Siber güvenlik inisiyatifi

Türkiye’de siber güvenlik konusundaki ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başlayınca, özel sektör olarak “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”ından yola çıkarak kurulan Siber Güvenlik Kuruluna tavsiyelerde bulunmak için Siber Güvenlik İnisiyatifini kurduk. Yaklaşık iki yıldır bu kurumun farkındalık, eğitim ve rapor çalışma grubunun moderatörüyüm.
Bu hafta içinde ulusal siber güvenlik stratejisi ve 2015/2016 eylem planının hazırlanması için Ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığı koordinatörlüğünde bir çalışmaya davet edildim.
Ulusal siber güvenlik sadece Türkiye’nin önemli bir problemi değil. Daveti aldığım günlerde google’dan özel bir mail aldım. Malumunuz 9/11 İkiz Kule Olaylarının ardından neredeyse bir hafta içinde Amerikan Senatosundan terörizm karşıtı Patriot yani vatandaşlık yasası çıkmıştı. Herkes o dönemde bu yasayı gerekli ve önemli görmüştü, kimse itiraz etmedi. Ancak geçen süre içerisinde bu yasanın 215. maddesine dayanarak NSA, Amerikan Vatandaşlarını dijital olarak izlemeye başladı. Yasanın yürürlükte olduğu süre içinde başkan olan Bush ise bu yasanın genişletilip, kişisel görüşmelerin de takip edilmesi kararını aldı. Allah’tan yasanın süresi doluyor da, senato itirazları göz önüne alıp, yasayı yükümlülükten kaldırma imkanını buluyorlar. Eğer ciddi bir itiraz gelmezse yasa otomatik olarak devam ediyor. İşte google yasa devam etmesin diye bir video hazırlamız ve eğer itirazımız varsa bizi arayıp itirazlarımızı dinleyip bunu senatoya iletiyorlar.
Amerikan Vatandaşı değilseniz ve yasadan rahatsızsanız benim gibi senatörleri mention ederek tweet atmanızı yine google sağlıyor.
Ben bu durumdan birkaç şey öğrendim. Amerika’da kendi vatandaşlarını ilgilendiren bir konuda bile bir Türk Vatandaşının görüşüne saygı duyuluyor. Bu benim en önemli çıkarımım. Yasa kimi etkilerse etkilesin, bir şirket bir yasanın kaldırılmasında alanen taraf olabiliyor. Bunu açıklayabiliyor, konuyla ilgili çalışmalar yapabiliyor. Videolar hazırlayabiliyor. Bu ikinci öğrendiğim. İstihbarat için herşey mübah değil. Teşkilat konu ne olursa olsun kendi vatandaşını izleyemiyor. Bu kimse tarafından doğru bulunmuyor. Bu da üçüncü önemli çıkardığım sonuç.
Gelelim Türkiye’ye. Ben bu çalıştayda ne mi yapacağım? Türkiye’nin ileri gitmesini isteyen, herkesin aynı teknede olduğunu bilen bütün fikir önderlerinin yapması gerekeni… Bütün demokrasilerde olduğu gibi fikir özgürlüğünü, özlük haklarını ve açık görüşü savunacağım.