5 Soruda Dijital Dönüşüm

1. Dijital Dönüşüm nedir?
Dijital dönüşüm, bir kurum, şirket veya yapının, dijital çağa ayak uydurmak için, pazarlamasından, iş modellerine, otomasyonundan, organizasyon yapısı ve yönetim şekline kadar herşeyini yeni dünya araçları ile yapmasına verilen genel isimdir. Bu nedenle dijital dönüşüm sadece bir websitesi yada sosyal medya faaliyeti ile anlatılamaz. Ancak bu yaklaşımın en görünen ve geleneksel işdünyasına anlatılabileceği yöntemi budur.
2. Dijital Dönüşümü Rönesans olarak tanımlayabilir miyiz?
Kesinlikle doğrudur. Dijital dönüşüm en provakatif anlatımı ile iş dünyasının rönesansıdır.
3. Kurumlarda dijital dönüşüme başlamak için ne gerekir?
Dijital dönüşüm bir strateji gerektirir. Stratejik planlaması yapılmalıdır. Bunun için kurumun SWOT analizine, kısa, orta ve uzak vade hedeflerine ihtiyaç vardır.
4. Şirket içinde stratejik iletişimin temsilcisi kimdir?
Chief Digital Officer (CDO), yani dijital dönüşümden sorumlu yönetim kurulu üyesi şirketin dijital stratejilerini, kendisine bağlı olan teknoloji direktörü, dijital pazarlama direktörü ve dijital strateji direktörü aracılığıyla icra eder.
5. Dijital Dönüşüm nereden başlar?
Dijital dönüşümün içerden dışarıya, dışardan içeriye veya şirketin çalışma şekline göre bazen de yapının hiyerarşik geçişlerine göre çok değişik olabilir. Dönüşümün başlama noktası stratejiye bağlıdır. Strateji ise sadece şirketin şekline göre belirlenmez. Ayrıca danışmanla kurumun arasındaki uyum ve proje geçmişleri de dönüşümün başlama noktasını belirleyici alanlardır.

1 Comment

Comments are closed.