Veriyle çalışırken yapılması ve yapılmaması gerekenler