Samsung Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile söyleşim