Gayriresmi alınmış ses kayıtları da delil olarak kabul edilecek

Yargıtay Ceza Kurulu ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin önemli bir karar verdi; kişilerin kaydettikleri ses ve görüntüler mahkemeye delil olarak sunulacak. Karar öncesinde sadece devlet organları vasıtasıyla yapılan kayıtlar delil niteliği taşıyordu. Kişisel olarak yapılmış olan kayıtların içeriğinde suç unsuru bulunsa dahi delil olarak kullanılamıyor, savcılığa suç duyurusunda bulunma imkanı olmuyordu. Avukat Cevat Kazma alınan karar ile meşru müdafaanın sınırlarının genişletildiğini belirtiyor.
Yargıtay Ceza Kurulu’nun açılan bir rüşvet davasında davalının cep telefonu ile yaptığı kaydı delil kabul etmesi ve cezayı bu doğrultuda vermesi meşru müdafaa sınırlarını genişletti. Artık kişilerin hukuka aykırı bir durumla karşılaştıklarında yapacakları ses, video, fotoğraf gibi kayıtlar mahkemede delil olarak kullanılabilecek.
Konuyla ilgili konuşan Avukat Cevat Kazma, “Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bu davadaki kararı çağımıza uygun teknolojinin, suç ve suçlu ile mücadele de kullanılabilmesine olanak tanıyan önemli bir karardır. Bu karar ile sadece devlet organlarının suç ve suçlu ile mücadelesi yerine, vatandaşların da kendilerine veya çevrelerine yönelmiş bulunan suçları önleyebilecekleri, kendilerini meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde koruyabilecekleri, suç delillerini tespit ve kayıt yolu ile yetkili organlara iletebilecekleri bir hukuki imkân sunmaktadır” açıklamasında bulundu.
Karar öncesi uygulamalarda kayıtların içeriğinde suç unsuru bulunsa dahi delil olarak kullanılamadığını ya da savcılığa suç duyurusunda bulunma imkanı olmadığını belirten Avukat Cevat Kazma, kararı isabetli ve günümüzün teknoloji olanakları içerisinde meşru müdafaa için önemli bir adım olarak değerlendirdi.