başvurusuna, katkıda bulunan kişilerle iletişime kadar tüm süreçlerin, KEP adresi üzerinden yürütülebileceğine vurgu yapan Güney, “Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde kullanılan KEP’in ülkemizde de uygulanmaya başlaması yeni bir dönemin işaretidir. Bilimsel verilerle beslenen her türlü özgün içeriğin korunması ve güvenle paylaşılması akademik alanda çalışan tüm bireyleri rahatlatacak, onlara yeni bir iş yapma şekli kazandıracaktır. Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde ileri seviyede güvenlik olanağı sunan KEP, yayın hırsızlığının ve emek istismarının da önüne geçecektir.” dedi.

Bilgi ve belgenin içeriği görülemiyor

KEP sistemi üzerinde gerçekleşen haberleşmenin içeriği KEP hizmet sağlayıcılar tarafından hiçbir şekilde izlenemiyor ve müşteri tarafından talep edilmediği sürece kayıt altına alınamıyor. Zarfın içinin görülemediği KEP sisteminde sadece zarfın içindeki iletinin teknik değerini yani parmak izi alınıyor. İletide bir noktanın yeri değiştiğinde teknik değeri de değiştiğinden belgenin bütünlüğü koruma altına alınıyor.

KEP adresiyle gönderilen bir iletinin standart e-postadan farkı nedir?

Gönderici ve alıcı kimlikleri bellidir.
Gönderim, teslim ve okunma zamanı değiştirilemez.
İçerik bütünlüğü korunur.
Uyuşmazlık durumunda hukuken geçerlidir.
Gönderici, alıcı ve içerik bilgilerinin parmak izi oluşturulur.
Gönderim, teslim ve okunma zamanları değiştirilemeyecek şekilde damgalanır.
KEP teslimi sonrasında okunmamış olsa bile ertesi iş günü sonunda, KEP gönderisinin alıcı tarafından yasa gereği okunduğu kabul edilir.
Tüm adımlarda oluşturulan KEP delilleri hizmet sağlayıcılar tarafından kayıt altına alınır ve 20 yıl boyunca saklanır. E- tebligatlar için saklama süresi 30 yıldır.
KEP ile neler yapılabilecek?

İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,
Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,
Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,
KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından “almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok“ gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,
KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.