“Türkiye YouTube Kullanıcı Profili Araştırması 2016”

YouTube’a her bir dakikada 400 saatlik videonun yüklendiği günümüzde, video izlemek iş ve uykunun ardından en fazla zaman harcanan aktivite haline gelmiş durumda. İnsanlığın ortak tarihine, bugününe ve geleceğine ayna tutan YouTube da bir milyardan fazla kullanıcısıyla küresel kültürü yeniden tanımlıyor.Türkiye’de yaşayan 16 yaşın üzerindeki 1506 YouTube kullanıcısı ile online ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeleri temel alan “Türkiye YouTube Kullanıcı Profili Araştırması 2016”, YouTube’un ülkemizdeki kullanıcılarının alışkanlıkları, davranışları ve özelliklerine ilişkin önemli ayrıntı ve ipuçlarını ortaya koyuyor.

 

KİM İZLİYOR?

Gençler de orta yaşlılar da izliyor, günlük kullanım kural haline geliyor

Kullanım sıklığının yaşa göre dağılımı incelendiğinde YouTube’u her gün kullanmanın daha genç kesim için adeta bir kurala dönüştüğü, bununla birlikte söz konusu eğiliminin orta yaş kuşağı arasında da oldukça yaygın hale geldiği görülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre 45 yaş üstündeki her 2 kullanıcıdan 1’i, 55 yaş üstündeyse her 4 kullanıcıdan 1’i YouTube’u her gün ziyaret ediyor:

o 16-24 yaş %72

o 25-34 yaş %63

o 35-44 yaş %73

o 45-54 yaş %48

o 55 yaş ve üstü %25

 

YouTube kullanıcılarının %34’ü beğendikleri bir markadan başkalarına da söz ettiğini, %18’i çevrelerine trendsetter olarak kabul gördüklerini, %35’i ise çoğunluktan ayrı durmayı sevdiğini dile getiriyor.

 

NE KADAR İZLİYOR?

Kullanıcılar YouTube’u sık sık ziyaret ediyor

Türkiye YouTube Kullanıcı Profili Araştırması 2016’nın sonuçları, YouTube’un yaygın şekilde ve sıkça kullanılan bir platform konumunda olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre;

● Ankete katılanların %90’ı YouTube’u ayda en az bir kez ziyaret ediyor.

● Ankete katılan Kullanıcıların %67’si YouTube’u her gün, %22’si haftalık, %10’u ise ayda bir veya daha az aralıklarla ziyaret ediyor.

● Her gün cevabı verenlerin sadece %13’ü günde bir kez ziyaret ederken, %87’lik bölümü de birden fazla kez ziyaret ettiğini dile getiriyor. Birden fazla kez ziyaret edenlerin dağılımı şu şekilde:

o %36’sı günde 5 kereden fazla

o %22’si günde 4-5 kez

o %29’u ise günde 2-3 kez

 

NEREDE VE NE ZAMAN İZLİYOR?

En çok evde izleniyor

YouTube’u her gün ziyaret edenlerin %52’si videoları ev dışındayken izliyor. Öte yandan genel YouTube kullanımındaysa ev öne çıkıyor. Kullanıcıların nerelerde video izledikleriyle ilgili dağılım şöyle:

o Evde %88

o İş veya okulda %30

o Yolda veya ev dışında %29

o Ev dışında genel YouTube kullanım oranı ise %47

 

Akıllı telefonla erişim %86 ile 1 numara

Kullanıcıların %86’sı YouTube’a akıllı telefonuyla erişiyor.

Kullanıcıların yaşı azaldıkça akıllı telefonla erişim oranı artma eğilimi gösteriyor:

o 16-24 yaş %57

o 25-34 yaş %56

o 35-44 yaş %51

o 45-54 yaş %35

o 55 yaş ve üstü %23

 

En yoğun kullanım akşamları

YouTube kullanım oranı gün içerisinde farklılık gösteriyor. En yoğun kullanım %45 ile akşamları gerçekleşirken sabahları ve öğlenleri %14, öğleden sonraları da %20 oranında izleniyor.

 

Televizyon izlerken de online olunuyor

Araştırmaya göre kullanıcıların %72’si televizyon seyrederken başka bir cihazdan da online oluyor. Bu sıradaki internet kullanımı çoğunlukla (%63) TV’deki programla ilgili olmuyor.

Araştırma sonuçlarına göre TV’deki içeriğin sıkıcılığı, alışkanlıklar ve reklam araları birden fazla ekran kullanımını tetikleyen faktörler yer alıyor. Kullanıcıların TV’ye paralel olarak internet kullanma nedenleri ve oranları şu şekilde:

o Televizyon genellikle arka planda açık oluyor %39

o Reklam aralarında zaman öldürmek için​%38

o TV içeriğinden sıkıldığımda %40

o Aynı anda farklı şeyler yapmayı verimli buluyorum %31

o Televizyondaki bir ürün veya marka hakkında daha fazla bilgi edinmek için %22

 

Birden fazla ekranda neler yapılıyor?

Her gün YouTube kullanan 10 kişiden 2’si (%19) aynı anda birden fazla ekran kullanırken online video izliyor.

Kullanıcıların aynı anda birden fazla kullanma nedenlerinin dağılımı şu şekilde:  

o Sosyal ağ hesaplarını kontrol etme​%56

o E-posta yazma/okuma %45

o İnternette gezinme %33

o Oyun oynama %34

o İş %13

o Online video %17

 

 

NEDEN İZLİYOR?

Paylaşmak için

Kullanıcıların %67’si YouTube’a başka kişilerle içerik paylaşmak için erişiyor.

 

Dinlenmek, eğlenmek ve ilham almak için

Kullanıcılarının %71’i YouTube’a rahatlayıp dinlenmek ve eğlenmek için giriyor. Youtube’a erişme nedenleri:

o Eğlenmek / ilham almak için %43

o Rahatlamak / günlük rutinden uzaklaşmak / çevrem için %39.

o Bir hobi veya ilgi alanı nedeniyle %27

o Çocukları eğlendirmek için %13

 

TV kullanan YouTube izleyicilerinin eğlenmek veya ilham almak için televizyon izleme oranı ise %45, rahatlamak için televizyon izleme oranı ise %49.

 

Bilgi için

YouTube bilgi kaynağı olarak da sık sık başvurulan bir platform konumunda. Kullanıcıların %69’u YouTube’dan öğrenme ve bilgi edinme amaçlı olarak, %25’i de ürün ve teklifleri araştırırken yararlandığını dile getiriyor.

o Yeni bir şey öğrenmek %39

o Bilgi edinmek %38

o Başka yerde bulamadığım bir şeyi görmek %31

o Bir şey bulmak / bir görevi yerine getirmek %30

o Alışveriş yapmadan önce ürün ve hizmetler hakkında araştırma yapmak %20

o Markaların en yeni tekliflerinden haberdar olmak %10

 

Gündemi ve günceli yakalamak için

YouTube haberleri, trendleri ve YouTube yıldızlarını kaçırmamak için kullanılıyor. YouTube’u kullanmaya motive eden nedenler:

o Güncel kalmak %22

o Televizyonda kaçırdıklarımı izlemek %39

o Gündemdeki sıcak konuları kaçırmamak %20

o Takip ettiğim YouTube yıldızlarının videolarını izlemek

 

Kullanıcılar YouTube’da video izlemelerini tetikleyen nedenleri ise şu şekilde aktarıyor:

o Az önce gördüğüm, duyduğum veya okuduğum bir şeyi bulmak %46

o Online iken fark ettiğim bir video linki %35

o Arkadaşım tarafından paylaşılan bir video linki %32

o Abone olduğum kanallara yüklenen yeni videoları kontrol etmek %21

o YouTube veya bir YouTube kanalı tarafından iletilen bildirim veya e-posta %18

o YouTube’u genellikle herhangi bir tetikleyici olmadan ziyaret ederim %17

 

NE İZLİYOR?

En çok Müzik, Komedi ve Yemek izleniyor…

Kullanıcıların YouTube’da izlediği içerik türleri oldukça zengin çeşitlilikte. Müzik, Komedi ve Yemek Tarifleri ise en çok izlenen türler arasında yer alıyor.

o Müzik %67,3

o Komedi %52,3

o Nasıl yapmalı / Kendin Yap %32,4

o Yemekler ve yemek tarifleri %30,3

o Bilim ve eğitim %29,3

o Haber %27,2

o Teknoloji ve elektronik %27,2

o TV programları %26,4

o Spor %23,9

o Aktüalite, Lifestyle %20

o Güzellik %19,3

o Otomotiv ve araçlar %18,9

o Moda %18,9

o Sağlık, fitness ve egzersiz %18,7

o Oyun %17,3

o Seyahat ve turizm %14,5

o Ebeveynlik ve Aile %12

 

YÜKSEK ETKİLEŞİM

Kullanıcıların YouTube ile bağı ve etkileşimi de oldukça yüksek düzeyde. Bir YouTube kanalına abone olanların oranı %51. Bir video izlekten sonra doğrudan etkileşime giren veya YouTube kullanmaya devam eden kullanıcıların oranı ise %93.

Kullanıcıların etkileşime girme yollarıyla ilgili oranlar aşağıdaki gibi:

o Videoyu sosyal ağlarda veya e-posta ile paylaşma %55,5

o Benzer veya önerilen videoları izleme %36,7

o Başkalarının yorumlarının okuma %35,2

o Videoyu beğenme %31,1

o İlintili içerik arama %30,5

o Video hakkında konuşma %26,2

o Video hakkında yorum yapma %15,2

 

Satın almadan kararından önce YouTube izleniyor

“Türkiye YouTube Kullanıcı Profili Araştırması 2016”nın sonuçları, kullanıcıların tüketici kimlikleriyle de YouTube’a sıklıkla başvurduklarını, bu platformda edindikleri bilgileri satın alma kararları açısından yararlı bulduğu doğrultusunda.

 

Faydalı bulunan kategoriler

Bir ürün satın alanların %63’ü, ürünü almadan önce YouTube’da karar sürecinde faydalı olan bir video izlediğini söylüyor.

Söz konusu faydalı videoların bulunduğu çeşitli kategoriler şöyle:

o Perakende %33

o Teknoloji %56

o Güzellik %39

o Otomotiv %38

o Seyahat %29

 

Satın almadan önce izlenen video türleri:

o Ürün tanıtım videoları %48

o Nasıl yapmalı videoları / öğretici videolar %45

o Kullanıcı incelemeleri / kişisel deneyim videolar %41

o Bağımsız profesyonel incelemeler %31

o Ürünün YouTube’daki video reklamı %25

o Kutu açma videoları %23

 

 

Video izleyenlerin %45’i ürünü satın alıyor

YouTube’da satın alma kararıyla ilgili olan videolar, devamında başka adımların atılmasına yol açıyor. Bu amaçla video izleyenlerin %95’i doğrudan etkileşime geçiyor veya YouTube’da kalmaya devam ediyor. %45’i ise sonrasında ürünü satın alıyor.

o Yorumları okuyan veya yorum yapan %47

o Ürünü satın alan (online veya offline) %45

o Bir markanın veya perakendecinin sitesini ziyaret eden %41

o YouTube’da ilintili içerik arayan %28

o Videoyu beğenen %23

o Çarpan etkisi: Bu videoları başkalarıyla paylaşan %19

o Çarpan etkisi: Bu konuda başkalarıyla konuşan %17

o Ürünle ilgili bir kanala abone olan %13

 

Yayınlayan

Atif Unaldi

Setting up the BBS system enabling the communication of two persons over telephone lines when he was a student at the Physics Department at the Bosphorus University, Atıf Unaldı established the first Internet connection in Turkey. He achieved a “first of its kind” type project again in Turkey by making an Internet and information program at Radio D (Radio Club) named “Farenin Kuyrugu” (The Tail of the Mouse) between 1992-1994. In 1994, he prepared, presented and produced a nightly live show,”RadyoNet”, appearing five weekdays on Kanal D. This was the first program consisted of live computer pictures from beginning to end. Atıf Unaldı was the General Director of the first Internet server in Turkey, Anadolu.Net, between 1994-1996. Being the supervisor of the World Air Games I in 1996 and 1997, he registered the sportsmen into the games over the Internet and Intranet. In 1998, he also became the Internet supervisor of the Sabah Group, and worked as a consultant in the project to sell Sabah Kitapları (Sabah Books) over the Internet. In the same year, he continued to write at his column (Yeni Ufuklar-New Horizons) in the .Net magazine, which was a publication of the Milliyet Group. In 1999, he was appointed as the webmaster in Ihlas.Net, and he also designed and administered it. In the very same year, he wrote at a column in an IT magazine, Pcweek of the Sabah Group. In the meantime, founding a web-design company, Artmedya, Unaldı prepared an Internet magazine talk show program for BRT, GeceNet, which he presented with Romina Ozipekci. Later, continuing to write in his column in the magazine, Canteen of the Aksam Group, Atıf Unaldı gave web-design lectures in the Ceramic Department of the IU. Leaving his position in Canteen upon the establishment of the Interporbil Group, Unaldı has been a columnist in the economy magazine, EkoTimes. At the moment, Atıf Unaldı is the columnist in the Computerlife magazine. He has been also a columnist in Finansal Forum newspaper every Wednesday. Being the brand consultant of Buybye.com, Unaldi produced and presented a programme, TRON, in Technology Channel. As of December 2004, becoming the IT Director of Star Media Group, Unaldi carried out the editorship of STARTEK supplement of Star newspaper. Currently being the Internet Director of Kanal D and Star Tv, Unaldi also produces the Technorock programme in Rock Fm. Being one of the founders of the group called Sitebuilders supported by Microsoft, Unaldı has been organising conferences, seminars and panels concerning “Web-design”, “mobile Internet”, “e-trade” and “advertisement in the Internet” with the group. The group has been successfully providing the persons and organisations with its free educational studies. Published Books 2006 Netizen ( Internet Dictionary ) The contests he participated as a juryman: 2002 - Altın Örümcek Web Contest 2003 - Altın Örümcek Web Contest 2004 - Grafi2000 Flash Animation Contest 2004 - Altın Örümcek Web Contest 2005 - Altın Örümcek Web Contest 2006 - Web Marketing Assotion - Web Awards His published articles: The Structuring of the Internet in the Information Society of Turkey, Yeni Turkiye Dergisi (The New Turkey Magazine), March 1998 Web-design criteria, Yıldız Technical University Publication, 1994 Conferences, Seminars and Professional Activites: 1999 - Informing the sitebuilders and e-trade and web-design seminars in Microsoft headquarters (Istanbul) 1999 - Web-design, e-trade, Media Technologies seminars within Microsoft (Ankara, Istanbul, Izmir, Konya, Antalya) 2000 - e-trade seminars within Kosgeb (Ankara) 2000 - e-trade seminars in the Fatih University (Ankara) 2000 - The Bilgi University Internet seminars (Speakers: Microsoft Turkey General Director Sureyya Ciliv, Atıf Unaldı) 2000 - Within the framework of the IT 2000 activities, e-trade and web design seminars (Istanbul) 2003 - PRCI Turkiye (Istanbul) 2003 - Wireless Forum ( İstanbul) 2003 - ODTU ( Ankara ) 2003 - Mobiliz.biz ( İstanbul ) 2004 - PRCI ( İstanbul) The softwares he translated: 1996 - Windows Commander 2000 - Babylon Internet Dictionary 2002 - Sitepublisher Softwares: 1992 - The installation of two radio automation systems (Radyo Kulup and Radyo C) (1995) 1994 - The software of two computer programs (Crossword and Puzzle) which were played with the participation of the television audience at Kanal 6 television. 1996 - The Turkish version of a program called Windows Commander 1998 - A computer software enabling the automation of the TV advertisement department The organisations he is the member of: WSP (Web Standards Project) A global organisation Sitebuilders Microsoft ASP Guilt A world organisation Isoc (Internet Society) A world organisation Mobiliz.biz Mobile Advertising Platform CehTURK

One thought on ““Türkiye YouTube Kullanıcı Profili Araştırması 2016””

Yorumlar kapalı.