Arda ile dijital dönüşüm üzerine

Geçen gün Boğaziçi Üniversitesi yurdunda güzel günler geçirdiğim arkadaşım Arda Karaçelebi ile yemek yedik. Arda bir süredir Ernst & Young’da Yardımcı Ortak. Konu döndü dolaştı, dijital dönüşüme geldi. Ben de Arda’ya düşüncelerini sordum. Dijital dönüşüm hakkında görüşlerini aldım.

Dijital dönüşümün mevcut iş ihtiyaçlarından ayrı düşünülemeyeceğini ama yapısı ve etkileri itibarı ile müşteri ile buluşma, doğru hizmeti en az maliyetle ona sunabilme ve rekabet avantajı yaratabilme konusunda alışılagelmiş kuralların değişmesine sebep olan bir araç olarak gördüğünü söyledi. İş modelleri değişiyor diye sunuluyor ama öte yandan aslında dün de var olan ama bugün karşılanabilen insan ve şirket ihtiyaçlarını sağlayabilecek bir araç kutusu, dijital dönüşüm, diyor Arda.

Peki iş modelleri zaten her zaman devinimde değil mi?

İş modeli aslında dün de değişmek istiyordu rekabet ile başa çıkmak için sürekli olarak kendi sınırlarını zorluyordu. Dijital ile bu değişime önayak olabilecek bazı araçları daha kazandı ve kendini o yönde kurguluyor.

Arda bu noktada benim de altına imzamı atacağım bir konuya getirdi sohbeti. İş ihtiyaçlarının adreslenmediği ve ayakları pratik açıdan yere basmayan projelerin büyük problemleri olduğunu savunuyor. Ben de buna aynen katılıyorum. Bu nedenle iş ihtiyaçlarını doğru tanımlayan ve onlara pratik uygulanabilir çözümler sunan yaklaşımları kurum olarak öneriyorlarmış.

Sonuçta özünde hep aynı sorulara cevap vermek gerekli. Ne yapabilirsem müşterilerime artı değer yaratabilirim ve bunu sürdürebilir yapabilirim? Ne yapmazsam rekabetin gerisinde kalırım ve kar marjlarım erimeye devam eder? Kendimi nasıl farklılaştırabilirim ki tercih edileyim? Yetenekli çalışanlara nasıl cazip bir çalışma ortamı yaratabilirim?

Bu nedenle mevcut iş ihtiyaçlarına çözümler üretecek veya yeni iş modellerini müşteri ile ortaya çıkarmada yardımcı olacak dijital dönüşümün kurumlarda kalıcılığını sağlayacak 5 ana fonksiyonda toplamışlar. EY dijital hizmetler kapsamında; müşterilerinin gelecekteki rekabette ayakta kalmalarını sağlayacak dijital stratejileri ve yeni iş modellerini geliştirmede, ortaya çıkan yeni stratejilerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayacak iç ve dış inovasyonun, üniversitelerle birlikte kuluçkalandırmanın sağlanmasında, yeni ürün ve hizmet iş modellerinin doğru müşteri ihtiyaç ve deneyimleri ile güçlendirilmesinde,  iş süreçlerinin, operasyonların yeni hizmet ihtiyaçları ve müşteri deneyimlerine göre yeniden yapılandırılmasında ve son olarak tüm bu yeni mimarinin güvenli olarak çalışacağı teknolojik altyapıların kurulmasında müşterilerine yardımcı oluyorlar. Müşteri deneyimlerini iyileştirmede, operasyonlarını özellikle tedarik zinciri ile ilgili alanlarda şirketlerde çok karşılaştıkları, çözmek isteyip, yakın geçmişin teknolojileri ve entegrasyonları ile istedikleri performansı alamadıkları alanlarda makineler arası bilgi akışını, büyük veriyi ve yapay zekayı bir araya getiren pratik üretime ve tedarik zincirine doğrudan katkı sağlayacak araçlar geliştirmişler.

Gördüğüm kadarıyla bunlar henüz ERP’lerin tam olarak kapsamadığı süreçleri de bir platformda buluşturmayı amaçlayan çözümler.

Arda, özellikle yapay zekanın kullanıldığı, harcama faturalarını ayrıştıran yeni bir hizmetten bahsetti. AI Spend Cube isimli bu ürün gerçekten yapay zekanın ilginç kullanımlarından biri. Gördüğüm kadarı ile EY ürünlerinin hepsine yapay zekayı eklemiş. Smart Factory, EY SYNC, Catalyst, Smart Maps gibi ürünlerinde sadece yapay zeka değil, IoT, blockchain, veri madenciliği gibi alanlara da girmişler.

Arda, şirket içinde de ciddi bir dijital dönüşümün olduğundan bahsetti. Birçok rutini yapay zekaya bırakmaya başlamışlar. Zaten, dijital dönüşümü kendi içinde yaşamayan bir yapının başkalarına dijital dönüşümden bahsetmesi neredeyse imkansız.

Aradan çok uzun yıllar ve bağlantıda olmadığımız dönemler geçmiş olmasına rağmen kısa zamanda eski dostluğu bulduğum için mutluyum. Yanlış hatırlamıyorsam Arda Boğaziçi Endüstri’den mezun oldu. Okulda internet teknolojileri üzerine çalışırken yaptığımız sohbetlerde endüstrici ve fizikçi farkı ortaya çıkardı. Ama şimdi en çok dikkatimi çeken, artık ikimizin de aynı yöne baktığı oldu.