Üzgün bir ruh mikroptan daha hızlı öldürür demiş Steinbeck
Doğrudur
….
Steinbeck söylediği için değil
Öldüğüm için biliyorum

a.t.f.