TBD YÖNETİM KURULU BAŞKANI: “DİJİTAL DÖNÜŞÜM TÜM SEKTÖRLERDE GERÇEKLEŞMELİ”

Teknolojinin hızla gelişmesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de dijital dönüşüm sürecinden geçiyor. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), “Dijital Dönüşüm”ün kamu ve özel sektörde birlikte gerçekleştirilmesi amacıyla, bu yıl 20’incisini düzenleyeceği “Kamu-BİB” toplantısının ve “BİMY’25” seminerinin temasını “Dijital Dönüşümde Küresel Eğilimler” olarak belirledi. “Kamu-BİB’20-BİMY’25” süresince, özel sektör ve kamu sektöründen profesyoneller, bilişim dünyasındaki son gelişmeler ışığında, kamu bilişiminin yol haritasını masaya yatıracak.
TBD tarafından kurulan ve Türkiye’nin en köklü kamu bilişim platformu olma özelliğini taşıyan Kamu-BİB Toplantısı 4-7 Ekim 2018 tarihlerinde ELA Quality Resort Belek’te düzenlenecek. Toplantı bu yıl da Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler ve STK’ların yanı sıra kamu ve özel sektörden bilişimciler ve akademisyenleri bir araya getirecek. Toplantıda dijital gelecek, küresel eğilimler, yapay zekâ teknolojileri, robotik ve otonom sistemler, bilişim yatırımları, bilişim uygulamaları ve teknolojileri ile özel sektörde ve kamuda dijital dönüşüm konuları ele alınacak.
Bilgi alışverişi sağlayan bu platformda, olası sorunlar ve önerilerin tespit edilip çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Bilişim sektörünün geleceğinin tüm yönleriyle tartışılacağı toplantının ardından katılımcıların görüşleri raporlanarak dijital dönüşüm sürecinde kullanılacak bir başucu kitapçığı oluşturulacak.
TBD GENEL BAŞKANI RAHMİ AKTEPE: “HEDEF, DİJİTAL TÜRKİYE”
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ‘Dijital Türkiye’ hedefi için kamunun, özel sektörün ve akademik çevrelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:
“Dijital dönüşümü sadece birkaç teknolojiye indirgemek doğru olmaz. Dijital dönüşüm, çoklu disiplin yapısında, birçok teknolojinin entegrasyonudur. Tüm kurumsal varlıkların iş süreçlerinin ve paydaş ilişkilerinin dijital ortamda yeniden tanımlanmasını gerektirir. Bir başka deyişle oyunun kuralları yeniden yazılıyor diyebiliriz. Eğer biz, bu oyunun içinde ana aktörlerden biri olmak istiyorsak zamanı iyi kullanmalıyız. Birlikte, dijital olgunluk seviyemizi yükseltmemiz şart. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ndeki yeni kurumsal yapılanmaların Dijital Türkiye hedefi ve amaçlarıyla örtüşecek nitelikte olduğunu görüyoruz. Biz de “Kamu-BİB” toplantısı ve “BİMY’25” semineri gibi etkinlikleri, sıkıntıların gündeme getirilip çözüm önerilerinin geliştirileceği önemli bir platform haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz, Dijital Türkiye!”