Dünyanın sorunu akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır.

Bertrand Russel