Vagus.tv hakkındaki yanlış bilgiler

1. Vagus.tv kapatılmamış erişimi engellenmiştir.
2. Aslında yeni yasa yasalaşmadığı ve yönetmeliği olmadığına göre brokratik anlamda şu an yürürlükte olan 5651 yasası ile kapatılmış olmak mecburiyetindedir. Aksi yapan memurun hakkında soruşturmaya sebep olur.
3. TIB sadece kapama işlemini gerçekleştirir. Katalog suçları haricinde direkt kapama yetkisi yoktur ve yetkilerinin dışına çıkmazlar.
4. Eğer yasanın yeni haline göre kapama yapıldıysa ve bir yargı kararı alınmadıysa vagus.tv nin sulh ceza mahkemesine gidip yargı kararı olmadığı için açılma kararı alması gerekir. Bu çözüm ise yasanm uygulamadaki zorluğunu ortaya koymaktadır.