Televizyon Kanalları Neden Dijitalleşmeli?

Son bir kaç yılda televizyon yapım, dağıtım ve tüketim dünyası köklü değişiklikler görmüştür. Seçebilecekleri sayılı kanalları olan izleyiciler eskiden, haberleri takip etmek ve eğlence amaçlı televizyon izlemek için günün ya da gecenin belirli vakitlerini televizyona ayırmışlardır. Aynı zamanda televizyonu nerde ve nasıl izleyebilecekleri konusunda da kısıtlıydılar. Örneğin, belirli bir oyun, show, haber ya da olayı seyretmek için tercih edebildikleri seçenekler arasında evde kalma, bir arkadaşın evine gitme, hatta bir bar ya da restorana gitme bulunmaktaydı. Televizyon sanayisinin standart çözünürlükten yüksek çözünürlüğe doğru ilerlemesinden bahsederken, tartışmanın yönü 4K ve 8K video standardına yönelmiştir. Ancak bunlar gerçekleşmeden önce, analog tabanlı yayıncılığın dijital olarak değişmesi gerekmektedir. Bu da, TV sanayisinin yeni alım, yapım, dağıtım ve tüketim süreçleri ile başa çıkabilmek için ICT (bilişim ve iletişim teknolojileri) platformunda kaçınılmaz ve önlenemez bir değişime ihtiyaç duyduğu anlamına gelmektedir.
Bugüne doğru hızlıca ileri saralım, elinizde tamamen farklı bir senaryo var. İnternetin ve özellikle de mobil teknolojisinin hızla artması ve yaygınlaşmasıyla birlikte, insanlar haber ve eğlence kaynakları olarak neredeyse sınırsınız sayıda seçeneğe sahipler. Sadece bu değil, aynı zamanda haberleri ve diğer medyaları TV’de ya da telefon, tablet, akıllı saat ve daha fazlası gibi çeşitli akıllı cihazlara alabilme imkanları vardır.
Yeni Bilişim ve İletişim Teknolojilerinden Geliştirilmiş İş Değeri
Dünya değişti ve hızla değişmeye de devam ediyor. Bu değişim, televizyon endüstrisindeki iş ve işletmelerin önüne çeşitli zorluklar getirmiştir. Dijital medya değişimini gerçekleştirmek, bu zorlukların üstesinden gelme ve işleri ve aynı zamanda izleyiciliği artırma konusunda birkaç çözüm oluşturabilir.
Yeni bilişim ve iletişim teknolojilerini yöneterek kayda değer bir iş artışı ve artırılmış üretim-yapım ve pazarlama stratejileri görebilirsiniz. Örneğin, bu değişimi yapmak televizyon istasyonunuzun bilgi üretimi-yapımı ve hizmet imkanlarını ve kapasitesini büyük ölçüde geliştirebilir ve aynı zamanda yayıncılık alanını ve performansını geliştirmek için gerekli olan ve uygulanan süreçleri de kolaylaştırır.
Bu gelişmelerle birlikte, zamana duyarlı yayınlar ile ilgilenirken televizyonunuz daha hızlı tepki süresine sahip olacaktır. Bu da dinleyicilerinize farklı TV, medya cihazları ve platformlarından elde etmek istedikleri en yeni ve son olay kayıtlarını, yayınlarını ve güncellemeleri temin eder.
Yeni ICT ile Geliştirilen Toplumsal Değer
İzleyicilerin sürekli değişmekte olan ihtiyaçları ve isteklerine göre değişim göstermeyi reddeden bir televizyon istasyonu kendini rakipleri ve rekabetçilerinin gerisinde bulacaktır. Ancak, dijital medya değişikliğini gerçekleştirmesi gerektiğini anlayan ve bilen bir televizyon istasyonu izleyicileri ile olan toplumsal değerlerini büyük ölçüde geliştirmiş ve artırmış olacaktır.
Yeni teknolojiyi, dijital medya, depolama, bulut bilgi işlem ve paylaşmayı kucaklayan televizyon istasyonları toplumsal değer açısından devasa gelişimler göreceklerdir. Bu değişimin güncel, doğru bilgi ve haberleri hızlı bir şekilde üretmeye imkan sağladığını ve izleyicilerinize en yeni bilgi ve eğlenceyi sağladığını düşünün.
İzleyicilerinize istedikleri şekilde, istedikleri yerde ve istedikleri zaman istedikleri haber ve eğlence ortamını sağlayarak onların hayatlarını zenginleştirebilir ve neticesinde sizin reytinglerinizi artıracak ve işinizi geliştirecek olan bir bilgi paylaşım kültürü sağlayabilirsiniz. Bulut tabanlı yüksek çözünürlüklü video üretim-yapım, bulut tabanlı depolama ve paylaşım mimarileri gibi teknolojiler sayesinde, haberleri bildirmede yaşanan ve TV eğlencesini büyük bir izleyici kitlesine sunarken ortaya çıkacak olan pek çok zorluğu ortadan kaldırabilirsiniz.
Televizyon, Medya ve Eğlence Şirketleri Neden Dijital Değişime İhtiyaç Duymaktadır?
Bir haber televizyonunun, izleyicilerine haberleri ulaştırma aşamasında attığı temel adımları düşünün:
•Edinim (Alım)
•Üretim-Yapım
•Dağıtım
•Tüketim
Henüz bir dijital medya değişimini kabul etmemiş, kucaklamamış olan bir televizyon istasyonu için, bu adımlar sadece haberlerin kamuya temin edilmesi sürecini temsil etmemekte, aynı zamanda gelişimi durdurabilecek ve son teslim tarihlerinin ertelenmesine sebep olacak bir kaç sıkıntıyı da temsil etmektedirler. Bunlar arasında:
• Geleneksel AV matrisleri çok sayıda kablo kullanmaktadır ve HD sinyaller için kısa iletim mesafesiyle sınırlıdır ve karmaşık bir bakım gerektirmektedir. Bu da 4K video gelişimini yavaşlatır.
• Uzak mesafeli yerlerden büyük boyutta video dosyalarını televizyon istasyonuna iletmeye-ulaştırmaya çalışırken meydana gelen gecikmeler.
• TV istasyonlarındaki ofis ve prodüksiyon şebekelerinin birbirlerinden ayrı olması sebebiyle muhabirlerin araştırma yapmak için prodüksiyon bölgesi ve ofis bölgesi arasında sürekli ileri geri gidip gelmek zorunda kalmalarından dolayı video düzenlerken ortaya çıkan gecikmeler.
• Bitirilmiş bir programın izleyicilere iletilmesi için gereken zaman (uzunluğuna ya da yüksek çözünürlüklü bir video olup olmamasına bağlı olarak altı ile yirmi dört dakika arasında) sebebiyle meydana gelen gecikmeler.
• 4K video yapım ve üretimi bant genişliği ve çerçeve hızı açısından çok daha yüksek gereksinimlere sahiptir. Bu zorlukların tamamı, geleneksel yapılarda meydana gelmektedir ancak bir TV istasyonu dijital değişimi yaptığında ve yeni bilgi ve iletişim teknolojileri ile bulut tabanlı bir yapıyı kullanmaya başladığında bu sorunlar çabucak ortadan kalkacaktır.
Çok Yüksek Çözünürlüklü Omnimedia sayesinde İzleyici Talebine Ayak Uydurma
İzleyiciler giderek artan bir oranda daha fazla bireysel deneyimler talep etmektedirler. Bunlar arasında, interaktif programlama, zengin medya, UHD (Çok Yüksek Çözünürlükte ) video bulunmakta olup, izleyiciler bunları uygulanabilir bütün cihazlarda talep etmektedirler. Eski bilgi teknoloji yapıları en basit şekliyle izleyici taleplerine ayak uydurmak için gerekli olan seviyelere ayarlanamadıklarından, UHD omnimedianın teslim edilmesi sadece yeni bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla mümkündür.
Neyse ki, bulut-tabanlı yapılar ve daha hızlı paylaşım sayesinde şebekeler ve istasyonlar izleyici talebine ayak uydurmak bir yana izleyicilerin taleplerini geride bile bırakabilir. Örneğin, 4K biçimlendirmeyi kullanırken, istasyonunuz izleyicilerinize mümkün olan en yüksek çözünürlüğü sunabilir (4096 x 2160 pixels) ve mümkün olan en uygun görüntüleme için video biçimlendirmeniz farklı platformlara göre kolayca ölçeklendirilebilir bir hal alacaktır. Dahası, bir omnimedia merkezi olarak, istasyonunuz bütünleşik iletişimlerin faydalarından yararlanabilir. Esas olarak, bu televizyon, sosyal medya, haber siteleri vs. için çeşitli şekillerde kullanılabilecek olan bilgi ve eğlenceyi yaratabileceğiniz anlamına gelir, bu da size daha önce mevcut olandan daha fazla teşhir ve yayın alanı sağlayacaktır.
Dijital Medya Değişimini Yapmak İçin Ne Gereklidir?
Hem bulut bilişimi hem de 4K video biçimlendirmeyi kucaklamak dijital medya değişimi için çok önemlidir ancak gerekli olan her şey bunlar değildir. Televizyon istasyonları, bu iki unsurdan başka, yeni bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla pazarlama ve prodüksiyon stratejilerini geliştirmek amacıyla çeşitli yollarla teknolojide meydana gelen değişimlerden istifade edebilirler.
Örneğin, küçük ve zayıf istemciler ve bulut bilişim video düzenlemeyi herhangi bir yerde mümkün hale getirir ve böylece verimliliği artırır. Zayıf istemciler ile bulut arasındaki gecikme süresini geliştirmek için, artırılmış görüntü protokolü, sanal makine ve GPU sanallaştırma teknolojisinin de yardımıyla, bugünkü yeni BİT yapıları, video ve ses senkronizasyonunda 8-yönlü HD video düzenlemesine olanak sağlayabilir ve hatta endüstrinin tek İP depolama sistemi aracılığıyla istemciler üzerinde 6-yönlü 4K video düzenlemeyi de destekleyebilir.
Daha önce de bahsedildiği gibi, bulut bilişim yoluyla, herhangi bir haber sitesinden istasyona bir video iletmenin hiç bir gereği yoktur. Benzer şekilde, bütün üretim ve prodüksiyon ve araştırma işini farklı alanlarda yapmaya gerek yoktur. Bulut depolama ve paylaşma sayesinde, bu sıkıntılar kolaylıkla ortadan kaldırılabilir çünkü bilgi paylaşma ve gönderme çok daha basit ve hızlı bir hal alır.
Eğer TV istasyonları şebeke karmaşıklığını düşürmek ve sistem bakımını basitleştirmek istiyorlarsa tamamen İP-bazlı video enjeksiyon süreci olmazsa olmazdır. Buna yaklaşmanın iki yolu var:
•Örneğin, geleneksel SDİ sinyallerinin yerine İP kabloları kullanılabilir. Her bir kablo 1 kanal 4K video sinyali iletimi yapar. (SDİ aynı videonun iletimi için 4 kablo gerektirir). Böylelikle, İP kablolarının kullanılması, gerekli kabloların kullanımını yüzde 92 oranında azaltır ve O&M verimliliğini yüzde 60 oranında geliştirir ve sistem ara yüzü ve etkileşimine kolaylık getirir.
•Mobil bant genişliği, WAN (yerel alan ağı) tarafından hızlandırılan şebekeler, akıllı telefonlar ya da tabletlerin yardımıyla, bu alandaki gazeteciler video gönderim sürecini yüzde 90 oranında kısaltabilir, en önemlisi de, bulut bilişim gazetecilere bir videoyu herhangi bir yerde ve zamanda düzenleme imkanı sağlamaktadır. Bulutta bulunan hızlı kod çevrim kaynakları sayesinde, gerçek zamanlı video raporlama/sunma artık mümkündür.
Herhangi bir dijital medya değişiminde karşımıza çıkan bir başka önemli faktör de büyük miktarda veri ve veri analizidir. İstasyonunuzun izleyicileri hakkında veri toplayarak ve toplanan verileri analiz ederek, daha fazla kişiselleştirilmiş izleyici deneyimleri yaratabilirsiniz. Netflix belki de bunun en iyi ve en çok bilinen örneklerinden biridir, çünkü belirli bir film ya da dizinin veya showun izleyiciler tarafından sevilip sevilmeyeceğini tahmin etmek için önceki müşteri davranışlarına dayalı özel algoritmalar oluşturmuştur.
Nesnelerin İnterneti (loT), SDN (yazılım tanımlı şebeke), geliştirilmiş mobil bant genişliği vs gibi ve buna benzer diğer bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla, televizyon istasyonları daha hızlı, daha doğru ve daha uygun haber ve eğlenceleri müşteri ve izleyicilerine sunabilir.
Bu Değişimde Kim Öncülük Ediyor?
Benim düşünceme göre, bulut-boru-cihaz iş birliği aracılığıyla tamamen çevik ve faal yeniliklere sahip olan şirket değişimde başı çekecektir. Çin’de bulunan şirketlerden biri olan Huawei, şu an haber ve medya eğlence sanayisinde küresel kanal ortakları ve çözüm ortakları için bir ekosistem oluşturmaya çalışmaktadır. Bu sayede şirket ürünlerinin yenilenmesine devam edilmesi için medya endüstri geliştiricilerini teşvik eden açık bir Bilgi ve İletişim platformu sunmaktadır. Bulut tabanlı yapılarda SDN, mobil bant genişliği ve loT’lerde meydana gelecek olan güçlü bir gelişim ile, geliştiriciler ve ortaklar her türlü medya istasyonunu geleceğe taşımak için, en iyi şekilde güçlendiren kapsamlı çözümler üretebileceklerdir.