Netizen Bölüm 2 : Yeni teknolojilerin sosyolojik ve psikolojik etkileri

Sürücüsüz otomobil, robot, drone teknolojilerinin insab hayatına etkilerini BTDunyasi.net Genel Yayın Yönetmeni Kemalettin Bulamacı ile tartıştık.