Ben, BİZ olduğumuz zaman ben olurum

Bir Şaman öğretisi şöyle der;

Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz.
Doğanın anayasasında ilk madde şudur;
Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur.
Eski çağlardan süregelen bir anlayıştı bu.
Bütünlüğü anlatırdı, özü iki cümleydi;
Ben ben olduğum için, sen sensin,
Ben, BİZ olduğumuz zaman ben olurum.

One Comment

Yorumlar kapatıldı.