Sosyal medya mesaiden 1 saat çalıyor / Basın Bülteni

Türkiye’nin alanında lider insan kaynakları sitesi Eleman.net‘in ziyaretçileri arasında yaptığı ankete göre; çalışanların büyük bir bölümü mesai saatlerinin ortalama 1 saatini sosyal medyaya ayırıyor. “Mesai saatleri içerisinde sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsunuz?” sorusunun sorulduğu ankette adayların yüzde 55’i “1 saatten az” cevabını verirken, yüzde 17’si 1-2 saat, yüzde 16’lık bir bölüm de 4 saatten fazla sosyal medyada zaman geçirdiğini belirtti.
Sosyal medyadan sonra en çok haber siteleri ziyaret ediliyor
Ankete katılan 9 bin 120 adayın verdiği yanıtlara göre, çalışanların yüzde 45’i mesai saatleri içerisinde facebook, twitter gibi sosyal medya siteleri ve blogları ziyaret ederken, ikinci sırada yüzde 41’lik önemli bir yüzdeyle haber siteleri yer alıyor.
Firmalara göre sosyal medya kullanımı denetlenmeli
6 bin 560 firma yetkilisin katıldığı ankette ise işverenlere “Çalışanların mesai saatleri içerisinde sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu yöneltildi. Ankete göre firma yetkililerinin yüzde 57’si “Kullanılabilir, ancak denetim altında tutulmalı” derken, onu yüzde 28’lik bir kısımla “Engellenmeli, iş verimini düşürüyor” yanıtı izledi. “Serbest olmalı, çalışan motivasyonunu arttırıyor” diyenlerin oranı ise yüzde 15 seviyelerinde kaldı.
Anket sonuçlarını değerlendiren Eleman.netGenel Müdürü Özlem Demirci Duyarlar, çalışanların mesai saatlerinde ortalama 1 saat sosyal medyayı kullandıklarını belirtirken, firma yetkililerinin büyük bir bölümünün de çalışanlarının sosyal medya kullanımına olumsuz bakmadıklarını ancak denetim konusunda hassas olduklarını söyledi. Özlem Demirci Duyarlar, “Şu an Türkiye’de 36 milyona yakın aktif Facebook hesabı olduğu biliniyor. Günde ortalama 5 saat bilgisayar başında geçirilirken, iş tanımının gerektirdiklerine göre bu süre çalışanlarda 9-10 saate kadar çıkabiliyor. Sosyal medyaya ayrılan vakit ise günde ortalama 2 buçuk saati bulurken, mesai saatleri içerisindeki çalışanların sosyal medyadan tamamen soyutlanması pek mümkün olmuyor. Ankete katılan şirket yetkililerinin yüzde 57’si çalışanların mesai saatleri içerisinde sosyal medya kullanımına bu noktada olumsuz bakmazken, bu sürenin denetim altında tutulması gerektiğini düşünüyor. Sosyal medya kullanımının iş verimini düşürdüğüne inanan yüzde 28’lik dilim ise, şirket içindeki kullanımın engellenmesi gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyanın çalışan motivasyonunu artırdığına ve kullanımın serbest bırakılması gerektiğine inanan firma yetkililerinin oranı ise yüzde 15 ile sınırlı kalıyor.” dedi.

Mesai saatleri içerisinde sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Adaylar (%)
1 saatten az 55
1-2 saat 17
4 saatten fazla 16
2-3 saat 7
3-4 saat 5
Bu süre içerisinde en çok hangi siteleri ziyaret ediyorsunuz? Adaylar (%)
Sosyal Medya Siteleri ve Bloglar 45
Haber Siteleri 41
E-ticaret (online alışveriş) Siteleri 7
Video Paylaşım Siteleri 4
Oyun Siteleri 3
Çalışanların mesai saatleri içerisinde sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Firma Yetkilileri (%)
Kullanılabilir, ancak denetim altında tutulmalı. 57
Engellenmeli, iş verimini düşürüyor. 28
Serbest olmalı, çalışan motivasyonunu arttırıyor. 15